งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Amino Acids and Proteins อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Amino Acids and Proteins อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Amino Acids and Proteins อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

3 Peptides and Proteins

4 Polypeptide : MW 1000-5000 Protein : MW > 5000

5 Peptides and Proteins serylglycyltyrosylal anylleucine

6 การเขียนโครงสร้าง เปปไทด์ C  N C C  NC H H H O R C  N + C H C  N C R OH H N- termin us C- terminu s

7 การเรียกชื่อเปปไทด์ ชื่อกรดอะมิโนที่ลงท้ายด้วย - ate, -ine เปลี่ยนเป็นลงท้าย ด้วย -yl เรียกชื่อตามลำดับจาก ซ้าย (amino terminal residue) ไปขวา (carboxyl terminal residue) ตัวสุดท้ายเรียกเป็นชื่อกรดอะมิ โนตัวนั้น ๆ

8 ตัวอย่างการเรียกชื่อเปป ไทด์ Lys-Leu-Tyr-Cys-Gln K L Y C E Lysylleucyltyrosylcyste inylglutamine

9 คุณสมบัติของ พันธะเปปไทด์ 1. Resornance form, partial double bond 2. Carbonyl C, O, N ---> coplanar and trans- configulation 3. พันธะระหว่าง C  - carbonyl C และ C  -N หมุน อิสระ

10 Configuration VS Conformation Configuration = ความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม ในโมเลกุลที่สร้าง / ทำลายด้วย covalent bond Conformation = ความสัมพันธ์ของทุกอะตอม ในโมเลกุลกับสิ่งรอบ ๆ ใน 3 มิติ ที่สร้าง / ทำลายด้วย non- covalent bonds

11 Coplanar and trans- configulation

12

13 เปปไทด์ที่มีบทบาทหน้าที่ ในสิ่งมีชีวิต Glutathione (GSH; Glu-Cys-Gly) –amino group ของ Cys จับกับ  - carboxyl ของ Glu –GSH + GSH ---> GSSG – พบมากใน hepatocyte –antioxidant

14 เปปไทด์ที่มีบทบาทหน้าที่ ในสิ่งมีชีวิต Polypeptide antibiotics –ex: tyrocidine, gramicidin S Thyrotropin releasing hormone (TRH) –Glu, His, Pro


ดาวน์โหลด ppt Amino Acids and Proteins อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google