งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Amino Acids and Proteins อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Amino Acids and Proteins อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Amino Acids and Proteins อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

3 วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจและอธิบายความหมาย รวมทั้งบอก ความสำคัญของกรดอะมิโน เปปไทด์ และ โปรตีนได้ 2. สามารถบอกถึงชนิด โครงสร้างทางเคมี คุณลักษณะที่สำคัญของกรดอะมิโนได้ 3. อธิบายชนิด โครงสร้างทางเคมีของเปปไทด์ และโปรตีน การเรียกชื่อเปปไทด์

4 วัตถุประสงค์ 4. อธิบายเทคนิค หลักการและวิธีการที่ใช้ใน การศึกษากรดอะมิโน และโปรตีน การแยก โปรตีนและการหาลำดับกรดอะมิโน 5. อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และหน้าที่ของโปรตีนได้ 6. เข้าใจและอธิบายโรคหรือความบกพร่องอัน เนื่องมาจากความผิดปกติของโปรตีนบางชนิด ได้

5 Amino Acids

6 Amino Acid Structure Asymmetric C atom, L- amino acid naturally, 20 amino acids ( ตาราง 1.1)

7 Amino Acid Structure

8 Ionization, Acid-base of amino acids C  H Zwitterion

9 Isoelectric point (pI) - ใช้ในการพยากรณ์การ เคลื่อนที่ของโปรตีนใน สนามไฟฟ้า - ใช้เลือกบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมใน การแยกกรดอะมิโนหรือโปรตีน

10 การคำนวณ pI ของกรดอะมิ โน 1. เขียนสมการสมดุลของการ แตกตัวของกรดอะมิโน 2. ดูค่า pK ที่ให้ isoelectric species 3. คำนวณค่า isoelectric pH หรือ pI ซึ่งเท่ากับ ค่า pH ที่อยู่ กึ่งกลางระหว่าง isoelectric species นั้น ๆ

11 ตัวอย่างการคำนวณ pI

12 สำหรับ Asp pK 1 = 2.09, pK 2 = 3.86 pI = (2.09+3.86)/2 =2.98

13 Titration curve of alanine

14 Amino Acid R-groups 1. Polarity 2. Ionization of R group 3. H-bond 4. Properties of individual amino acids

15 Non-Polar Polar Amino Acid R-groups Uncharged Cysteine Proline Serine Glutamine Asparagine Hydrophobic Tryptophan Phenylalanine Isoleucine Tyrosine Leucine Valine Methionine Glycine Threonine Alanine Charged Arginine (+) Glutamic acid (-) Aspartic Acid (-) Lysine (+) Histidine (+)

16 Amino Acid R-groups Properties of individual amino acids

17 Amino Acid R-groups Properties of individual amino acids Gly เป็นกรดอะมิโนที่มีขนาด เล็กที่สุด Pro (imino acid) มี โครงสร้างเป็นวงแหวน ทำให้ โปรตีนมีความยืดหยุ่นน้อย Cys + Cys----> Cystine (S-S bond)

18 การตรวจสอบกรดอะมิ โน Ninhydrin ให้สีม่วงน้ำเงินกับ กรดอะมิโน ยกเว้น Pro ให้สี เหลือง Fluorescamine ให้สาร เชิงซ้อนเรืองแสงเมื่อทำ ปฏิกิริยากับกรดอะมิโน ทั้งสองสารทำปฏิกิริยากับ  - amino group

19 Special Amino Acids

20 กรดอะมิโนที่ใช้เป็นยา D-penicillamine (D-, ,  - dimethylglycine) เป็น metabolite ของ penicillin Chelator : Cu 2+, Pb 2+

21 กรดอะมิโนที่ใช้เป็นยา N-acetylcysteine ใช้รักษาพิษจาก paracetamol mucolytic

22 ปฏิกิริยาเคมีของ กรดอะมิโน CO 2 ทำปฏิกิริยากับ amino group (reversible) ----> carbamate derivatives เกิดกับการขนส่ง CO 2 ใน เลือดด้วย Hb

23 ปฏิกิริยาเคมีของ กรดอะมิโน ไอออนของโลหะ ทำปฏิกิริยา แล้วได้ complex cpd อันตราย กรณี ไอออนของ โลหะหนักทำปฏิกิริยากับ - SH-->denaturation of protein

24 ปฏิกิริยาเคมีของกรดอะมิโน กับกลูโคส

25 Peptide bond formation

26


ดาวน์โหลด ppt Amino Acids and Proteins อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google