งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemical Properties of Grain. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นข้อมูลในการปฏิบัติการเก็บ รักษา การปฏิบัติระหว่างการเก็บรักษา และอื่น ๆ การนำไปใช้ประโยชน์ เมล็ดที่เก็บสะสมอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemical Properties of Grain. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นข้อมูลในการปฏิบัติการเก็บ รักษา การปฏิบัติระหว่างการเก็บรักษา และอื่น ๆ การนำไปใช้ประโยชน์ เมล็ดที่เก็บสะสมอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chemical Properties of Grain

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นข้อมูลในการปฏิบัติการเก็บ รักษา การปฏิบัติระหว่างการเก็บรักษา และอื่น ๆ การนำไปใช้ประโยชน์ เมล็ดที่เก็บสะสมอาหาร แตกต่างกันจะเก็บรักษาได้ นานแตกต่างกัน

3 องค์ประกอบทางเคมี 6. Tannin 7. Plant growth regulator 8. Mineral 9. Etc. 1. CHO (Carbohydrate) 2. Protein 3. Lipids 4. Vitamin 5. Pigment

4

5

6 องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดถั่วเขียวและแป้งถั่วเขียว สารอาหารเมล็ดถั่ว เขียว แป้งถั่วเขียว โปรตีน 25.9825.40 ไขมัน 1.302.52 เถ้า 3.803.16 เยื่อใย 4.791.01 คาร์โบไฮเดรต 64.1258.77 ( คิดเป็นร้อยละของ น้ำหนักแห้ง )

7

8

9 Lipids

10

11 เป็น สปก. อินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำ ในเมล็ดพืช จะอยู่ในรูปของ Triglyceride หน้าที่ Lipids 1. แหล่งอาหารสะสม ในพืชตระกูลถั่ว พืช น้ำมัน 2. องค์ประกอบ ของ cell membrane 3. สปก. ของวิตามินบางชนิด และสารตั้ง ต้นของสารหลายชนิด

12 Fatty acid lipids Glycerol + Fatty acids Lipids

13 Glycerol + Fatty acids Saturated fatty acid Unsaturated fatty acid Lipids

14 กรดไขมัน (Fatty acids) เป็น สปก. ของ Lipid หลายชนิด เป็นโซ่ยาวของกรดอินทรีย์ที่มีจำนวน C 4- 24 อะตอม และปลายของสายข้างหนึ่งเป็น หมู่ COOH (carboxyl) ไม่ละลายน้ำ ในธรรมชาติมี C เป็นเลขคู่ มีทั้งชนิดที่ อิ่มตัว และ ไม่อิ่มตัว อาจมีพันธะคู่ 1 คู่ หรือมากกว่า

15 กรดไขมัน (Fatty acids) ในเมล็ดส่วนใหญ่ (70-80%) เป็น unsaturated fatty acid แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1.Saturated fatty acid 2. Unsaturated fatty acid

16 1. ไขมันเป็นกลาง หรือ triglyceride 2. phospholipid 3. sphingolipid 4. glycolipid 5. terpene, carotenoid, steroid 6. ขี้ผึ้ง Lipids แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ( ตามโครงสร้าง )

17 Chemical properties of grain 1 storage lipids อยู่ในรูป Oil bodies Spherosome, oleosome พบในส่วนของ bran, embryo, cotyledon Lipids แบ่งตาม หน้าที่ 2 structural lipids Cell membrane นวล (Wax)

18 Structural lipids ( 1. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membran) 2. นวล ผิวของเมล็ดพืช อาหาร และมักอยู่รวมกับ สารเคมีจำพวก cuticle และ สารอินทรีย์อื่น ๆ

19 การเสื่อมสภาพ ของ ไขมันในเมล็ด 1. กระบวนการ Hydrolysis เช่น lipase ที่มีอยู่ในเมล็ด 2. เกิดจากปฏิกิริยา oxidation จากเอนไซม์ จาก lipoxygenase และอนุมูลอิสระ ในกรดไขมัน เช่น Oleic acid, linoleic aicd และ linolenic acid 3. เกิดจากปฏิกิริยา autooxidation ก๊าซออกซิเจน ในอากาศ ทำ ให้เกิดการกลิ่นหืน

20 1. เมล็ดพืชอาหาร ที่มีองค์ประกอบของ ไขมันมากที่สุด คือ อะไร 2. เมล็ดพืชถั่วเหลืองมีไขมันเป็น องค์ประกอบ กี่ เปอร์เซ็นต์ 3. ไขมันสะสมอยู่ส่วนไหนของเมล็ดข้าว 4. ไขมันสะสมอยู่ในเมล็ดพืชอาหารใน รูปใด และมีองค์ประกอบทางเคมีอย่างไร 5. Structural lipid พบอยู่ในส่วนไหน ของเมล็ดพืชอาหาร 6. การเสื่อมสภาพของไขมันเกิดขึ้นใน เมล็ดพืชได้อย่างไร คำถ าม

21 lipids ในธัญพืช พบในส่วน embryo และ bran (Aleurone layer)

22 plamitic(16 : 0) ประมาณ 10% stearic(18 : 0) ประมาณ 5% oleic(18 : 1) ประมาณ 23% linoleic(18 : 2) ประมาณ 52% linolenic (18 : 3) ประมาณ 8%

23 plamitic(16 : 0) ประมาณ 10% stearic(18 : 0) ประมาณ 5% oleic(18 : 1) ประมาณ 23% linoleic(18 : 2) ประมาณ 52% linolenic(18 : 3) ประมาณ 8%

24 วิตามินหรือ เกลือแร่ มิลลิกรัม / 100 กรัม ไวตามิน วิตามิน เอ 70-150 วิตามิน บี 1 0.52-0.66 วิตามินบี 2 0.29-0.22 ไนอาซิน 2.4-3.1 วิตามินซี 0-10 โพแทสเซียม 850-1,450 โซเดียม 30-170 แมกนีเซียม 65-125 ฟอสฟอรัส 280-580 แคลเซียม 80-330


ดาวน์โหลด ppt Chemical Properties of Grain. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นข้อมูลในการปฏิบัติการเก็บ รักษา การปฏิบัติระหว่างการเก็บรักษา และอื่น ๆ การนำไปใช้ประโยชน์ เมล็ดที่เก็บสะสมอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google