งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไขมัน (Lipids or Fat)  ประโยชน์ : - ให้พลังงาน - ช่วยการดูดซึมสารที่ละลาย ในไขมันได้  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O  หน่วยย่อย คือ กรดไขมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไขมัน (Lipids or Fat)  ประโยชน์ : - ให้พลังงาน - ช่วยการดูดซึมสารที่ละลาย ในไขมันได้  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O  หน่วยย่อย คือ กรดไขมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไขมัน (Lipids or Fat)  ประโยชน์ : - ให้พลังงาน - ช่วยการดูดซึมสารที่ละลาย ในไขมันได้  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O  หน่วยย่อย คือ กรดไขมัน

3

4 ไขมันที่พบใน ธรรมชาติ  ไขมันชนิด อิ่มตัว (saturated fatty acid)  พบมากใน ไขมันจากสัตว์ เนื้อสัตว์ นม  ไขมันชนิดไม่ อิ่มตัว (unsaturated fatty acid)  พบมากใน น้ำมันพืช น้ำมันปลาและ สัตว์ทะเล

5

6 Omega-3 fatty acid ในปลา ส่วนใหญ่ เป็น Eicosapentaenoic acid

7 การย่อยอาหาร ประเภทไขมัน

8

9 เกลือของกรด ไขมัน --- สบู่  เกลือของ Na + หรือ K + จะเกิดไมเซลล์  เกลือของ Ca ++ หรือ Mg ++ จะเกิดไคลสบู่

10 ไขมันที่สำคัญทาง ชีวภาพ  Glycerol ester triglyceride ( สะสม ) phospholipid - lecitin - cephalin  Sphingolipid เยื่อหุ้มเซลล์ receptor site ของเซลล์ประสาทสมอง  Terpene derivatives วิตามิน A E K (B-carotene)

11  Sterol derivatives ในพืช - stigmasterol ในราและยีสต์ - ergosterol (provitamin D) ในสัตว์ - cholesterol - bile acid - steroid hormone ไขมันที่สำคัญทาง ชีวภาพ  Ester อื่นๆ : wax ( ขี้ผึ้ง ) testosterone estradiol

12 Lipopr otein  อยู่ใน blood plasma ในรูปไมเซลล์  หน้าที่ขนส่งไขมันไน ร่างกาย  ในเลือด มี 4 ชนิด - Chylomicr on - VLDL - LDL - HDL

13

14 Lecithin  พบมากใน - น้ำมันพืชที่ไม่ผ่านกรรมวิธี เปลี่ยนแปลง - ไข่แดง - พืชตระกูลถั่ว และธัญพืช ที่มีจมูกข้าว - ตับ หัวใจ

15 Lecithin  บทบาทหน้าที่ - โครงสร้างเซลล์ประสาท - ช่วยให้ต่อมต่างๆ ทำงานปกติ - ทางเกษตร ใช้เพิ่มการดูดซึมวิตามินอี และไขมันให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี - เสริมสร้างความจำและป้องกันโรค บางอย่างที่เกิดกับคนชรา - ป้องกันนิ่วในถุงน้ำดี

16 Linoleic acid ป้องกัน atherosclerosi s ได้


ดาวน์โหลด ppt ไขมัน (Lipids or Fat)  ประโยชน์ : - ให้พลังงาน - ช่วยการดูดซึมสารที่ละลาย ในไขมันได้  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O  หน่วยย่อย คือ กรดไขมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google