งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไขมัน (Lipids or Fat) ประโยชน์ :  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไขมัน (Lipids or Fat) ประโยชน์ :  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไขมัน (Lipids or Fat) ประโยชน์ :  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O
- ให้พลังงาน - ช่วยการดูดซึมสารที่ละลายในไขมันได้  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O  หน่วยย่อย คือ กรดไขมัน

2

3 ไขมันที่พบในธรรมชาติ
 ไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fatty acid)  พบมากใน ไขมันจากสัตว์ เนื้อสัตว์ นม  ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid)  พบมากใน น้ำมันพืช น้ำมันปลาและสัตว์ทะเล

4

5 Omega-3 fatty acid ในปลา ส่วนใหญ่เป็น Eicosapentaenoic acid

6 การย่อยอาหารประเภทไขมัน

7

8 เกลือของกรดไขมัน --- สบู่
เกลือของ Na+ หรือ K จะเกิดไมเซลล์  เกลือของ Ca++ หรือ Mg++ จะเกิดไคลสบู่

9 ไขมันที่สำคัญทางชีวภาพ
 Glycerol ester triglyceride (สะสม) phospholipid - lecitin - cephalin  Sphingolipid เยื่อหุ้มเซลล์ receptor site ของเซลล์ประสาทสมอง  Terpene derivatives วิตามิน A E K (B-carotene)

10 ไขมันที่สำคัญทางชีวภาพ
 Sterol derivatives • ในพืช stigmasterol • ในราและยีสต์ - ergosterol (provitamin D) • ในสัตว์ cholesterol - bile acid - steroid hormone estradiol testosterone  Ester อื่นๆ : wax (ขี้ผึ้ง)

11 Lipoprotein  อยู่ใน blood plasma ในรูปไมเซลล์
 หน้าที่ขนส่งไขมันไนร่างกาย  ในเลือด มี 4 ชนิด - Chylomicron - VLDL - LDL - HDL

12

13 Lecithin  พบมากใน - น้ำมันพืชที่ไม่ผ่านกรรมวิธีเปลี่ยนแปลง - ไข่แดง
- พืชตระกูลถั่ว และธัญพืชที่มีจมูกข้าว - ตับ หัวใจ

14 Lecithin  บทบาทหน้าที่ - โครงสร้างเซลล์ประสาท
- ช่วยให้ต่อมต่างๆ ทำงานปกติ - ทางเกษตร ใช้เพิ่มการดูดซึมวิตามินอีและไขมันให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี - เสริมสร้างความจำและป้องกันโรคบางอย่างที่เกิดกับคนชรา - ป้องกันนิ่วในถุงน้ำดี

15 Linoleic acid ป้องกัน atherosclerosis ได้


ดาวน์โหลด ppt ไขมัน (Lipids or Fat) ประโยชน์ :  ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ :- C H O

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google