งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้น จบการทำงาน การปฏิบัติการ ผังงานแบบลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้น จบการทำงาน การปฏิบัติการ ผังงานแบบลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เริ่มต้น จบการทำงาน การปฏิบัติการ ผังงานแบบลำดับ

3 ตัวอย่าง ผังงานแบบลำดับ เริ่มต้น จบ ต้มประมาณหนึ่งนาที ต้มน้ำให้เดือด ใส่บะหมี่ลงในน้ำเดือด รับประทาน ใส่เครื่องปรุง แล้วยกหม้อลงจากเตา

4 ผังงานแบบทางเลือกทางเดียว การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน จริงเท็จ

5 ตัวอย่าง ผังงานแบบทางเลือก ทางเดียว ง่วงใช่ไหม นอนต่อ 10 นาที จริงเท็จ จบ ไปโรงเรียน อาบน้ำแต่งตัว เริ่มต้น ตื่นนอน

6 ผังงานแบบทางเลือกสองทาง การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน จริงเท็จ การปฏิบัติงาน

7 ตัวอย่าง ผังงานแบบทางเลือก สองทาง ตัวอย่าง ผังงานแบบทางเลือก สองทาง อายุเกิน 15 ปี รับประทานยา 1 เม็ด จริง เท็จ รับประทานยา 2 เม็ด เริ่มต้น ปวดหัว จบ ดื่มน้ำมาก ๆ นอนพักผ่อน

8 ผังงานแบบหลายทางเลือก

9 ตัวอย่าง ผังงานแบบหลาย ทางเลือก

10

11 ผังงานแบบวนซ้ำ : ตรวจสอบ ก่อนการทำงาน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน จริง เท็จ

12 ตัวอย่าง ผังงานแบบวนซ้ำ : ตรวจสอบก่อนการทำงาน สอบไม่ผ่าน สอบซ่อม จริง เท็จ ดูประกาศผลสอบ เริ่มต้น ดูผลสอบ รอผลการสอบ เรียนซ่อมเสริม จบ

13 ผังงานแบบวนซ้ำ : ตรวจสอบ หลังการทำงาน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน จริง เท็จ

14 ตัวอย่าง ผังงานแบบวนซ้ำ : ตรวจสอบหลังการทำงาน ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด นักเรียนส่งแบบฝึกหัด ครูอธิบายการบวกเลข จริง เท็จ ครูตรวจแบบฝึกหัด เริ่มต้น จบ สอนเรื่องใหม่ นักเรียนส่วนใหญ่ทำถูก

15


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้น จบการทำงาน การปฏิบัติการ ผังงานแบบลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google