งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1. หน่วยนำเข้าข้อมูล แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด Keyboard เมาส์ Mouse ทำหน้าที่แทนแป้นพิมพ์ทำ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ง่าย 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1. หน่วยนำเข้าข้อมูล แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด Keyboard เมาส์ Mouse ทำหน้าที่แทนแป้นพิมพ์ทำ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ง่าย 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1. หน่วยนำเข้าข้อมูล แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด Keyboard เมาส์ Mouse ทำหน้าที่แทนแป้นพิมพ์ทำ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ง่าย 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล (CPU) หรือ หน่วย ประมวลผลกลาง เป็นสมองของ คอมพิวเตอร์ รวมอยู่กับเมนบอร์ด

2 3. หน่วยแสดงผลข้อมูล ประกอบ ไปด้วย จอภาพ เครื่องพิมพ์

3 4. หน่วยบันทึกข้อมูล Memory ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อ ใช้งาน มี 2 ประเภท  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำสำรอง

4 หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหลัก 1. รอม (ROM) Read only Memory เป็น หน่วยความจำหลักที่ไม่ต้องการลบ หรือ เปลี่ยนแปลงอีก ทำจากซิพ (Row chip) เป็นคำสั่งเริ่มต้นใช้งานเวลา เปิดเครื่อง 2. แรม (RAM) Ramdom Access Memory เป็นหน่วยความจำหลักซึ่งสามารถลบได้ ใช้ พักข้อมูลเพื่อ รอประมวลผล เมื่อไฟดับ ข้อมูลจะหายไป จะต้องหมั่นบันทึกข้อมูลลง ในหน่วยความจำสำรอง หรือฮาร์ดดิสก์เพื่อ ป้องกันข้อมูลสูญหาย

5 หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง 1. ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ทำจากแผ่นพลาสติก เคลือบด้วยสารแม่เหล็กทรงกลมวางซ้อนกัน หลายๆ ชั้น มีหน่วยนับเป็นกิกะไบต์เท่ากับ 1000 ล้านตัวอักษร บางเครื่องความจุ 160 กิกะไบต์ 2. แผ่นดิสก์ (Diskette) ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 mb 3. ซีดีรอม CD-ROM หน่วยความจำแบบจานชนิด อ่านได้อย่างเดียว เก็บข้อมูลได้ประมาณ 600- 800 เมกกะไบต์ 4. ดีวีดี (DVD) ใช้บันทึกภาพและเสียงขนาดใหญ่ ต้องการความ ละเอียดสูง เก็บข้อมูลได้มากกว่า ซีดี รอม 6-20 เท่า 4.7-17 กิกะไบต์ 5. แฟลชเมโมรี (flash menory) หรือ แฮนดีไดรฟ์ เป็นหน่วยความจำที่ทำด้วยแผงวงจรคล้ายกับ หน่วยความจำแรม แต่สามารถบันทึกข้อมูล ลบ แก้ไข และบันทึกทับได้


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1. หน่วยนำเข้าข้อมูล แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด Keyboard เมาส์ Mouse ทำหน้าที่แทนแป้นพิมพ์ทำ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ง่าย 2. หน่วยประมวลผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google