งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2: ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2: ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2: ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด

2 2 ระบุอวัยวะที่เกี่ยวข้องการกำจัดของเสียทางไต อธิบายกระบวนการทำงานของไต สรุปความสำคัญของไตและตระหนักการดูแลรักษาไต จุดประสงค์การเรียนรู้ ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด

3 3 Engage ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด เยี่ยมมาก ! สำหรับการแก้ไข ปัญหาที่ ทันท่วงที ทำให้เรา สามารถรักษา ชีวิตผู้ป่วยไว้ได้

4 4 Engage ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด ผู้ป่วย

5 5 Engage ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด ผู้ป่วย ประสบอุบัติเหตุได้รับการ กระแทกที่ช่องท้อง ภายนอกไม่ มีบาดแผลที่รุนแรง มีเพียงรอย ฟกช้ำเท่านั้น แต่ที่มีปัญหาคือ ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอย่าง รุนแรง และปัสสาวะขัด ออกมา มีเลือดปน

6 6 Engage ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด เกิดอะไรขึ้นกับ ผู้ป่วยคนนี้ อวัยวะใดของผู้ป่วย ที่น่าจะได้รับการ กระทบกระเทือนมากที่สุด เหตุใด ปัสสาวะของผู้ป่วยจึงเป็นสี เลือด และปัสสาวะของคนปกติจะเป็น อย่างไร

7 7 Explore I ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด หน้าที่ของพวกคุณในตอนนี้ก็ คือ ช่วยกันตรวจสอบองค์ประกอบปัสสาวะ ของผู้ป่วยเพื่อหาน้ำตาลกลูโคสและ โปรตีนในความผิดปกติครั้งนี้ SS1 มาร่วมตรวจสอบกับเรานะคะ

8 8 Explain I ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด SS1 จากตารางเราได้ข้อมูลปริมาณของ น้ำ โปรตีน ยูเรีย กลูโคส และคลอ ไรด์ในปัสสาวะของคนไข้และคน ปกติ สารใดบ้างที่พบในปัสสาวะของ คนไข้ สารใดบ้างที่ไม่พบในปัสสาวะ ของคนไข้ เพราะเหตุใด สารใดบ้างที่พบในปัสสาวะคนไข้ ถือว่าเป็นของเสีย เพราะเหตุใด ร่างกายจึงขับออกทางปัสสาวะ สาร ปริมาณ ( ร้อยละ ) น้ำเลือดปัสสาวะ น้ำ 9295 โปรตีน 70 ยูเรีย 0.032 กลุโคส 0.10 คลอไรด์ 0.370.6

9 9 Explore II ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด สารใดที่พบเฉพาะปัสสาวะของคนไข้ แต่ไม่พบได้ใน ปัสสาวะของคนปกติ เพราะเหตุใด จึงเป็นเช่นนั้น ทำกิจกรรมต่อไปนี้ เพื่อสำรวจตรวจสอบโครงสร้างและ ศึกษาระบบขับถ่าย และไต SS2

10 10 Explain II ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด โครงสร้างของอวัยวะที่ใช้ในการ ขับถ่าย ก็คือ โครงสร้างของไต เตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายว่า ระบบขับถ่าย และไต ของคนไข้มีการทำงานอย่างไร เพราะเหตุใดคนไข้จึงขับถ่ายมีปัสสาวะปน และส่วน ใดของไตคนไข้ที่น่าจะถูกกระทบกระเทือน หรือถูก ทำลาย SS2

11 12 Elaborate ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ โรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับระบบ ขับถ่ายและวิธีการรักษา

12 13 Evaluate ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด เตรียมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เพื่อให้คนไข้ สามารถเข้าใจได้ว่าไตมีการทำงานที่ผิดปกติเพราะ เหตุใด การทำงานของไตในร่างกายของเราเป็น อย่างไร ระบบขับถ่ายคืออะไร มีการทำงานอย่างไร โรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับระบบขับถ่าย และวิธีการ รักษาโรคที่เกิดในระบบขับถ่าย

13 รายละเอียดสำหรับการติดต่อ : สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ. kruwit.institute@gmail.com ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด


ดาวน์โหลด ppt ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2: ห้องฉุกเฉิน : ปัสสาวะเป็นเลือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google