งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2:
ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2:

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด จุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุอวัยวะที่เกี่ยวข้องการกำจัดของเสียทางไต อธิบายกระบวนการทำงานของไต สรุปความสำคัญของไตและตระหนักการดูแลรักษาไต 2

3 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด
Engage เยี่ยมมาก! สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ทันท่วงที ทำให้เราสามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ สไลด์เป็นการกล่าวชม เพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงมาหาการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่อไป 3

4 เกิดเหตุฉุกเฉิน!!! ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด ผู้ป่วย Engage
เป็นภาพที่สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉิน 4

5 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด
Engage ผู้ป่วย ประสบอุบัติเหตุได้รับการกระแทกที่ช่องท้อง ภายนอกไม่มีบาดแผลที่รุนแรง มีเพียงรอยฟกช้ำเท่านั้น แต่ที่มีปัญหาคือ ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง และปัสสาวะขัด ออกมามีเลือดปน 5

6 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด เกิดอะไรขึ้นกับ ผู้ป่วยคนนี้
Engage เกิดอะไรขึ้นกับ ผู้ป่วยคนนี้ อวัยวะใดของผู้ป่วย ที่น่าจะได้รับการกระทบกระเทือนมากที่สุด เหตุใด ปัสสาวะของผู้ป่วยจึงเป็นสีเลือด และปัสสาวะของคนปกติจะเป็นอย่างไร เร้าความสนใจนักเรียนโดยการให้คำถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 6

7 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด
Explore I หน้าที่ของพวกคุณในตอนนี้ก็ คือ ช่วยกันตรวจสอบองค์ประกอบปัสสาวะของผู้ป่วยเพื่อหาน้ำตาลกลูโคสและโปรตีนในความผิดปกติครั้งนี้ มาร่วมตรวจสอบกับเรานะคะ นักเรียนเตรียมพร้อมในการที่จะทำกิจกรรมที่ 2.1 การตรวจสอบปัสสาวะ SS1 7

8 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด
Explain I จากตารางเราได้ข้อมูลปริมาณของน้ำ โปรตีน ยูเรีย กลูโคส และคลอไรด์ในปัสสาวะของคนไข้และคนปกติ สารใดบ้างที่พบในปัสสาวะของคนไข้ สารใดบ้างที่ไม่พบในปัสสาวะของคนไข้ เพราะเหตุใด สารใดบ้างที่พบในปัสสาวะคนไข้ถือว่าเป็นของเสีย เพราะเหตุใดร่างกายจึงขับออกทางปัสสาวะ สาร ปริมาณ (ร้อยละ) น้ำเลือด ปัสสาวะ น้ำ 92 95 โปรตีน 7 ยูเรีย 0.03 2 กลุโคส 0.1 คลอไรด์ 0.37 0.6 อธิบายความแตกต่างระหว่างปัสสาวะกับน้ำเลือด และมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ สารใดพบในน้ำปัสสาวะมากกว่าเลือดอย่างไร โดยมีความเชื่อมโยงกับใบงาน ss1 SS1 8

9 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด
Explore II สารใดที่พบเฉพาะปัสสาวะของคนไข้ แต่ไม่พบได้ในปัสสาวะของคนปกติ เพราะเหตุใด จึงเป็นเช่นนั้น ทำกิจกรรมต่อไปนี้ เพื่อสำรวจตรวจสอบโครงสร้างและศึกษาระบบขับถ่าย และไต เป็นสไลด์ที่นำสู่การทำกิจกรรมที่ 2.2 เพื่อตรวจสอบโครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ของไต SS2 9

10 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด โครงสร้างของอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่าย
ก็คือ โครงสร้างของไต Explain II เตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายว่า ระบบขับถ่าย และไตของคนไข้มีการทำงานอย่างไร เพราะเหตุใดคนไข้จึงขับถ่ายมีปัสสาวะปน และส่วนใดของไตคนไข้ที่น่าจะถูกกระทบกระเทือน หรือถูกทำลาย SS2 10

11 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด
Elaborate สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ โรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับระบบขับถ่ายและวิธีการรักษา คุณครูทำการแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำโปสเตอรืในการขยายความรู้ตามหัวข้อต่างๆทั้ง 5 หัวข้อ พร้อมทำการนำเสนอแก่เพื่อร่วมชั้นเรียนกลุ่มละ 15 นาที 12

12 ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด
Evaluate เตรียมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เพื่อให้คนไข้สามารถเข้าใจได้ว่าไตมีการทำงานที่ผิดปกติเพราะเหตุใด การทำงานของไตในร่างกายของเราเป็นอย่างไร ระบบขับถ่ายคืออะไร มีการทำงานอย่างไร โรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับระบบขับถ่าย และวิธีการรักษาโรคที่เกิดในระบบขับถ่าย ทำการประเมินข้อมูลจากตาราง ความถุกต้องของการหาความต่างของปัสสาวะและองค์ประกอบของเลือด active reading เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ของไต และประเมินการทำโปสเตอร์ ของนักเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 13

13 รายละเอียดสำหรับการติดต่อ:
ห้องฉุกเฉิน: ปัสสาวะเป็นเลือด รายละเอียดสำหรับการติดต่อ: สถาบันวิทยาศาสตร์ สวก. สพฐ.


ดาวน์โหลด ppt ปัสสาวะเป็นเลือด แผนการเรียนรู้ที่ 2:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google