งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 10 24 ธันวาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 10 24 ธันวาคม ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 10 24 ธันวาคม ๒๕๕๒

2 สมาชิก วิเชียร ประดาสุข กรมการแพทย์ 02-5906314 vichiane@hotmail.com ศิริวัน พูลสวัสดิ สรรพากร 02-6173747 siriwan.po@rd.go.thsiriwan.po@rd.go.th สมลักษณ์ ศิริชื่นวิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 02-5918563 lakkie_cu@hotmail.com

3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ต้องการสร้างระบบงานที่มีการรับข้อมูลจาก ระบบงานหนึ่ง แล้วมาดำเนินการต่อ โดย ใช้การตรวจสอบข้อมูลจากระบบเดิม และ เมื่อระบบงานเดิมมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ข้อมูลนั้นจะได้ทันสมัย

4 แนวทางการดำเนินงาน - รายการสินค้า - แหล่งขายสินค้า - ราคาของสินค้า ร้านค้า ลูกค้า ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสินค้า

5 กลุ่มเป้าหมาย 1. ร้านค้า 2. เจ้าหน้าที่ 3. ลูกค้า

6 แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลร้านค้า 2. ฐานข้อมูลสินค้า 3. ฐานข้อมูลราคาสินค้า

7 การใช้งาน 1. รับข้อมูลราคาสินค้ามาจาก web service 2. บันทึกราคาสินค้านั้นลงฐานข้อมูล 3. แสดงรายงานทะเบียนร้านค้าและที่ตั้ง เป็น web service 4. แสดงราคาสินค้าแต่ละประเภท เป็น web service


ดาวน์โหลด ppt ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 10 24 ธันวาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google