งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ่างเก็บน้ำ บางพระ อำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ทะเ ล เขา ฉลาก ตลา ด บาง พระ คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่ สัมมาฯ มี 9 รูป ถนน สุขุมวิท ถนนทาง ด่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ่างเก็บน้ำ บางพระ อำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ทะเ ล เขา ฉลาก ตลา ด บาง พระ คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่ สัมมาฯ มี 9 รูป ถนน สุขุมวิท ถนนทาง ด่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ่างเก็บน้ำ บางพระ อำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ทะเ ล เขา ฉลาก ตลา ด บาง พระ คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่ สัมมาฯ มี 9 รูป ถนน สุขุมวิท ถนนทาง ด่วน

2 ส่วนอ่าง เก็บน้ำ ที่ดินสัมมา ชีวศิลป อ่างเก็บน้ำ บางพระ

3 ส่วนอ่าง เก็บน้ำ ที่ดินจำนวน 57 ไร่ อ่างเก็บน้ำ บางพระ หมู่บ้ าน

4 ส่วนอ่าง เก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ บางพระ ถนนภายใน พื้นที่ ด้านซ้ายถนน ให้เป็นพื้นที่ โรงเรียน พื้นที่ โรงเรียน ประ ตู หน้ า หมู่บ้ าน

5 ส่วนอ่าง เก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ บางพระ ถนนภายใน พื้นที่ ด้านซ้ายถนน ให้เป็นพื้นที่ โรงเรียน พื้นที่ โรงเรียน พื้นที่บ้านพัก รับรอง และสำนัก สงฆ์ ประ ตู หน้ า หมู่บ้ าน

6 ส่วนอ่าง เก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ บางพระ ถนนภายใน พื้นที่ ด้านซ้ายถนน ให้เป็นพื้นที่ โรงเรียน พื้นที่ โรงเรียน พื้นที่บ้านพัก รับรอง และสำนัก สงฆ์ พื้นที่โครงการแบ่งสร้าง บ้านชุมชน ประ ตู หน้ า หมู่บ้ าน

7 ส่วนอ่าง เก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ บางพระ ถนนภายใน พื้นที่ ด้านซ้ายถนน ให้เป็นพื้นที่ โรงเรียน พื้นที่ โรงเรียน พื้นที่บ้านพัก รับรอง และสำนัก สงฆ์ พื้นที่โครงการแบ่งสร้าง บ้านชุมชน พื้นที่ส่วนกลางเพื่อ พัฒนาทั่วไป ประ ตู หน้ า หมู่บ้ าน

8 ส่วนอ่าง เก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ บางพระ จบภาพ พื้นที่ คลิกกลับ ข้อมูล

9 จบภาพ พื้นที่ คลิกกลับ ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt อ่างเก็บน้ำ บางพระ อำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ทะเ ล เขา ฉลาก ตลา ด บาง พระ คลิกเมาส์ เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นที่ สัมมาฯ มี 9 รูป ถนน สุขุมวิท ถนนทาง ด่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google