งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต Internet โดเมน (Domain name) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต Internet โดเมน (Domain name) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต Internet โดเมน (Domain name) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)

2 เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) เลขที่อยู่ไอพี หรือชื่ออื่นเช่น ที่อยู่ไอพี, หมายเลขไอพี, เลขไอพี, ไอพีแอดเดรส คือ หมายเลขที่ใช้ในระบบเครือข่ายโพรโทคอ ลอินเทอร์เน็ต (IP) คล้ายกับหมายเลข โทรศัพท์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเราท์ เตอร์ เครื่องแฟกซ์ จะมีหมายเลขเฉพาะตัวโดย ใช้เลขฐานสอง จำนวน 32 บิต โดยการเขียนจะ เขียนเป็นชุด 4 ชุด โดยแต่ละชุดจะใช้ เลขฐานสองจำนวน 8 บิต ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับระบบเลขฐานสิบ จึง มักแสดงผลโดยการใช้เลขฐานสิบ จำนวน 4 ชุด ซึ่งแสดงถึงหมายเลขเฉพาะของเครื่องนั้น สำหรับการส่งข้อมูลภายในเครือข่ายแลน แวน หรือ อินเทอร์เน็ตโดยหมายเลขไอพีมีไว้เพื่อให้ ผู้ส่งรู้ว่าเครื่องของผู้รับคือใคร และผู้รับสามารถรู้ ได้ว่าผู้ส่งคือใคร

3

4 ชื่อโดเมน (Domain name) แม้มีการใช้เลขฐานสิบในการอ้างอิงถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ก็ยังยากที่จะ จดจำ เพื่อความสะดวกจึงได้มีการ กำหนดชื่อแทนเลขที่อยู่ไอพี จะมี ลักษณะเป็นคำภาษาอังกฤษสั้นๆ หรือ เป็นตัวย่อที่ประกอบด้วยหลายส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีความหมายเฉพาะ และคั่นด้วยเครื่องหมายจุด เรียกชื่อที่ ใช้แทนเลขที่อยู่พีนี้ว่า “ ชื่อโดเมน ” (domain name)

5 โดเมน (Domain name) ชื่อโดเมน (Domain name) ใช้แทนเลขที่อยู่ไอพี โดยที่ชื่อนี้จะไม่ซ้ำกันเลย มีลักษณะเป็นคำภาษาอังกฤษสั้นๆ หรือเป็นตัว ย่อที่ประกอบด้วยหลายส่วน โดยแต่ละส่วนจะมี ความหมายเฉพาะและคั่นด้วยเครื่องหมายจุด

6 โดเมน (Domain name) ลักษณะการกำหนดชื่อโดเมนก็มี ลักษณะเป็นลำดับชั้นคล้ายกันกับ ลำดับชั้นของเลขที่อยู่ไอพีเช่นกัน แต่ ว่าลำดับชั้นที่ใหญ่กว่าชื่อโดเมนจะอยู่ ด้านหลัง ตัวอย่างเช่น

7 โดเมน (Domain name) ชื่อโดเมนสูงสุด (Top Level Domain:TLD) นอกจากจะมีการกำหนดชื่อย่อแทน ประเทศแล้ว ( เช่น th แทนประเทศไทย cn แทนประเทศจีน หรือ in แทนประเทศ อินเดีย ) ยังมีการกำหนดชื่อย่อระดับบนสุด ในลักษณะประเภทของหน่วยงานด้วย

8 ตัวอย่างโดเมนระดับบนสุด ชื่อโดเมนระดับ บนสุด ความหมาย edu(education) สถาบันการศึกษา com(company) บริษัท ห้างร้าน หรือ หน่วยงานเอกชน gov(government) หน่วยงานของรัฐบาล mil(military) หน่วยงานทางทหาร net(network) ผู้ให้บริการเครือข่าย org(organization) องค์กรที่ไม่แสวงกำไร th(ThailandD ประเทศไทย

9 ตัวอย่างโดเมนระดับที่สองที่ใช้ใน ประเทศไทย ชื่อโดเมนระดับที่ สอง ความหมาย ac(academic) สถาบันการศึกษา co(company) บริษัท ห้างร้าน หรือ หน่วยงานเอกชน go(government) หน่วยงานของรัฐบาล or(organization) องค์กรที่ไม่แสวงกำไร in(individual) ส่วนบุคคล mi(military) หน่วยงานทางทหาร net(network) ผู้ให้บริการเครือข่าย บริการบนเครือข่าย อินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต Internet โดเมน (Domain name) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google