งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ตInternet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ตInternet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ตInternet
เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) โดเมน(Domain name)

2 เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)

3

4 ชื่อโดเมน (Domain name)

5 โดเมน(Domain name) ชื่อโดเมน(Domain name)
ใช้แทนเลขที่อยู่ไอพี โดยที่ชื่อนี้จะไม่ซ้ำกันเลย มีลักษณะเป็นคำภาษาอังกฤษสั้นๆ หรือเป็นตัวย่อที่ประกอบด้วยหลายส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีความหมายเฉพาะและคั่นด้วยเครื่องหมายจุด

6 โดเมน(Domain name) ลักษณะการกำหนดชื่อโดเมนก็มีลักษณะเป็นลำดับชั้นคล้ายกันกับลำดับชั้นของเลขที่อยู่ไอพีเช่นกัน แต่ว่าลำดับชั้นที่ใหญ่กว่าชื่อโดเมนจะอยู่ด้านหลัง ตัวอย่างเช่น

7 โดเมน(Domain name) ชื่อโดเมนสูงสุด(Top Level Domain:TLD)
นอกจากจะมีการกำหนดชื่อย่อแทนประเทศแล้ว(เช่น th แทนประเทศไทย cn แทนประเทศจีน หรือ in แทนประเทศอินเดีย) ยังมีการกำหนดชื่อย่อระดับบนสุดในลักษณะประเภทของหน่วยงานด้วย

8 ตัวอย่างโดเมนระดับบนสุด
ชื่อโดเมนระดับบนสุด ความหมาย edu(education) สถาบันการศึกษา com(company) บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานเอกชน gov(government) หน่วยงานของรัฐบาล mil(military) หน่วยงานทางทหาร net(network) ผู้ให้บริการเครือข่าย org(organization) องค์กรที่ไม่แสวงกำไร th(ThailandD ประเทศไทย

9 ตัวอย่างโดเมนระดับที่สองที่ใช้ในประเทศไทย
ชื่อโดเมนระดับที่สอง ความหมาย ac(academic) สถาบันการศึกษา co(company) บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานเอกชน go(government) หน่วยงานของรัฐบาล or(organization) องค์กรที่ไม่แสวงกำไร in(individual) ส่วนบุคคล mi(military) หน่วยงานทางทหาร net(network) ผู้ให้บริการเครือข่าย บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ตInternet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google