งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee การประยุกต์ Excel เพื่อการทำงาน www.ukit-sd.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee การประยุกต์ Excel เพื่อการทำงาน www.ukit-sd.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee การประยุกต์ Excel เพื่อการทำงาน www.ukit-sd.com

2 Topic ทบทวนและแนะนำ Excel สิ่งใหม่ใน Excel 2010 Excel for Marketing Excel for HR Excel for Accounting Pivot Table www.ukit-sd.com

3 ทบทวน Excel ทบทวนและแนะนำ Excel www.ukit-sd.com

4 ทบทวน Excel ความแตกต่างระหว่าง Excel ในแต่ละ Version Ribbon Format Worksheet www.ukit-sd.com

5 ทบทวน Excel ความแตกต่างระหว่าง Excel 2007 และ 2010 More Powerful Computing Better Charts Improved Functions and Algorithms More Powerful Data Analytics Excel 2013 www.ukit-sd.com

6 สิงใหม่ใน Excel 2010 สร้างแผนภูมิข้อมูลไว้ ในเซลล์เดียว www.ukit-sd.com

7 สิงใหม่ใน Excel 2010 มุ่งเข้าหาจุดข้อมูลที่ถูกต้องอย่าง รวดเร็ว www.ukit-sd.com

8 สิงใหม่ใน Excel 2010 เข้าถึงกระดาษค านวณของคุณได้จากทุกที่ เชื่อมต่อ แบ่งปัน และท างานร่วมกัน www.ukit-sd.com

9 สิงใหม่ใน Excel 2010 เพิ่มความซับซ้อนให้กับงานน าเสนอข้อมูลเชื่อมต่อ แบ่งปัน และท างานร่วมกัน www.ukit-sd.com

10 สิงใหม่ใน Excel 2010 ใช้ประโยชน์จาก PivotChart ที่เป็นแบบโต้ตอบและได นามิกมากขึ้น www.ukit-sd.com

11 สิงใหม่ใน Excel 2010 ท างานต่างๆ ได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น www.ukit-sd.com

12 สิงใหม่ใน Excel 2010 ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่สูงขึ้นในการสร้าง กระดาษค านวณที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประกาศและใช้งานร่วมกันผ่าน Excel Services www.ukit-sd.com

13 Excel for Marketing www.ukit-sd.com

14 Excel for Marketing www.ukit-sd.com CountIF()

15 Excel for HR ตารางเตือนวันครบกำหนดทดลองงาน =TODAY() =AND( G3-F$1 0) www.ukit-sd.com

16 Excel for HR หาชั่วโมงการทำงาน กรณีเลิกงานหลังเที่ยงคืน หาชั่วโมงการทำงาน กรณีเลิกงานหลังเที่ยงคืน เวลาเข้าทำงาน : วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:30 น. เวลาออก : วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 02:45 น. ( ตี สอง สี่สิบห้านาที ) www.ukit-sd.com

17 Excel for HR หาชั่วโมงการทำงาน กรณีเลิกงานหลังเที่ยงคืน หาชั่วโมงการทำงาน กรณีเลิกงานหลังเที่ยงคืน เวลาเข้าทำงาน : วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:30 น. เวลาออก : วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 02:45 น. ( ตี สอง สี่สิบห้านาที ) www.ukit-sd.com

18 Excel for HR สูตรการคำนวณชั่วโมงเวลาทำงาน และคำนวณ OT ต้องการหา คือ เวลาสาย, เวลา OT, หักมาสาย, ค่า OT และ สรุปเงินเดือน HOUR(serial_number) MINUTE(seria_number) สูตรการหาจำนวนวันสาย, ลา และขาดงาน COUNTIF(range,criteria) www.ukit-sd.com

19 Excel for HR สูตรอื่นๆที่จำเป็นในการใช้ เช่น " ถ้าต้องการนับเฉพาะเซลล์ที่มีอักษรตัว m ในช่วงเซลล์ A1:A10 จะต้องใช้สูตรอย่างไร ?“ =COUNTIF(A1:A10,"m") =COUNT(FIND("m",A1:A10)) {=COUNT(FIND("m",A1:A10))} "Excel หาสูตรวิธีตัดจำนวนคำ (Word) ไม่ใช่ตัวอักษร (Character) ออกจากประโยคครับ เช่น มี 200 คำ ตัดมาใช้เพียง 100 คำ “ LEFT หรือ RIGHT SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, instance_num) www.ukit-sd.com

20 Excel for HR สลิปเงินเดือน VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup) www.ukit-sd.com

21 Excel for HR สูตรอื่นๆที่จำเป็นในการใช้ เช่น " ถ้าต้องการนับเฉพาะเซลล์ที่มีอักษรตัว m ในช่วงเซลล์ A1:A10 จะต้องใช้สูตรอย่างไร ?“ =COUNTIF(A1:A10,"m") =COUNT(FIND("m",A1:A10)) {=COUNT(FIND("m",A1:A10))} "Excel หาสูตรวิธีตัดจำนวนคำ (Word) ไม่ใช่ตัวอักษร (Character) ออกจากประโยคครับ เช่น มี 200 คำ ตัดมาใช้เพียง 100 คำ “ LEFT หรือ RIGHT SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, instance_num) www.ukit-sd.com

22 Pivot Table เป็นเครื่องมือขั้นสุดยอดของ Excel ช่วยในการจัดสรุปข้อมูล ออกมาเป็นตารางแบบที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถตะแคงตาราง หรือปรับเปลี่ยนหัวคลิกแล้วลากย้ายชื่อ Field ไปยังตำแหน่ง ใหม่ www.ukit-sd.com

23 Q&A For Download Power Point File : www.ukit-sd.com For Any Question : www.ukit-sd.com www.facebook.com.... www.ukit-sd.com


ดาวน์โหลด ppt ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee การประยุกต์ Excel เพื่อการทำงาน www.ukit-sd.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google