งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
(1/1) โบลท์

2 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
ข้อมูลเฉพาะของนัตและโบลท์ ชื่อของตำแหน่งต่างๆ ความกว้างด้านราบ ความกว้างด้านมุม ความสูงของหัวโบลท์ ความยาวของเกลียว ความยาวของโบลท์ ความสูงของนัต เส้นผ่าศูนย์กลางหลักของเกลียว ระยะพิทของเกลียวสกรู วัดได้จากยอดเกลียวหนึ่ง ไปยังอีกยอดเกลียวหนึ่ง จุดบริการ: วิธีการขันโบลท์ (1/1)

3 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
ข้อมูลเฉพาะของนัตและโบลท์ ชนิดของโบลท์ โบลท์รูปตัวยู โบลท์สตัด จุดบริการ: วิธีการถอดและประกอบโบลท์สตัด (Stud Bolt) (1/1)

4 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
ข้อมูลเฉพาะของนัตและโบลท์ โบลท์ที่ใช้การขันแบบพลาสติก ส่วนประกอบของประกับแบริ่ง ฝาสูบ โบลท์ที่ใช้การขันแบบพลาสติก จุดบริการ: การใช้โบลท์ที่ขันแบบพลาสติก (1/1)

5 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
ข้อมูลเฉพาะของนัตและโบลท์ ชนิดของนัต นัตหัวหกเหลี่ยม นัตล้อ นัตหัวผ่า (1/1)

6 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
ข้อมูลเฉพาะของนัตและโบลท์ วิธีการยึดหรือล็อคแบบต่างๆ นัตล็อค แหวนรอง แหวนรองสปริงและรูปคลื่น แหวนรองแบบฟัน (1/2)

7 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
ข้อมูลเฉพาะของนัตและโบลท์ วิธีการยึดหรือล็อคแบบต่างๆ Castle nut สลักหัวผ่า แผ่นล็อค นัตหัวผ่า ข้อควรระวังของการใช้พินล็อค (2/2)

8

9 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
หัวข้อการดูแลรักษานัตและโบลท์ วิธีการขันโบลท์ ความจำเป็นของการขันตามค่ากำหนด (1/2)

10 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
หัวข้อการดูแลรักษานัตและโบลท์ วิธีการขันโบลท์ เรียนรู้การใช้ "ความรู้สึก" ในการขัน (1/2)

11 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
หัวข้อการดูแลรักษานัตและโบลท์ วิธีการขันโบลท์ เรียนรู้การใช้ "ความรู้สึก" ในการขัน (2/2)

12 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
หัวข้อการดูแลรักษานัตและโบลท์ วิธีการถอดและประกอบโบลท์สตัด (Stud Bolt) (1/1)

13 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
หัวข้อการดูแลรักษานัตและโบลท์ วิธีการใช้โบลท์ที่ขันแบบพลาสติก ขันตามวิธีการในคู่มือซ่อม ขันโบลท์แบบพลาสติกด้วยค่าแรงขันที่กำหนด ใช้สีแต้มทำเครื่องหมายที่หัวโบลท์ (1/3)

14 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
หัวข้อการดูแลรักษานัตและโบลท์ วิธีการใช้โบลท์ที่ขันแบบพลาสติก วัดการหดตัวของโบลท์ วัดการยืดตัวของโบลท์ (2/3)

15 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
หัวข้อการดูแลรักษานัตและโบลท์ วิธีการใช้โบลท์ที่ขันแบบพลาสติก (3/3)

16 ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์
ข้อมูลเฉพาะของนัตและโบลท์ ข้อควรระวัง


ดาวน์โหลด ppt ช่างเทคนิคโตโยต้า>>นัตและโบลท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google