งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mold Design # 2 ส่วนประกอบของ แม่พิมพ์. Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงบอกส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีดที่ นักศึกษาทราบมาทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mold Design # 2 ส่วนประกอบของ แม่พิมพ์. Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงบอกส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีดที่ นักศึกษาทราบมาทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mold Design # 2 ส่วนประกอบของ แม่พิมพ์

2 Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงบอกส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีดที่ นักศึกษาทราบมาทั้งหมด

3 Mold Design ส่วนประกอบพื้นฐานของแม่พิมพ์ฉีด ( ระบุเฉพาะแบบ 2 แผ่น ) 1. ส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่

4 2. อิมเพรสชั่น = เบ้า + คอร์ = ชิ้นงานที่ฉีดได้จะมี รูปร่างเหมือนกับอิมเพรสชั่น เบ้า คือแม่พิมพ์ตัวเมีย ทำให้เกิดรูปร่างภายนอก ของชิ้นงาน คอร์ คือแม่พิมพ์ตัวผู้ ทำให้เกิดรูปร่างภายในของ ชิ้นงาน Mold Design

5 3. แผ่นเบ้าและแผ่นคอร์

6 Mold Design 4. เบ้าแม่พิมพ์และคอร์ แม่พิมพ์ 4.1 เบ้าและคอร์แบบ ชิ้นเดียว

7 Mold Design 4.2 อินเสิร์ตของเบ้าและ คอร์

8 Mold Design 5. แผ่นยึดอินเสิร์ต

9 Mold Design 6. เพลานำและปลอกนำ

10 Mold Design 7. ปลอกรูฉีด

11 Mold Design 8. แหวนบังคับศูนย์

12 Mold Design 9. ระบบรูวิ่งและรูเข้า (Runner and Gate)

13 Mold Design 10. การยึดแม่พิมพ์เข้า กับหน้าแปลนเครื่อง ฉีด 10.1 วิธีขันเกลียวยึดโดยตรง

14 Mold Design 10.2 วิธีขันเกลียวยึดโดยอ้อม

15 การเลือกใช้วัสดุทำแม่พิมพ์ 1. เหล็กนิเกิล – โครเมี่ยมและเหล็กนิเกิล – โครเมี่ยม – โมลิบดินัม ( นิยมใช้มากที่สุด ) 2. เหล็กคาร์บอนและโครเมี่ยมสูง ต้องการความแข็งแรง สูงเพื่อต้านทานการเสียดสี ไม่เหมาะกับชิ้นส่วนที่ต้องรองรับแรง กระแทก 3. เหล็กสเตนเลส ใช้เพื่อต้านทานปฏิกิริยาเคมีของพลาสติก โดยเฉพาะ PVC 4. เหล็กทำแม่พิมพ์อื่นๆ SAE.1020 เป็นเหล็กคาร์บอนต่ำใช้ ทำแผ่นยึดแม่พิมพ์ แผ่นหลังแท่นรอง 5. โลหะที่ใช้ทำแม่พิมพ์แต่ไม่ใช่เหล็ก 5.1 เบอริลเลี่ยม – คอปเปอร์ นำความร้อนได้ดี สามารถ ลดเวลาในการผลิตได้ 5.2 โลหะผสมสังกะสี เหมาะสำหับใช้ทำแม่พิมพ์ต้นแบบ เพราะมีความถูกต้องและคงทนน้อยกว่าเหล็ก 5.3 โลหะผสมอลูมินัม ใช้กับแม่พิมพ์ที่มีการผลิตน้อย และใช้กับชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอ Mold Design

16

17

18

19 **add รูปหน้า 88 คำถาม หมายเลขที่กำหนดให้คือชิ้นส่วนใด และนักศึกษาคิดว่าใช้วัสดุชนิดใดในการสร้าง

20 Mold Design 1. ปลอกรูฉีด 2. แผ่นเบ้าด้านอยู่กับที่ 3. แท่งรอง 4. สลักดันกลับ 5. สลักปะทะ 6. แผ่นยึดด้านหน้า 7. แผ่นเบ้าด้านเคลื่อนที่ 8. สลักปลด 9. ปลอกรองรับ 10. สลักดึงแกนรูฉีด 11. แหวนบังคับศูนย์ 12. เพลานำ 13. ปลอกนำ 14. แผ่นรองหลัง 15. แผ่นยึดตัวปลด 16. แผ่นดันปลด 17. แผ่นยึดด้านหลัง เฉลย

21 Mold Design


ดาวน์โหลด ppt Mold Design # 2 ส่วนประกอบของ แม่พิมพ์. Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงบอกส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีดที่ นักศึกษาทราบมาทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google