งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mold Design # 4 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์และระบบป้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mold Design # 4 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์และระบบป้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mold Design # 4 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์และระบบป้อน

2 Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1.จงบอกส่วนประกอบของระบบป้อน
2.ระบบป้อนมีผลอย่างไรในการออกแบบแม่พิมพ์

3 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์คือ พื้นผิวของแผ่นแม่พิมพ์ทั้งสองส่วนที่อยู่ติดกับอิมเพรสชั่นซึ่งจะเป็นผิวที่ต่อกันตลอดรอบๆอิมเพรสชั่น เพื่อป้องกันการรั่วของพลาสติกหลอมในอิมเพรสชั่น การเลือกผิวแบ่งมีความสำคัญในขณะที่เอาชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

4 Mold Design

5 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นชั้น

6 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นรูปพรรณ

7 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นมุม

8 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นรูปสลับซับซ้อน

9 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นรูปสลับซับซ้อน(ต่อ)

10 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นชั้นและเป็นรูปพรรณเฉพาะแห่ง

11 Mold Design การสมดุลผิวแม่พิมพ์

12 Mold Design การลดขนาดผิวแม่พิมพ์
เครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไปมีแรงปิดแม่พิมพ์ค่อนข้างมากหากความกว้างขอบเขตผิวแบ่ง แม่พิมพ์มีขนาดเล็ก พื้นที่ที่รับแรงปิดจะไม่แข็งแรงพอ ทำให้เนื้อเหล็กส่วนนี้เปลี่ยนรูปหรือบิดงอได้ วิธีการแก้ไขคือบริเวณที่ไม่มีผลในการเกิดครีบเช่นตรงมุมของแผ่นแม่พิมพ์จะเหลือเอาไว้เพื่อรับแรง เปิด-ปิดแม่พิมพ์

13 Mold Design การระบายอากาศ
เมื่อมีการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในอิมเพรสชั่น พลาสติกเหลวจะ เข้าไปแทนที่อากาศภายใน และอากาศจะพยายามไหลออกบริเวณผิวแบ่งแม่พิมพ์ แต่หากผิวแบ่งมีความลึกและหนาอากาศอาจจะถูกกักอยู่ได้ ทำให้การฉีดไม่เต็มแม่พิมพ์

14 Mold Design การระบายอากาศ(ต่อ)

15 Mold Design การระบายอากาศ(ต่อ)

16 Mold Design ระบบป้อน คือทางวิ่งของพลาสติกเหลวจากหัวฉีดของเครื่องฉีดไปยังอิมเพรสชั่น

17 Mold Design รูวิ่งหรือRunner
เป็นร่องที่ตัดเฉือนในแผ่นแม่พิมพ์เพื่อให้รูฉีดเข้าอิมเพรสชั่น รูปทรงหน้าตัดของรูวิ่ง

18 Mold Design

19 Mold Design

20 Mold Design สมการขนาดรูวิ่งหน้า 112 ขนาดรูวิ่งหรือRunner
ในการเลือกใช้ต้องพิจารณาดังนี้ 1.รูปทรงหน้าตัดรูวิ่งและปริมาตรของชิ้นงาน 2.ระยะทาง 3.การหล่อเย็นระบบรูวิ่ง 4.ขนาดของมีดกัดขึ้นรูปรูวิ่ง 5.ชนิดของพลาสติกที่ใช้ สมการขนาดรูวิ่งหน้า 112

21 Mold Design

22 Mold Design **add รูปที่4.9 หน้า114
การร่างแบบรูวิ่ง จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 1.จำนวนของอิมเพรสชั่น 2.รูปทรงของชิ้นงาน 3.ชนิดของแม่พิมพ์ 4.ชนิดของรูเข้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ 1.ความยาวของรูวิ่งควรจะออกแบบให้สั้นที่สุดเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน 2.ระบบรูวิ่งจะต้องสมดุลกัน **add รูปที่4.9 หน้า114

23 Mold Design

24 Mold Design

25 Mold Design รูเข้าหรือGate
คือร่องหรือรูเล็กๆที่ต่อระหว่างรูวิ่งกิ่งกับอิมเพรสชั่น จะมีขนาดเล็กกว่ารูวิ่งหรือระบบ ป้อนที่เหลือ

26 Mold Design

27 Mold Design

28 Mold Design การสมดุลขนาดรูเข้าหรือGate
มีด้วยกัน 2 วิธีคือ 1.เปลี่ยนแปลงความยาวรูเข้า 2.เปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดรูเข้า

29 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 1.รูเข้าแบบรูฉีด

30 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 2.รูเข้าขอบแบบสี่เหลี่ยม

31 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 2.รูเข้าขอบแบบสี่เหลี่ยม(ต่อ)

32 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 2.รูเข้าขอบแบบสี่เหลี่ยม(ต่อ)

33 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 2.รูเข้าขอบแบบสี่เหลี่ยม(ต่อ)

34 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 3.รูเข้าแบบเหลื่อม

35 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 4.รูเข้าแบบพัด

36 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 5.รูเข้าแบบแถบ

37 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 6.รูเข้าแบบม่าน

38 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 7.รูเข้าแบบวงแหวน

39 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 8.รูเข้าแบบฟิล์ม

40 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate
9.รูเข้าแบบเข็ม ดูสมการและตารางหน้า133

41 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 9.รูเข้าแบบเข็ม(ต่อ)

42 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 10.รูเข้าขอบแบบกลม

43 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือGate 11.รูเข้าใต้ผิวแม่พิมพ์


ดาวน์โหลด ppt Mold Design # 4 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์และระบบป้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google