งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mold Design # 4 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์และระบบ ป้อน. Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงบอกส่วนประกอบของระบบป้อน 2. ระบบป้อนมีผลอย่างไรในการออกแบบ แม่พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mold Design # 4 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์และระบบ ป้อน. Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงบอกส่วนประกอบของระบบป้อน 2. ระบบป้อนมีผลอย่างไรในการออกแบบ แม่พิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mold Design # 4 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์และระบบ ป้อน

2 Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงบอกส่วนประกอบของระบบป้อน 2. ระบบป้อนมีผลอย่างไรในการออกแบบ แม่พิมพ์

3 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์คือ พื้นผิวของแผ่นแม่พิมพ์ทั้งสองส่วนที่ อยู่ติดกับอิมเพรสชั่นซึ่งจะเป็นผิวที่ต่อกันตลอดรอบๆอิมเพรส ชั่น เพื่อป้องกันการรั่วของพลาสติกหลอมในอิมเพรสชั่น การ เลือกผิวแบ่งมีความสำคัญในขณะที่เอาชิ้นงานออกจาก แม่พิมพ์

4 Mold Design

5 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นชั้น

6 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นรูปพรรณ

7 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นมุม

8 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นรูปสลับซับซ้อน

9 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นรูปสลับซับซ้อน ( ต่อ )

10 Mold Design ผิวแบ่งแม่พิมพ์แบบเป็นชั้นและเป็นรูปพรรณเฉพาะแห่ง

11 Mold Design การสมดุลผิวแม่พิมพ์

12 Mold Design การลดขนาดผิวแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไปมีแรงปิดแม่พิมพ์ ค่อนข้างมากหากความกว้างขอบเขตผิวแบ่ง แม่พิมพ์มีขนาดเล็ก พื้นที่ที่รับแรงปิดจะไม่แข็งแรงพอ ทำให้ เนื้อเหล็กส่วนนี้เปลี่ยนรูปหรือบิดงอได้ วิธีการแก้ไขคือบริเวณที่ไม่มีผลในการเกิดครีบเช่นตรงมุม ของแผ่นแม่พิมพ์จะเหลือเอาไว้เพื่อรับแรง เปิด - ปิดแม่พิมพ์

13 Mold Design การระบายอากาศ เมื่อมีการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในอิมเพรสชั่น พลาสติกเหลวจะ เข้าไปแทนที่อากาศภายใน และอากาศจะพยายามไหลออกบริเวณผิวแบ่งแม่พิมพ์ แต่หากผิวแบ่งมีความลึกและหนาอากาศอาจจะถูกกักอยู่ได้ ทำให้การฉีดไม่เต็มแม่พิมพ์

14 Mold Design การระบายอากาศ ( ต่อ )

15 Mold Design

16 Mold Design ระบบป้อน คือทางวิ่งของพลาสติกเหลวจากหัวฉีดของเครื่องฉีดไปยังอิมเพรสชั่น

17 Mold Design รูวิ่งหรือ Runner เป็นร่องที่ตัดเฉือนในแผ่นแม่พิมพ์เพื่อให้รูฉีดเข้าอิมเพรสชั่น รูปทรงหน้าตัดของรูวิ่ง

18 Mold Design

19 Mold Design

20 Mold Design ขนาดรูวิ่งหรือ Runner ในการเลือกใช้ต้องพิจารณาดังนี้ 1. รูปทรงหน้าตัดรูวิ่งและปริมาตรของชิ้นงาน 2. ระยะทาง 3. การหล่อเย็นระบบรูวิ่ง 4. ขนาดของมีดกัดขึ้นรูปรูวิ่ง 5. ชนิดของพลาสติกที่ใช้ สมการขนาดรูวิ่งหน้า 112

21 Mold Design

22 Mold Design การร่างแบบรูวิ่ง จะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ 1. จำนวนของอิมเพรสชั่น 2. รูปทรงของชิ้นงาน 3. ชนิดของแม่พิมพ์ 4. ชนิดของรูเข้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความยาวของรูวิ่งควรจะออกแบบให้สั้นที่สุดเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน 2. ระบบรูวิ่งจะต้องสมดุลกัน **add รูปที่ 4.9 หน้า 114

23 Mold Design

24 Mold Design

25 Mold Design รูเข้าหรือ Gate คือร่องหรือรูเล็กๆที่ต่อระหว่างรูวิ่งกิ่งกับอิมเพรสชั่น จะมีขนาดเล็กกว่ารูวิ่งหรือระบบ ป้อนที่เหลือ

26 Mold Design

27 Mold Design

28 Mold Design การสมดุลขนาดรูเข้าหรือ Gate มีด้วยกัน 2 วิธีคือ 1. เปลี่ยนแปลงความยาวรูเข้า 2. เปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดรูเข้า

29 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 1. รูเข้าแบบรูฉีด

30 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 2. รูเข้าขอบแบบสี่เหลี่ยม

31 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 2. รูเข้าขอบแบบสี่เหลี่ยม ( ต่อ )

32 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 2. รูเข้าขอบแบบสี่เหลี่ยม ( ต่อ )

33 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 2. รูเข้าขอบแบบสี่เหลี่ยม ( ต่อ )

34 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 3. รูเข้าแบบเหลื่อม

35 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 4. รูเข้าแบบพัด

36 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 5. รูเข้าแบบแถบ

37 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 6. รูเข้าแบบม่าน

38 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 7. รูเข้าแบบวงแหวน

39 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 8. รูเข้าแบบฟิล์ม

40 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 9. รูเข้าแบบเข็ม ดูสมการและตารางหน้า 133

41 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 9. รูเข้าแบบเข็ม ( ต่อ )

42 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 10. รูเข้าขอบแบบกลม

43 Mold Design ชนิดของรูเข้าหรือ Gate 11. รูเข้าใต้ผิวแม่พิมพ์


ดาวน์โหลด ppt Mold Design # 4 ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์และระบบ ป้อน. Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงบอกส่วนประกอบของระบบป้อน 2. ระบบป้อนมีผลอย่างไรในการออกแบบ แม่พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google