งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำแผ่นวงจรพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา e-mail: n_1_0_3_4@hotmail.com Tel.083-4734168.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำแผ่นวงจรพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา e-mail: n_1_0_3_4@hotmail.com Tel.083-4734168."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำแผ่นวงจรพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา Tel

2 PCB คือ ? PCB ย่อมาจากคำว่า Print Circuit Board เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะใช้เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่อยู่บนวงจร และจะทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกันและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้

3 ประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์
- แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดหน้าเดียว PCB ชนิด Single Sided หรือชนิดหน้าเดียว จะมีลายทองแดงอยู่เพียงด้านเดียว โดยทั่วไปจะใส่อุปกรณ์ ทางด้านตรงข้ามกับลายทองแดง ชนิดของ PCB มีด้วยกันหลายชนิด FR-1 , FR-4 , CEM-1 เป็นต้น

4 - แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดสองหน้า
PCB ชนิด Double Sided หรือชนิดสองหน้า จะมีลายทองแดงอยู่ทั้งสองด้าน และจะมีการทำ PTH หรือ Plated Through Hole หรือมีทองแดงอยู่ในรูด้วย เพื่อให้เกิดการต่อเชื่อมทางไฟฟ้า ระหว่างลายเส้นด้านบนและด้าน

5 กระบวนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์

6 การทดลองประกอบวงจร Breadboard

7 การทดลองประกอบวงจร (ต่อ)
ประกอบวงจรโดยใช้แผ่นปรินส์เอนกประสงค์

8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
แผ่นปริ้นส์ มีดคัตเตอร์ ไม้บรรทัด ลายวงจร ปากกาเขียนแผ่น CD กรดกัดแผ่นปริ้น กาว สติ๊กเกอร์

9 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์
นำสติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้ มาติดกับแผ่นปริ้น ระวัง!! เศษฝุ่น และอย่าให้เกิดฟองอากาศ

10 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (ต่อ)
- นำลายวงจรที่ได้เตรียมไว้ มาติดแผ่นปริ้น โดยใช้กาว (รอประมาณ 5 นาที)

11 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (ต่อ)
ใช้มีดคัตเตอร์แกะพื้นที่สีขาวของวงจรพิมพ์ออกทั้งหมด โดยเหลือเฉพาะพื้นที่สีดำ

12 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (ต่อ)
- แกะสติ๊กเกอร์บริเวณพื้นที่สีขาวออก ทั้งหมด

13 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (ต่อ)
- นำชิ้นงานที่ได้ มากัดด้วยกรดกัดปริ้น

14 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (ต่อ)
- สังเกตชิ้นงานจนกว่ากรดกัด ปริ้น ทั่วบริเวณที่เป็นทองแดง - เมื่อกรดกัดทองแดงหมดแล้ว ให้นำไปล้างด้วยน้ำสะอาด

15 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (ต่อ)
- นำชิ้นงานที่ได้มาลอกสติ๊กเกอร์บริเวณ ที่เหลืออยู่ออกทั้งหมด

16 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (ต่อ)
- นำชิ้นงานที่ได้ มาขัดด้วยใยขัดแล้วเช็ดให้แห้ง ก็เสร็จเรียบร้อย

17 ขั้นตอนการสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (ต่อ)
- ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ eCamp

18

19

20 วิธีการ Dry film


ดาวน์โหลด ppt การทำแผ่นวงจรพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา e-mail: n_1_0_3_4@hotmail.com Tel.083-4734168.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google