งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา Tel.083-4734168.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา Tel.083-4734168."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา e-mail: n_1_0_3_4@hotmail.com Tel.083-4734168

2 PCB ย่อมาจากคำว่า Print Circuit Board เป็น ส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง จะใช้เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่อยู่บนวงจร และจะทำให้อุปกรณ์ ต่าง ๆ เชื่อมต่อกันและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามที่ได้ออกแบบไว้ PCB คือ ?

3 ประเภทของ แผ่นวงจรพิมพ์ PCB ชนิด Single Sided หรือชนิดหน้าเดียว จะมีลายทองแดงอยู่เพียง ด้านเดียว โดยทั่วไปจะใส่ อุปกรณ์ ทางด้านตรงข้าม กับลายทองแดง ชนิดของ PCB มีด้วยกันหลายชนิด FR-1, FR-4, CEM-1 เป็น ต้น - แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดหน้าเดียว

4 PCB ชนิด Double Sided หรือชนิดสองหน้า จะมีลายทองแดงอยู่ทั้ง สองด้าน และจะมีการทำ PTH หรือ Plated Through Hole หรือมี ทองแดงอยู่ในรูด้วย เพื่อให้เกิดการต่อเชื่อม ทางไฟฟ้า ระหว่างลายเส้น ด้านบนและด้าน - แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดสองหน้า

5 กระบวนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์

6 การทดลองประกอบวงจร Breadboard

7 การทดลองประกอบวงจร ( ต่อ ) ประกอบวงจรโดยใช้แผ่นปรินส์ เอนกประสงค์

8 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ แผ่นปริ้นส์มีดคัตเตอร์ ลาย วงจร ไม้บรรทัด กรดกัดแผ่นป ริ้น สติ๊กเกอ ร์ กาว ปากกา เขียนแผ่น CD

9 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ - นำสติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้ มาติดกับ แผ่นปริ้น ระวัง !! เศษฝุ่น และอย่าให้เกิด ฟองอากาศ

10 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ ( ต่อ ) - นำลายวงจรที่ได้เตรียมไว้ มาติดแผ่นปริ้น โดยใช้กาว ( รอประมาณ 5 นาที )

11 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ ( ต่อ ) - ใช้มีดคัตเตอร์แกะพื้นที่สีขาวของวงจรพิมพ์ออก ทั้งหมด โดยเหลือเฉพาะพื้นที่สีดำ

12 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ ( ต่อ ) - แกะสติ๊กเกอร์บริเวณพื้นที่สีขาวออก ทั้งหมด

13 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ ( ต่อ ) - นำชิ้นงานที่ได้ มากัดด้วยกรดกัดปริ้น

14 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ ( ต่อ ) - สังเกตชิ้นงานจนกว่ากรดกัด ปริ้น ทั่วบริเวณที่ เป็นทองแดง - เมื่อกรดกัดทองแดงหมดแล้ว ให้นำไปล้าง ด้วยน้ำสะอาด

15 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ ( ต่อ ) - นำชิ้นงานที่ได้มาลอกสติ๊กเกอร์บริเวณ ที่ เหลืออยู่ออกทั้งหมด

16 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ ( ต่อ ) - นำชิ้นงานที่ได้ มาขัดด้วยใยขัดแล้วเช็ดให้ แห้ง ก็เสร็จเรียบร้อย

17 ขั้นตอนการสร้าง แผ่นวงจรพิมพ์ ( ต่อ ) - ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ eCamp

18

19

20 วิธีการ Dry film


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาค พายัพ เชียงใหม่ นายศรายุทธ คงตา Tel.083-4734168.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google