งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรม การใช้งาน โปรแกรม DeskTopAuthor สนับสนุนโดย อุทยานการเรียนรู้ www.tkpark.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรม การใช้งาน โปรแกรม DeskTopAuthor สนับสนุนโดย อุทยานการเรียนรู้ www.tkpark.or.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรม การใช้งาน โปรแกรม DeskTopAuthor สนับสนุนโดย อุทยานการเรียนรู้ www.tkpark.or.th

2 เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ

3 ตั้งค่าสีที่ต้องการให้เป็นพื้นที่ใส

4 หน้าต่างสำหรับตั้งค่าสีจะปรากฏ เลือกให้ใสเฉพาะที่หน้าปก

5 เลือกสีที่ต้องการให้ใส โดยควรจะเลือกสีที่ไม่มีการใช้งาน หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งใน ชิ้นงาน

6 ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้งควรจะทำการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสองส่วน เพื่อความ สะดวกในการทำงาน

7 เส้นแบ่งหน้าจะปรากฏ เมื่อเรา click ที่แถบไม้บรรทัดด้านบน

8 เลือกที่เมนู Insert > Box เมื่อต้องการสร้างพื้นที่สี

9 เลือกสีที่ต้องการ

10 เราสามารถย่อหรือขยายพิ้นที่สีที่ต้องการ โดยการลากจุดต่างๆ

11 การนำรูปภาพต่างๆ มาช่วยในการสร้างชิ้นงานสามารถทำได้ โดยการเลือกรูปต่างๆ ที่มี อยู่แล้ว จาก Image browser

12 การย่อและขยายรูปทำได้ เช่นเดียวกับการขยายพื้นที่สี แต่เราสามารถเลือกเมนู Change scale เพื่อขยายตามสัดส่วน

13 หรือจะ click ขวา เพื่อเลือกคำสั่งก็ได้เช่นกัน

14 ขยายภาพขึ้นมาเท่ากับขนาดของหน้ากระดาษ เพื่อทำเป็นหน้าปก

15 เลือกเมนู เพื่อการเพิ่มหน้า

16 เลือก file รูปภาพที่ต้องการใช้ โดยการใช้เมนูด้านข้างแทนการใช้ Image browser

17 ในกรณีที่ต้องการใช้รูปแบบตัวอักษรที่สวยงาม เราสามารถที่จะสร้างตัวอักษรใน โปรแกรมอื่นๆ แล้วบันทึกเป็นภาพ ก่อนนำมาใช้ในชิ้นงานได้เช่นกัน

18 เริ่มต้นการจัดวางรูปภาพต่างๆ เราสามารถสร้างพื้นที่สีอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม

19 เมื่อได้พื้นที่สี ที่ต้องการแล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง copy เพื่อสร้างพื้นที่สีเพิ่มขึ้น ใน ขนาดที่เท่ากัน

20 จากนั้นจึงนำมาจัดวาง ดังภาพ

21 เลือกรูปที่ต้องการ และย่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ

22

23 เราสามารถสร้างพื้นที่สำหรับพิมพ์ตัวอักษรได้โดย การเลือกปุ่ม Text Editor เพื่อเปิด หน้าต่างสำหรับพิมพ์ข้อความ จากนั้นเลือกสีและรูปแบบตัวอักษรได้ จาก option ด้านบน

24 ตัวอักษรนั้นควรจะเลือกรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

25 เราสามารถเลือกสีที่ต้องการใช้ เฉพาะคำบางคำหรือทั้งหมดได้ ด้วยการ Highlight ข้อความที่ต้องการ ก่อนเลือกสี

26 จัดวางข้อความในตำแหน่งที่ต้องการ

27 นำภาพมาใส่ เพื่อสร้างความสวยงาม

28 ในกรณีที่ต้องการให้ภาพนั้น สามารถ Link เข้าสู่ Website

29 Click ขวาเลือก Change Link

30 หน้าต่าง Link Editor จะปรากฏ เลือกที่ Web

31 พิมพ์ Website ที่ต้องการจะให้ Link ไป

32 เราสามารถนำ Multimedia File เข้ามาใส่ในชิ้นงานได้โดยการ Click ที่ปุ่ม Multimedia เพื่อ เปิดหน้าต่าง Multimedia Dialog เลือก File ที่ต้องการ

33 ควรจะเว้นพื้นที่ด้านล่างของชิ้นงาน สำหรับใส่แถบเมนู เพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่าน

34 เราสามารถนำรูปทั้งรูปมาใช้เป็นพื้นหลังของหน้าบางหน้าได้

35 นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง Popup เพื่อให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากขึ้น

36 เลือก Insert Popup เพื่อสร้าง Link และรูปที่ต้องการให้เป็น Popup

37 เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้ Link ต่างๆ ดังภาพ

38 ใส่ภาพเพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม

39 สร้างหน้าต่างๆ เพิ่มเติม

40 เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ

41 แสดงขึ้นตอนการสร้าง Link สู่ Website ที่ต้องการ

42

43 พิมพ์ชื่อ Website ที่ต้องการ

44 เราสามารถนำเกมที่สร้างจากโปรแกรม M acromedia Flash เข้ามาใช้ในชิ้นงานได้เช่นกัน

45 เลือก File จากหน้าต่าง Multimedia Dialog

46 เลือกขนาดที่ต้องการแสดงตามความต้องการ

47 เพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อความสมบูรณ์

48 นอกจากนี้เรายังสามารถนำ Clip VDO มาใช้เป็นส่วนประกอบของงานได้เช่นกัน

49 วิธีการก็เช่นเดียวกันกับการนำ File Multimedia อื่นๆ เข้ามาใช้งานในโปรแกรม DeskTopAuthor

50 ขยายพื้นที่ ที่ต้องการจะแสดงได้

51 การทำหน้าปกหลังนั้น ใช้วิธีการเดียวกันกับการทำปกหน้า

52 เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าขนาดของหนังสือที่ต้องการ

53 เราสามารถใส่ Link ที่ตัวอักษรได้เช่นเดียวกัน กับการใส่ Link ที่รูปภาพ

54 เราสามารถใส่ Link ที่รูปภาพเพื่อกำหนดหน้าคล้ายสารบัญได้ ด้วยการเลือก Link ให้ไป ที่หน้าที่ต้องการ

55 การสร้างแถบเมนูในชิ้นงาน เริ่มจากการสร้างพื้นที่สีเพื่อแบ่งแถบเมนูออกจาก หน้ากระดาษ โดยเราสามารถสร้างเป็น File รูปภาพ หรือใช้ปุ่มสร้างพื้นที่สี ที่มีอยู่ใน โปรแกรมก็ได้

56 การสร้างปุ่มเพื่อกำหนด Link ก็เช่นกัน เราสามารถนำภาพมาใช้เป็นปุ่ม หรือจะใช้ปุ่มที่มี อยู่ในโปรแกรมก็ได้

57 ในกรณีที่เราใช้รูปแทนปุ่ม เราจะต้องกำหนด Link ในการทำงานให้กับรูปนั้นๆ ด้วย

58 ในกรณีของปุ่ม Menu ซึ่งใช้ตัวอักษรแทน เราจะต้องเข้าไปกำหนด Link ให้กับตัวอักษร นั้น

59 จากนั้น เลือก Item ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของแถบเมนู แล้ว Copy

60 ไปยังหน้าที่ต้องการ Click ขวา เลือก Past

61 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรม การใช้งาน โปรแกรม DeskTopAuthor สนับสนุนโดย อุทยานการเรียนรู้ www.tkpark.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google