งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ Internet Explorer 6.0 จัดทำโดย นที มีผิว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ Internet Explorer 6.0 จัดทำโดย นที มีผิว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ Internet Explorer 6.0 จัดทำโดย นที มีผิว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชาสัมพันธ์

2 วิธีการใช้คำสั่งบน เมนูบาร์  คำสั่ง New คำสั่ง New คำสั่ง New  คำสั่ง Open คำสั่ง Open คำสั่ง Open  คำสั่ง Save As คำสั่ง Save As คำสั่ง Save As  คำสั่ง Print คำสั่ง Print คำสั่ง Print  คำสั่ง Add to Favorites คำสั่ง Add to Favorites คำสั่ง Add to Favorites  คำสั่ง History คำสั่ง History คำสั่ง History  คำสั่ง Encoding คำสั่ง Encoding คำสั่ง Encoding

3 คำสั่ง New  เป็นคำสั่งสำหรับสั่งให้มีการ สร้าง Internet Explorer อีก หน้าต่างหนึ่งเพื่อต้องการดู เว็บเพจสองเว็บเพจในเวลา เดียวกัน ตัวอย่าง คำสั่ง New > window โดยการใช้ เมาส์ในการเลือก คำสั่ง Ctrl+N โดยการใช้คีย์ข้อมูลทาง คีย์บอร์ด คำสั่ง Ctrl+N โดยการใช้คีย์ข้อมูลทาง คีย์บอร์ด

4 คำสั่ง open  เป็นคำสั่งสำหรับเปิดดู เว็บเพจ ซึ่งมักใช้กับไฟล์ที่อยู่ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของเรา ตัวอย่าง คำสั่ง Open โดยการใช้เมาส์ในการ เลือก เลือก Browser เพื่อเรียก หน้าเว็บ เพจขึ้นมา เลือก Browser เพื่อเรียก หน้าเว็บ เพจขึ้นมา คำสั่ง Ctrl+O โดยการใช้คีย์ข้อมูลทาง คีย์บอร์ด คำสั่ง Ctrl+O โดยการใช้คีย์ข้อมูลทาง คีย์บอร์ด พิมพ์หน้าเว็บเพจในช่องว่างท้าย Open พิมพ์หน้าเว็บเพจในช่องว่างท้าย Open

5 คำสั่ง Save AS  เป็นคำสั่งสำหรับบันทึก เว็บเพจที่เราทำงานอยู่ ลงในฮาร์ดดิสก์ของเรา ตัวอย่าง คำสั่ง Save As โดยการใช้เมาส์ในการ เลือก สามารถตั้งชื่อหน้าเว็บเพจได้หรือใช้เป็น ชื่อเดิมที่มีมาให้ สามารถตั้งชื่อหน้าเว็บเพจได้หรือใช้เป็น ชื่อเดิมที่มีมาให้ คลิก Save คลิก Save

6 คำสั่ง Print Preview  เป็นคำสั่ง เพื่อดูหน้าเว็บไซต์ ก่อนสั่ง Print  เป็นคำสั่ง Print Preview เพื่อดูหน้าเว็บไซต์ ก่อนสั่ง Print ตัวอย่าง 1. เลือก File>Print Preview 2. แสดงหน้าเอกสารก่อนพิมพ์ 2. แสดงหน้าเอกสารก่อนพิมพ์

7 คำสั่ง Print  เป็นคำสั่ง Print หน้า เว็บไซต์ ตัวอย่าง 1. เลือก Frame ที่ต้องการพิมพ์ File>Print เลือกเครื่องพิมพ์ กำหนดหน้าเริ่มต้นและ หน้าสุดท้ายที่สั่งพิมพ์ 2. กำหนดรูปแบบการพิมพ์เมื่อเว็บเพจเป็น Frame กำหนดให้พิมพ์เว็บเพจทุกหน้าที่ เชื่อมโยงกับเว็บเพจหน้านี้พิมพ์ตารางสรุป การเชื่อมโยงผ่าน Link ของเว็บเพจหน้านี้ คลิกเมาส์ Print 2. กำหนดรูปแบบการพิมพ์เมื่อเว็บเพจเป็น Frame กำหนดให้พิมพ์เว็บเพจทุกหน้าที่ เชื่อมโยงกับเว็บเพจหน้านี้พิมพ์ตารางสรุป การเชื่อมโยงผ่าน Link ของเว็บเพจหน้านี้ คลิกเมาส์ Print

8 คำสั่ง Add to Favorites  เป็นคำสั่งสำหรับบันทึกชื่อ และที่อยู่ของเว็บเพจที่ ต้องการนำกลับมาดูใหม่อีก ครั้ง ซึ่งจะมีหน้าที่การ ทำงานเหมือนกับ การ คลิกที่ปุ่ม Favorites ที่ทูล บาร์ ตัวอย่าง 1. เปิดเว็บเพจที่ต้องการบันทึกตำแหน่ง 2. เลือก Favorites> Add to Favorites 2. เลือก Favorites> Add to Favorites 3. พิมพ์ชื่อที่ใช้เรียกเว็บเพจหน้านี้ คลิก OK 3. พิมพ์ชื่อที่ใช้เรียกเว็บเพจหน้านี้ คลิก OK

9 คำสั่ง History  เป็นคำสั่งเรียกชื่อและที่ อยู่ของเว็บเพจที่ต้องการ นำกลับมาดูใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะมีหน้าที่การทำงาน เหมือนกับ การคลิกที่ปุ่ม Favorites ที่ทูลบาร์ ตัวอย่าง คำสั่ง History เลือก ชื่อเว็บเพจต้องการ ใช้งาน

10 คำสั่ง Encoding  เป็นคำสั่งสำหรับเปลี่ยน Font ให้เว็บเพจ Encoding จะใช้งานก็ ต่อเมื่อภาษาบนเว็บเพจ เป็นภาษาต่างดาว ต้อง เปลี่ยน Font ให้ตรงกับ ตัวหน้าเว็บเพจ ตัวอย่าง คำสั่ง Encoding โดยการใช้เมาส์ในการ เลือก เลือก Font เพื่อปรับหน้าเว็บเพจ ให้ สามารถอ่านข้อมูลใน เว็บเพจได้ เลือก Font เพื่อปรับหน้าเว็บเพจ ให้ สามารถอ่านข้อมูลใน เว็บเพจได้

11 การโหลดไฟล์จาก อินเทอร์เน็ต  บนระบบ เครือข่าย software ตัว ใหม่สามารถ โหลดมาได้ฟรี เพื่อนำตัว software มาเพื่อ ทดลองใช้งาน ตัวอย่างเว็บดาวน์โหลด http://www.download.com http://www.download.com http://www.freeware.com http://www.freeware.comhttp://www.freeware.com

12 การโหลดไฟล์จาก อินเทอร์เน็ต 1. คลิก เลือกโปรแกรมที่ต้องการดาวน์โหลด 2. เลือก Download Now เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด โปรแกรมรอสักครู่

13 การโหลดไฟล์จาก อินเทอร์เน็ต 5. Explorer จะถามว่าเราต้องการทำอะไรกับไฟล์ที่ จะโหลดมานี้ 6. ถ้าเราเลือกให้เซฟไฟล์ เราจะต้องกำหนด ตำแหน่งเซฟไฟล์ใน เครื่อง และ คลิก Save ไฟล์จะถูกโหลดมาที่เครื่อง ของเราซึ่งจะ เครื่อง และ คลิก Save ไฟล์จะถูกโหลดมาที่เครื่อง ของเราซึ่งจะ ใช้เวลาขึ้นกับขนาดของไฟล์ ใช้เวลาขึ้นกับขนาดของไฟล์

14 การโหลดไฟล์จาก อินเทอร์เน็ต 7. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น Explorer จะแสดง ข้อความให้ทราบ ให้ คลิก Close ซึ่งเราสามารถ นำไฟล์นี้มาให้ได้ต่อไป

15 การเรียนรู้ Internet Explorer 6.0 แหล่งอ้างอิง เว็บไซด์ http://www.techie6.com http://www.techie6.com หนังสือการใช้อินเทอร์เน็ต เบื้องต้น siam


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ Internet Explorer 6.0 จัดทำโดย นที มีผิว เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google