งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท(GL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานระบบบัญชีแยกประเภท(GL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานระบบบัญชีแยกประเภท(GL)
GFMIS Government Fiscal Management Information System โดย สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง

2 ระบบบัญชีแยกประเภท (GL : General Ledger)
FM PO FA AP GL RP ประมวลผลสิ้นวัน งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง ประมวลผลสิ้นเดือน งบรายได้ค่าใช้จ่าย ประมวลผลสิ้นปี งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง งบรายได้ค่าใช้จ่าย 2

3 รายงานระบบบัญชีแยกประเภท
FBV3 รายงานแสดงภาพรวมเอกสารพักรายการ FB03 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท FS10N รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ZGL_RPT001 สมุดรายวันทั่วไป ZGL_RPT003 รายงานบัญชีย่อยคงเหลือ Y_DEV_ งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_DAY งบทดลองรายวันตามหน่วยงาน ZGL_RPT004 การเรียกดูรายงานแสดงเอกสารจาก AUTOMATIC POST ZGL_R02 รายงานวัสดุคงเหลือ ZGL_RPT013 รายงานแสดงเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT014 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังของหน่วยงานเจ้าของรายได้ ZGL_MVT_MONTH งบทดลองรายเดือนตามหน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_MONTH_CC งบทดลองรายเดือนตามหน่วยงาน S_ALR_ งบแสดงฐานการเงิน (งบดุล) และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (งบกำไรขาดทุน) 3

4 รายงานระบบบัญชีแยกประเภท
หัวข้อนำเสนอ รายงานระบบบัญชีแยกประเภท FB03 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท FS10N รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท ZGL_RPT001 สมุดรายวันทั่วไป Y_DEV_ งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย

5 FB03 รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 FBL3N รายงานแสดงบัญชีแยกประเภท
11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 FS10N รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภท
17

18 18

19 19

20 ZGL_RPT001 สมุดรายวันทั่วไป
20

21 21

22 22

23 งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย
Y_DEV_ งบทดลองรายวันตามหน่วยเบิกจ่าย 23

24 24


ดาวน์โหลด ppt รายงานระบบบัญชีแยกประเภท(GL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google