งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผักกาด ดองจ๊า คณะผู้จัดทำ นางสาว กรภัทร ประยูรมณีรัตน์ ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๑๔ นางสาว ปาลิตา เพ็ชรศิริ ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๒๔ นางสาว สรัญญา เกมะยุรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผักกาด ดองจ๊า คณะผู้จัดทำ นางสาว กรภัทร ประยูรมณีรัตน์ ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๑๔ นางสาว ปาลิตา เพ็ชรศิริ ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๒๔ นางสาว สรัญญา เกมะยุรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผักกาด ดองจ๊า

3 คณะผู้จัดทำ นางสาว กรภัทร ประยูรมณีรัตน์ ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๑๔ นางสาว ปาลิตา เพ็ชรศิริ ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๒๔ นางสาว สรัญญา เกมะยุรา ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๒๕ โรงเรียน ดัดดรุณี

4 ส่วนประกอบ 1. ผักกาดเขียว 2. เกลือ 1/2 ของ ถ้วย 3. ข้าวสาร 1/2 ของ ถัวย 4. น้ำเปล่าสำหรับ ต้ม อุปกรณ์ 1. ภาชนะสำหรับ ดอง 2. หม้อต้มน้ำ 3. ตะกร้าแบน

5 กรรมวิธีการทำ 1. ล้างผักให้สะอาด แล้วผึ่งให้สะเด็ดน้ำก่อน มีแดดก็ ตากแดดไว้ ๑ วัน หรือผึ่งลมเอาก็ได้ให้ผักสลด 2. หลังตากผักกาดจนสลดแล้วก็เตรียมต้มน้ำเดือด ใส่ ข้าวสารต้มไฟกลางจนข้าวเปื่อยใส ราว 30 นาที

6 3. พอเดือดยกลงตั้งไว้พออุ่น 4. ม้วนผักกาดเป็นก้อนกลมๆแล้วใส่ไว้ในภาชนะ สำหรับดองพร้อมกับโรยเกลือ 5. เท น้ำข้าวที่ตั้งไว้จนเย็นใส่ลงไปจนพอท่วมผัก

7 6. กดให้ผักจมน้ำแล้วนำฝาภาชนะมาปิด 7. รอจนครบ 15 วันเป็นต้นไป จึงค่อยนำออกมาปรุง อาหาร นู๋ผักกาด เองค่ะ

8 *** มาดูข้อมูลกันนิด *** ผักกาดเขียวปลี หรือ ผักโสภณ ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า mustard green เป็นผักในวงศ์ผักกาดกะหล่ำ (crucifer) เช่นเดียวกับผักกาดขาว ผักกาดใบและ ผักกวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลี มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ ว่า brassica var. rugosa ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ เรียก leaf mustard หรือ Chinese mustard green บางทีเรียก mustard green เฉยๆ ในภาษาพูด

9 *** สำคัญนะ *** ในกระบวนการดองที่ต้องมี การเปลี่ยนแปลง น้ำตาลในผักให้เป็นกรดแลคติกจะเป็นแบคทีเรียที่อยู่ ใน family Lactobacteriaceae ซึ่งใน family นี้จะมี อยู่ 5 genus ได้แก่ Streptococcus Pediococcus Diplococcus Leuconostoc Lactobacillus

10 แบคทีเรียเหล่านี้เป็นแกรมบวก สร้างสปอร์ไม่ได้ ต้องการวิตามินบีรวมและกรดอะมิโนในการเจริญ ไม่ สามารถเจริญได้ในสภาวะที่มีปริมาณกรดอะซิติก เข้มข้นเกินกว่า 3 - 6 % และหากต้องการให้ แบคทีเรียในกลุ่มนี้ทำให้กระบวนการหมักได้รวดเร็ว ขึ้น สามารถทำได้โดยการเพิ่มปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในระบบ สามารถแบ่งแบคทีเรีย กลุ่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1. Homofermentative เป็น กลุ่มที่ใช้น้ำตาล 85 - 95 % ในการผลิต กรดแลคติกเพียงอย่างเดียว ส่วนที่เหลือจะนำไปสร้างพลังงาน และสารประกอบ ที่ระเหยได้ (volatile compound) ตัวอย่าง แบคทีเรียในกลุ่มนี้ได้แก่ Streptococcus faecalis Pediococcus cerevisiae

11 2.Hermentative เป็นกลุ่มที่ใช้น้ำตาลประมาณ 50 % ในการผลิตกรดแลคติก อีก 25 % ใช้ในการ ผลิตกรดอะซิติกและเอธานอล ส่วนที่เหลือจะใช้ผลิต ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวอย่างแบคทีเรียในกลุ่มนี้ ได้แก่ Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc fermenti

12 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผักกาด ดองจ๊า คณะผู้จัดทำ นางสาว กรภัทร ประยูรมณีรัตน์ ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๑๔ นางสาว ปาลิตา เพ็ชรศิริ ชั้น ม. ๔ / ๔ เลขที่ ๒๔ นางสาว สรัญญา เกมะยุรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google