งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ ผู้สอน นายสายยันต์ กันอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ ผู้สอน นายสายยันต์ กันอินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ ผู้สอน นายสายยันต์ กันอินทร์

2 เนื้อหาที่เรียน 3.1 คุณลักษณะสมบัติของ R ในเครื่องส่งวิทยุ 3.2 คุณลักษณะสมบัติของ L ในเครื่องส่งวิทยุ 3.3 คุณลักษณะสมบัติของ C ในเครื่องส่งวิทยุ 3.3 ความถี่เรโซแนนซ์

3 1. ตัวต้านทาน ( R ) 1) จำกัดกระแสไฟฟ้า 2) แบ่งแรงดันและ กระแสไฟฟ้า 3) เปลี่ยนกระแสไฟฟ้า เป็นแรงดัน 4) ไม่มีผลต่อความถี่ คุณสมบัติหลักๆ ของ อุปกรณ์ทั้ง 3 ตัว

4 2. ตัวเก็บประจุ ( C ) 1) เก็บ กระแสไฟฟ้าเร็ว 2) คาย กระแสไฟฟ้าเร็ว 3) ต้านทานความถี่ ต่ำ 4) ไม่ยอมให้ไฟ DC ผ่าน

5 3. ตัวเนี่ยวนำ ( L ) 1) ปล่อยกระแสเมื่อมี สนามแม่เหล็กตัดผ่าน 2) ปล่อยสนามแม่เหล็กเมื่อมี กระแสไหลผ่าน 3) ต้านทานความถี่สูง

6 ความถี่เรโซแนนซ์ (resonant frequency) ความถี่เรโซแนนซ์ (Resonance Frequency) คือ ความถี่ที่ทำให้อิมพิ แดนซ์รวม (Impedance) ของระบบมี ค่าต่ำที่สุด ซึ่งที่ความถี่เรโซแนนซ์นั้น กระแส (I) จะมีค่าสูงสุด คือ I = V AC /R

7 ความถี่เรโซแนนท์ จะขึ้นอยู่กับค่า C และ L เท่านั้น คำนวณได้จาก สมการ

8 ตัวอย่างที่ 3.1 จงคำนวณหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ของวงจร เมื่อกำหนดให้ C = 0.25 μ F และ L = 40mH

9 ตัวอย่างที่ 3.2 จงคำนวณหาค่าตัวเก็บประจุของวงจร เมื่อกำหนดให้ความถี่เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 2 kHz และ L = 2mH

10 ตัวอย่างที่ 3.3 จงคำนวณหาค่าตัวเหนี่ยวนำของวงจร เมื่อกำหนดให้ความถี่เรโซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 10 kHz และ C = 10 μ F

11 3.1 จงคำนวณหาค่าความถี่เรโซแนนซ์ของ วงจรเมื่อกำหนดให้ C = 10 μ F และ L = 1mH 3.2 จงคำนวณหาค่าตัวเก็บประจุของวงจร เมื่อกำหนดให้ความถี่ เรโซแนนซ์มี ค่าเท่ากับ 5 kHz และ L = 5mH ( ในหน่วย μ ) 3.3 จงคำนวณหาค่าตัวเหนี่ยวนำของวงจร เมื่อกำหนดให้ความถี่ เร โซแนนซ์มีค่าเท่ากับ 5 kHz และ C = 10 μ F ( ในหน่วย m) แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 3 คุณลักษณะสมบัติของ RLC ในเครื่องส่งวิทยุ ผู้สอน นายสายยันต์ กันอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google