งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0%0% โอกาสและความท้าทายของ ผู้ประกอบการ ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ : เมื่อไร้กำแพงภาษี คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0%0% โอกาสและความท้าทายของ ผู้ประกอบการ ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ : เมื่อไร้กำแพงภาษี คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0%0% โอกาสและความท้าทายของ ผู้ประกอบการ ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ : เมื่อไร้กำแพงภาษี คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2551 ณ โรงแรมสยามซิตี้ ส.อ.ท. ส.อ.ท.

2 หัวข้อการนำเสนอ  ทิศทางโลกาภิวัฒน์  ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศไทย   ศักยภาพของอุตสาหกรรมยาน ยนต์ไทย .... เมื่อไร้ กำแพงภาษี  โอกาสและความท้าทาย.... เมื่อไร้ กำแพงภาษี   บทสรุป

3 ทิศทางโลกาภิวัฒน์ ทิศทางโลกาภิวัฒน์  Economic Scenario

4 The Geopolitics of 2026 By 2026, China’s economy will be bigger than the US India’s will be much larger than that of any individual European country The press will be full of articles about “Asian Value’ and the “Beijing Consensus” There will be a fierce global scramble for oil, water and skilled labor As economic might shifts from the north and west to the south and east, so will the cultural power Ancient civilizations like China and India will become more self-confident and will project their own ideas on to concept such as democracy, freedom and the rule of law Source: The Geopolitics of 2026, The Economist 2006

5 Desired Wealth of the Nation Competencies Competitive Advantage Nation’s Competitiveness People Company Nation-State

6 Unilateral Bilateral Multilateral Nation 1 Nation 2Nation 3 Nation-State Company People Issues Local Regional Global Privatize Commonize Socialize From Now On

7 Asia Expected to Be a Bigger Part of World By 2015 Forecasted Share of World GDP 2015 Asia Non-Asia Total = 45% Source:The Economist December 2th, 2005, investaustralia.com 0 20 40 60 80 100 China Other Asia India Japan USA Western EU Rest of the world Total

8 AEC : ก้าวต่อไปของ ASEAN แนวทางดำเนินการ : Sector-Based Approach โดยเลือก 12 สาขา สำคัญ (priority sectors) เป็นสาขานำร่อง คือ เกษตร ประมงผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่ง ทอและเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ สุขภาพ IT ท่องเที่ยว การบิน และโลจิสติกส์ เพื่อสร้าง ASEAN ให้เป็นตลาดและฐานการ ผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุน อย่างเสรีมากขึ้น วัตถุประสงค์เป้าหมาย2020 (2015)

9 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศไทย ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศไทย

10 International Car Policy 1st Strategy Clear Direction and Creating Opportunity 3rd Strategy Human Resource Development 2nd Strategy Standardization and Research & Development Automotive Production Base in Asia in Global Niche Products Production Base in Global Niche Products (1 Ton PU, Eco-Car, High Quality Motorcycle) Competitive Auto-Parts Automotive Industry Policy : Target

11 1st Strategy “ Clear Direction and Creating Opportunity” The strategy aims to take the distinctive direction for the industry. promote the use of alternative energy vehicles, such as Bio-fuel, Gasohol, NGV ECO Car Project promote the use of energy saving vehicles, like hybrid, electric and fuel cell Free Trade Agreement, Economic Corporation Infrastructure

12 Thailand Automotive Performance Source: Thailand Automotive Institute Top 10 producti on of the world

13 +7.72% (07-08) ~680 770 1,427 Statistic Data : Automobile Result 2007 Production 1,287,346 Sales: 631,251 Export: 690,100 Plan 2008 Production 1,427,054 Sales: 680,000 Export: 770,000 +8.36% (06-07) +28.04% (06-07) -7.46% (06-07) +10.85% (07-08) +11.57% (07-08)

14 Domestic-Export Sales and Production as of August 2008 Export Domestic Source: Automotive Industry Club, FTI Production

15 Domestic Sales as of August 2008 (by Categories) Source: Automotive Industry Club, FTI Jan-Aug.’08 = 413,376 units Pick-up 1 ton 214,380 51.86% Other 28,08 8 6.80% PPV 13,5 37 3.27 % Passenger Car 157,371 38.07%

16 Export Sales as of August 2008 (by Categories) Source: Automotive Industry Club, FTI Jan-Aug.’08 = 524,693 units 1 Ton P/U 384,67 1 73.31 % Passenge r Car 122,860 23.42% PPV 17,1 62 3.27 %

17 CBU Export of P-Car (by regions) Source: Automotive Industry Club, FTI Asia: 66.19 % (Year: 56%) P-car Export of August 08 = 14,128 units Asia: 64.06 % (Year: 56.99%) Oceania: 35.88 % (Year: 39.69%) : 0.03 % (Year: 2.80%) : 0 % (Year: 0.46%) : 0.01% (Year: 0.06%)

18 Middle East: 23.84% (Year: 24.37%) Oceania: 23.10% (Year: 22.39%) Europe: 18.93% (Year: 17.69%) Africa: 6.88% (Year: 10.95%) Asia: 11.52% (Year: 9.89%) C & S America: 15.73% (Year: 13.72%) Other : 0% (Year: 0.99%) CBU Export of 1 ton Pick Up (by regions) Source: Automotive Industry Club, FTI 1 ton P/U Export of August’08 = 51,896 units

19 ศักยภาพของอุตสาหกรรมยาน ยนต์ไทย ศักยภาพของอุตสาหกรรมยาน ยนต์ไทย

20 ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย  ศูนย์รวมของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆทั่วโลก  ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมีเครือข่ายที่มี ศักยภาพ  ฐานการประกอบรถยนต์ (Production Hub)  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางการส่งออก  ตลาดในประเทศ รวมทั้งตลาดในภูมิภาคมี ขนาดใหญ่  คุณภาพของยานยนต์ไทย  คุณภาพฝีมือแรงงาน

21 .... เมื่อไร้ กำแพงภาษี โอกาสและความท้าทาย.... เมื่อไร้ กำแพงภาษี

22 BIMSTEC บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย สหภาพพม่า เนปาล ภูฐาน และไทย จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ เปรู สหภาพยุโรป บาห์เรน.... เมื่อไร้กำแพง ภาษี โอกาส.... เมื่อไร้กำแพง ภาษี 9 FTA ของไทย 7 FTA ของอาเซียน สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ 17 การเปิดเสรีการค้าของ ประเทศไทย WTO

23  EFTA  PERU  INDIA : TIFTA  SOUTH KOREA  AUSTRALIA : TAFTA  NEW ZEALAND : TNZEPA  JAPAN : JTEPA  BIMSTEC  BAHRAIN  MEXICO  USA  CHILE FTA: เป้าหมายของประเทศไทย ในนาม ประเทศ ไทย  ASEAN-KOREA : AKFTA  ASEAN-JAPAN: AJFTA  ASEAN- AUSTRALIA & NEW ZEALAND: AANZFTA  ASEAN-CHINA: ACFTA  ASEAN-INDIA  ASEAN-EU ในนาม ASEAN

24 .... เมื่อไร้ กำแพงภาษี ความท้าทาย.... เมื่อไร้ กำแพงภาษี รถยนต์นั่ง รถปิค อัพ

25 .... เมื่อไร้ กำแพงภาษี ความท้าทาย.... เมื่อไร้ กำแพงภาษี รถยนต์จักรยานยนต์ รถบรรทุกใหญ่และ รถบัส

26 บทสรุป บทสรุป

27 พัฒนา Supply Chain ของ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม เหล็ก อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม กระจก อุตสาหกรรมสีและชุบ ผิว อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรม เครื่องหนัง อุตสาหกรรม พลาสติก อุตสาหกรรม ประกอบ รถยนต์ อุตสาหกรรม การผลิต ชิ้นส่วนยาน ยนต์ อุตสาหกรรม เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมการ หล่อ อุตสาหกรรมการ ผลิตแม่พิมพ์ การพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย

28 แรงสนับสนุนที่ต้องการ จากภาครัฐ  นโยบายที่ชัดเจน และสอดคล้องใน ทุกภาคส่วน  ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินตาม นโยบายที่วางไว้ โดย การร่วมประสานระหว่างภาครัฐ และเอกชน  บรรยากาศทางธุรกิจและแรงจูงใจใน การประกอบ ธุรกิจในประเทศ

29


ดาวน์โหลด ppt 0%0% โอกาสและความท้าทายของ ผู้ประกอบการ ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ : เมื่อไร้กำแพงภาษี คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google