งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Special Script By Pantharee S..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Special Script By Pantharee S.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Special Script By Pantharee S.

2 วิธีการใช้งาน date selector ด้วย PopCalendarXP เพื่อรองรับกับวันที่ MySQL
PopCalendarXP เป็นของฟรี(อีกแล้ว) เอามาใช้กับโค้ด php ซึ่งเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว

3 C:\AppServ\www\date1\
วิธีใช้ unzip ไฟล์ออกมาแล้วไปวางในเวป path ของ server เช่น ของ อาจารย์จะวางไว้ที่ C:\AppServ\www\date1\

4 Example ในโฟลเดอร์ date1 อาจารย์จะสร้างไว้ สองไฟล์ไว้ test คือ date01.php และ date02.php ซึ่งสองไฟล์นี้ก็ใช้ dreamweaver สร้างมาและจะมีโฟลเดอร์ PopCalendarXP ซึ่งเป็นไฟล์ที่แก้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ลองรันตามนี้

5 วิธีการ Install สร้าง form ขึ้นมาและสมมุติตั้งชื่อ form เป็น testform
สร้าง text field ขึ้นมาและสมมุติตั้งชื่อว่า dc ให้นำโค้ดนี้วางไว้หลังคำสั่ง text field <a href="javascript:void(0)" onclick="if(self.gfPop)gfPop.fPopCalendar(document .testform.dc);return false;" ><img class="PopcalTrigger" align="absmiddle" src="PopCalendarXP/calbtn.gif" width="34" height="22" border="0" alt=""></a> สังเกตในโค้ดตรง (document.testform.dc) จะเห็นว่า form_name.textfield_name จะต้องเหมือนกันกับที่เราตั้งไว้ ซึ่งหากเราต้องการใช้งาน selector หลายตัวใน form เดียวกันเราก็แค่เปลี่ยนเฉพาะชื่อ text field ให้ต่างกันก็พอ ซึ่งในโค้ด date01.php อ.จะใช้เป็น (document.testform.dc)และ (document.testform.dc1)เพื่อใช้ตัว selector สองตัว

6 ขั้นตอนสุดท้าย เอาโค้ดข้างล่างนี้ไปวางไว้ก่อนtag </body>
<!-- PopCalendar(tag name and id must match) Tags should not be enclosed in tags other than the html body tag. --><iframe width=174 height=189 name="gToday:normal:agenda.js" id="gToday:normal:agenda.js" src="PopCalendarXP/ipopeng.htm" scrolling="no" frameborder="0" style="visibility:visible; z-index:999; position:absolute; top:-500px; left:-500px;"></iframe>


ดาวน์โหลด ppt Special Script By Pantharee S..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google