งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSA & DSA RSA คือ อัลกอริธึมการเข้าหรัสแบบกุญแจอสมมาตร ซึ่ง จะได้ กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส และ กุญแจส่วนตัว - ใช้ ถอดรหัส กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSA & DSA RSA คือ อัลกอริธึมการเข้าหรัสแบบกุญแจอสมมาตร ซึ่ง จะได้ กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส และ กุญแจส่วนตัว - ใช้ ถอดรหัส กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSA & DSA RSA คือ อัลกอริธึมการเข้าหรัสแบบกุญแจอสมมาตร ซึ่ง จะได้ กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส และ กุญแจส่วนตัว - ใช้ ถอดรหัส กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส และ กุญแจส่วนตัว - ใช้ ถอดรหัส กุญแจสาธารณะ และ กุญแจส่วนตัว จะถูกสร้างขึ้นจาก จำนวนเฉพาะที่มีหลายๆหลัก สามารถประยุกต์ใช้เป็น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์ ได้ DSA คือ อัลกอริธึมที่ใช้สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์ (Digital signature)

2 SSH ล็อกอินด้วย Public Key Authentication ► โดย default แล้วจะต้องใส่รหัสผ่าน (password) ก่อนที่จะล็อกเข้าไปยังเครื่องปลายทางได้ ► แต่ในบางครั้งการที่ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งทำให้ ไม่สะดวกในการใช้งาน ตัวอย่างเช่นต้องล็อกอิน ไปยังหลายๆเครื่องอยู่เป็นประจำ ► เราจึงนำเสนอการล็อกอินไปยังเครื่องปลายทาง โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน แต่อาศัยการล็อกด้วย Public Key Authentication ► โดยการสร้าง public key และ private key ที่ เครื่องต้นทาง และนำ public key ไปใส่ไว้ที่ เครื่องปลายทาง

3 วิธีทำ บน linux ► ที่เครื่องต้นทาง Genarating public/private Key แบบ rsa ขึ้นมา ► จากนั้นใส่ passphrase แล้วเครื่องจะทำการ สร้าง key ขึ้นมา

4 ► key ที่สร้างขึ้น จะถูกเก็บไว้ในไดเร็คทอรี.ssh/ โดยจะมี ► id_rsa เป็นไฟล์ที่เก็บ Private Key (permission) จะเป็น 600 (permission) จะเป็น 600 ► id_rsa.pub เป็นไฟล์ที่เก็บ Public Key

5 ► พิมพ์คำสั่งเพื่อ Copy public key ไปยังเครื่อง ปลายทาง

6 ► ที่เครื่องปลายทาง public key จะถูกเก็บไว้ ที่.ssh/ authorized key

7 ► จะสามารถล็อกอินจากเครื่องต้นทาง ไปยัง เครื่องปลายทางได้ โดยไม่ต้องใส่ password

8 วิธีทำ บน windows ► Generate Public key และ Private key

9 ► เอาเมาส์ วางไว้บน พื้นที่ว่าง รอให้ โปรแกรม สร้างคีย์ สักครู่หนึ่ง

10 ► กด Save private key และ ► Copy public key ในช่อง ใหญ่ๆเอาไว้

11 ► เปิดโปรแกรม PuTTY ไป ที่ Connecti on > Data ► เปิดโปรแกรม PuTTY ไป ที่ Connecti on > Data ► ใส่ช่อง Auto- login username เ ป็น username ที่เราจะใช้เข้า

12 ► ไป ที่ Connecti on > SSH > Auth ► ไป ที่ Connecti on > SSH > Auth ► แล้ว เลือก Privat e key ที่เรา เซฟไว้เมื่อกี้

13 ► ไปที่ Session ► กรอก IP/Port ► แล้วตั้งชื่อที่ เราอยากตั้งใน ช่อง Saved Sessions ► จากนั้น กด save

14 ► กด Open ก็จะเป็นการเข้า SSH ตามปกติ ตอนนี้ยังต้องใส่รหัสอยู่ ► จากนั้นสร้างโฟลเดอร์.ssh (mkdir.ssh) แล้วเข้าไปสร้าง ( หรือแก้ ) ไฟล์.ssh/authorized_keys เสร็จแล้วเอา Public key ที่ copy ไว้ตอนแรกมาใส่เพิ่มลงไป

15 ► สามารถเข้าใช้งาน ได้ตามปกติ

16 ประโยชน์ที่ได้รับ ► ได้ศึกษาการติดตั้งและฝึกใช้งาน ssh server ► สามารถ remote เข้าไปทำงานบนเครื่อง server แทนการนั่งหน้าเครื่อง ► กรณีต้องล็อกอินไปยังหลายๆ เครื่องอยู่เป็น ประจำ การล็อกอินโดยใช้ Public Key Authentication ทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ งานมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt RSA & DSA RSA คือ อัลกอริธึมการเข้าหรัสแบบกุญแจอสมมาตร ซึ่ง จะได้ กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส และ กุญแจส่วนตัว - ใช้ ถอดรหัส กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google