งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RSA & DSA RSA คือ อัลกอริธึมการเข้าหรัสแบบกุญแจอสมมาตร ซึ่งจะได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RSA & DSA RSA คือ อัลกอริธึมการเข้าหรัสแบบกุญแจอสมมาตร ซึ่งจะได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RSA & DSA RSA คือ อัลกอริธึมการเข้าหรัสแบบกุญแจอสมมาตร ซึ่งจะได้
กุญแจสาธารณะ - ใช้เข้ารหัส และ กุญแจส่วนตัว - ใช้ถอดรหัส กุญแจสาธารณะ และ กุญแจส่วนตัว จะถูกสร้างขึ้นจากจำนวนเฉพาะที่มีหลายๆหลัก สามารถประยุกต์ใช้เป็น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์ ได้ DSA คือ อัลกอริธึมที่ใช้สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์ (Digital signature)

2 SSH ล็อกอินด้วย Public Key Authentication
โดย default แล้วจะต้องใส่รหัสผ่าน (password) ก่อนที่จะล็อกเข้าไปยังเครื่องปลายทางได้ แต่ในบางครั้งการที่ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน  ตัวอย่างเช่นต้องล็อกอินไปยังหลายๆเครื่องอยู่เป็นประจำ เราจึงนำเสนอการล็อกอินไปยังเครื่องปลายทางโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน แต่อาศัยการล็อกด้วย Public Key Authentication โดยการสร้าง public key และ private key ที่เครื่องต้นทาง และนำ public key ไปใส่ไว้ที่เครื่องปลายทาง

3 วิธีทำ บน linux ที่เครื่องต้นทาง Genarating public/private Key แบบ rsa ขึ้นมา จากนั้นใส่ passphrase แล้วเครื่องจะทำการสร้าง key ขึ้นมา

4 key ที่สร้างขึ้น จะถูกเก็บไว้ในไดเร็คทอรี .ssh/ โดยจะมี
id_rsa เป็นไฟล์ที่เก็บ Private Key (permission) จะเป็น 600 id_rsa.pub เป็นไฟล์ที่เก็บ Public Key

5 พิมพ์คำสั่งเพื่อCopy public key ไปยังเครื่องปลายทาง

6 ที่เครื่องปลายทาง public key จะถูกเก็บไว้ ที่ .ssh/ authorized key

7 จะสามารถล็อกอินจากเครื่องต้นทาง ไปยัง เครื่องปลายทางได้
โดยไม่ต้องใส่ password

8 วิธีทำ บน windows Generate Public key และ Private key

9 เอาเมาส์วางไว้บนพื้นที่ว่าง
รอให้โปรแกรม สร้างคีย์สักครู่หนึ่ง

10 กด Save private key และ Copy public key ในช่องใหญ่ๆเอาไว้

11 เปิดโปรแกรม PuTTY ไปที่ Connection > Data 
ใส่ช่อง Auto-login username เป็น username ที่เราจะใช้เข้า

12 ไปที่ Connection > SSH > Auth 
แล้วเลือก Private key ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้

13 ไปที่ Session กรอก IP/Port แล้วตั้งชื่อที่เราอยากตั้งในช่อง Saved Sessions จากนั้น กด save

14 กด Open ก็จะเป็นการเข้า SSH ตามปกติ ตอนนี้ยังต้องใส่รหัสอยู่
จากนั้นสร้างโฟลเดอร์ .ssh (mkdir .ssh) แล้วเข้าไปสร้าง(หรือแก้)ไฟล์ .ssh/authorized_keys เสร็จแล้วเอาPublic key ที่copyไว้ตอนแรกมาใส่เพิ่มลงไป

15 สามารถเข้าใช้งาน ได้ตามปกติ

16 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้ศึกษาการติดตั้งและฝึกใช้งาน ssh server
สามารถ remote เข้าไปทำงานบนเครื่อง server แทนการนั่งหน้าเครื่อง กรณีต้องล็อกอินไปยังหลายๆ เครื่องอยู่เป็นประจำ การล็อกอินโดยใช้ Public Key Authentication ทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt RSA & DSA RSA คือ อัลกอริธึมการเข้าหรัสแบบกุญแจอสมมาตร ซึ่งจะได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google