งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย - File Excel Template และ XML Schema - การทดสอบ IWT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย - File Excel Template และ XML Schema - การทดสอบ IWT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการบรรยาย - File Excel Template และ XML Schema - การทดสอบ IWT

2 ย่อมาจาก Extensible Markup Language [ <EN>data</EN> ]
XML XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language [ <EN>data</EN> ] เป็นฟอร์แมตที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสร้างและแบบของข้อมูล เป็นภาษาหรือชุดคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บ XML Schema (.xsd) เป็นไฟล์ที่ใช้กำหนดโครงสร้างของ XML Document รวมถึงชื่อ Element และ Data Type XML Document (.xml) เป็นไฟล์ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Element Name และ Data Type ตามที่ไฟล์ XML Schema กำหนดไว้

3 XML Schema of DF_OPI

4 XML Schema of DF_OPI

5 XML Schema of DF_OPI

6 XML Schema of DF_OPI

7 XML Schema of DF_OPI

8 XML Document of DF_OPI

9 สาธิต File Excel Template

10 File Name Format MDMS_xxx_yyyymmdd_fff.XML xxx = รหัสสถาบันผู้ส่งข้อมูล yyyy = ปี ค.ศ. 4 หลัก mm = เดือน 2 หลัก dd = วันที่ 2 หลัก fff = อักษรย่อ Data File

11 File Name Format ตัวอย่าง MDMS_A00_ _OPI.xml MDMS_A00_ _MPI.xml MDMS_A00_ _PIA.xml MDMS_A00_ _FCD.xml MDMS_A00_ _RPI.xml MDMS_A00_ _HPI.xml


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย - File Excel Template และ XML Schema - การทดสอบ IWT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google