งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนเมษายน 2546 กิ 2 4 5 8 8 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง 0-2511-2948 และ 0-2938-7058 - 65 ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชินะ ผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง ดลฤดี ชัยภูมิ ณภัทร ราชกิจ 10 เมษายน - ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 14.00 น. 18 เมษายน - ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้อง 803 ชั้น 8 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมษายน - จัดทำบอร์ดข่าวสารการประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตรวจสอบ โดย ……………………………………... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และข้อมูล 3 จกรรมประจำเดือ ห น้า ห น้า น เมษายน 2546

2 27 คำศัพท์ชวนรู้ แ ว ด วงการประกันคุณภาพการศึกษา ~: ต่อ :~

3 63 อุฬารา อินทร์แปลง เ ก็บ ม าฝ า ก สาระหน้ารู้ ----- :: ต่อ เก็บมาฝากจากคณบดีและผู้อำนวยการหน่วยงาน

4 45 อ่านต่อหน้า 6 อ่านต่อหน้า 7

5


ดาวน์โหลด ppt  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google