งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 9 การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ, สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 9 การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ, สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 9 การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ, สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS

2 สาระการเรียนรู้ ศึกษาถึงวิธีการนำโปรแกรม Adobe Photoshop CS ใช้ในการออกแบบ กราฟฟิก, การสร้าง HEAD เมนู และการปรับแต่ กราฟฟิกที่ภาพเช่นการใส่แสง การใช้ Filter

3 ปรับแต่งกราฟฟิกภาพภาพ การสร้างภาพขอบฟุ้ง 1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2. คลิกเมนู Select > All 3. คลิกเมนู select > Transform Selection 1 1 3

4 4. กดปุ่ม Shif+Alt และทำการย่อ Selection และ กด shif+ctrl+I 5. กดปุ่ม Enter ปรับแต่งกราฟฟิกภาพภาพ 4 5

5 6. คลิกเมนู Select > Feather จากนั้นกำหนดค่า Feather Radius = 16 pixels 7. คลิกเลือกสีขาวจาหน้าต่าง Swatches ปรับแต่งกราฟฟิกภาพภาพ 6 7 8. กดปุ่ม Alt+Delete เทสีลงไป 2 ครั้ง 9. คลิกเมนู Select > Deselect 9 10

6 การสร้าง Head Website 1. คลิกเมนู File > New เพื่อกำหนดขนาดงานดังนี้ Width=740 Pixels Height=55 Pixels Resolution =72 Pixels/inch คลิกปุ่ม OK 1

7 การสร้าง Head Website 2. เทสีดำลงไปและเปิดไฟล์ภาพ ต้นมะพร้าว File > open 3. คลิกปุ่ม และลากลงมาใส่ชิ้นงาน 2 3

8 การสร้าง Head Website 4. เปิดไฟล์ภาพที่ 2 คือ เกาะ 5. คลิกปุ่ม และลากลงมาใส่ชิ้นงาน 4 5 6. คลิกปุ่ม เพื่อใช้งานเลเยอร์มาส์ก 7. คลิกปุ่ม เลือกขนาดหัวแปรง = 45 px ลบขอบภาพออก 8. ปรับค่า Opacity = 50% 6

9 9. กดปุ่ม ctrl+alt+O เพื่อดูระยะจริง 10. แดรกเมาส์ซ้ำเพื่อลบขอบภาพ การสร้าง Head Website 11. เปิดไฟล์ภาพที่ 3 คือ คนพายเรือ 2 คน 12. คลิกปุ่ม และลากลงมาใส่ชิ้นงาน 9 10 11 12

10 การสร้าง Head Website 13. คลิกปุ่ม เพื่อใช้งานเลเยอร์มาส์ก 14. คลิกปุ่ม เลือกขนาดหัวแปรง 45 px ลบขอบภาพภออก 13 14 15. สังเกตผลลัพธ์

11 การเปลี่ยนโหมดสี การเปลี่ยนโหมดสีขาว – ดำด้วยโหมด Grayscale 1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2. คลิกที่เมนู image > mode > Grayscale เพื่อเปลี่ยนโหมดสีของภาพให้เป็น สีขาว - ดำ

12 การเปลี่ยนโหมดสี 3. คลิกเครื่องหมานถูก และคลิกปุ่ม OK 4. สังเกตผลลัพธ์ 3 4

13 การเปลี่ยนโหมดสี 1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2. คลิกที่เมนู image > mode > Duoton 2 1 การเปลี่ยนโหมดสีซีเปีย Duotone

14 4. ที่ช่อง Type คลิกเลือก Duoton 5. คลิกที่กรอบสี เพื่อเลือกสีที่ 2 ที่ต้องการผสม จะปรากฎหน้าต่าง Custom Colors 6. แดรกเมาส์เลื่อกแทบสีเป็น สีน้ำตาล 7. คลิกปุ่ม OK การเปลี่ยนโหมดสี 4 5 6 7

15 การเปลี่ยนโหมดสี 8. คลิกปุ่ม OK อีกครั้งที่หน้าต่าง Duotone Option 8. สังเกตผลลัพธ์ 8 9

16 การปรับแต่งสีภาพ Adjustments การปรับสีภาพให้คมชัดมากขึ้นด้วย Brightness/Contrast  คลิกที่เมนู Image > Adjustments หรือคลิกที่ปุ่ม 1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ ต้องการ 2. คลิกปุ่ม เลือก Brightnees / Contrast 1 2 เลือก

17 3. ปรับค่าความสว่างที่ช่อง Brightness และค่าตัดกันของสีที่ช่อง Contrast 4. สังเกตุผลลัพธ์ การปรับแต่งสีภาพ Adjustments 3 4

18 ปรับภาพมืดให้สว่างขึ้นด้วย Levels 1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมาสังเกตุภาพจะค่อนข้างมืด 2. คลิกปุ่ม จากนั้นเลือก Levels 1 2 เลือก

19 การปรับแต่งสีภาพ Adjustments 3. แดรกเมาส์ลากปุ่ม เพื่อปรับค่าความืดให้กับภาพ 4. แดรกเมาส์ลากปุ่ม เพื่อปรับค่าสีกลางของภาพ 5. แดรกเมาส์ลากปุ่ม เพื่อปรับค่าความสว่างให้กับภาพ 6. คลิกปุ่ม Ok 7. สังเกตผลลัพธ์ 7 6 5 4 3

20 การแต่งภาพ Filter การแต่งภาพด้วยเทคนิคพิเศษ Filter 1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2. คลิกเมนู Filter และเลือก Filter ที่ต้องการ 3. สังเกตภาพผลลัพธ์ Colored Pencil Texturizer Smudge Stict

21 THE END


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 9 การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ, สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google