งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ,สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ,สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ,สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS
CHAPTER 9 การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ,สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS

2 สาระการเรียนรู้ ศึกษาถึงวิธีการนำโปรแกรม Adobe Photoshop CS ใช้ในการออกแบบ กราฟฟิก, การสร้าง HEAD เมนู และการปรับแต่กราฟฟิกที่ภาพเช่นการใส่แสง การใช้ Filter

3 ปรับแต่งกราฟฟิกภาพภาพ
การสร้างภาพขอบฟุ้ง 1. เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2.คลิกเมนู Select > All 3.คลิกเมนู select > Transform Selection 1 1 3

4 ปรับแต่งกราฟฟิกภาพภาพ
4.กดปุ่ม Shif+Alt และทำการย่อ Selection และ กด shif+ctrl+I 5.กดปุ่ม Enter 5 4

5 ปรับแต่งกราฟฟิกภาพภาพ
6.คลิกเมนู Select > Feather จากนั้นกำหนดค่า Feather Radius = 16 pixels 7.คลิกเลือกสีขาวจาหน้าต่าง Swatches 7 6 8.กดปุ่ม Alt+Delete เทสีลงไป 2 ครั้ง 9.คลิกเมนู Select > Deselect 10 9

6 การสร้าง Head Website 1.คลิกเมนู File > New เพื่อกำหนดขนาดงานดังนี้
Width = 740 Pixels Height = 55 Pixels Resolution = 72 Pixels/inch คลิกปุ่ม OK 1

7 การสร้าง Head Website 2.เทสีดำลงไปและเปิดไฟล์ภาพ ต้นมะพร้าว File > open 3.คลิกปุ่ม และลากลงมาใส่ชิ้นงาน 2 3

8 การสร้าง Head Website 4.เปิดไฟล์ภาพที่ 2 คือ เกาะ
4.เปิดไฟล์ภาพที่ 2 คือ เกาะ 5. คลิกปุ่ม และลากลงมาใส่ชิ้นงาน 5 4 6.คลิกปุ่ม เพื่อใช้งานเลเยอร์มาส์ก 7.คลิกปุ่ม เลือกขนาดหัวแปรง = 45 px ลบขอบภาพออก 8.ปรับค่า Opacity = 50% 6

9 การสร้าง Head Website 9.กดปุ่ม ctrl+alt+O เพื่อดูระยะจริง
10.แดรกเมาส์ซ้ำเพื่อลบขอบภาพ 9 10 11.เปิดไฟล์ภาพที่ 3 คือ คนพายเรือ 2 คน 12.คลิกปุ่ม และลากลงมาใส่ชิ้นงาน 11 12

10 การสร้าง Head Website 13.คลิกปุ่ม เพื่อใช้งานเลเยอร์มาส์ก
13.คลิกปุ่ม เพื่อใช้งานเลเยอร์มาส์ก 14.คลิกปุ่ม เลือกขนาดหัวแปรง 45 px ลบขอบภาพภออก 14 13 15.สังเกตผลลัพธ์

11 การเปลี่ยนโหมดสี การเปลี่ยนโหมดสีขาว – ดำด้วยโหมด Grayscale
1.เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2.คลิกที่เมนู image > mode > Grayscale เพื่อเปลี่ยนโหมดสีของภาพให้เป็น สีขาว-ดำ

12 การเปลี่ยนโหมดสี 3.คลิกเครื่องหมานถูก และคลิกปุ่ม OK 4.สังเกตผลลัพธ์ 4

13 การเปลี่ยนโหมดสี การเปลี่ยนโหมดสีซีเปีย Duotone
1.เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2. คลิกที่เมนู image > mode > Duoton 1 2

14 การเปลี่ยนโหมดสี 4.ที่ช่อง Type คลิกเลือก Duoton
5.คลิกที่กรอบสี เพื่อเลือกสีที่ 2 ที่ต้องการผสม จะปรากฎหน้าต่าง Custom Colors 6.แดรกเมาส์เลื่อกแทบสีเป็น สีน้ำตาล 7.คลิกปุ่ม OK 7 4 6 5

15 การเปลี่ยนโหมดสี 8.คลิกปุ่ม OK อีกครั้งที่หน้าต่าง Duotone Option 8
8.สังเกตผลลัพธ์ 9

16 การปรับแต่งสีภาพ Adjustments
การปรับสีภาพให้คมชัดมากขึ้นด้วย Brightness/Contrast คลิกที่เมนู Image > Adjustments หรือคลิกที่ปุ่ม 1.เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2.คลิกปุ่ม เลือก Brightnees / Contrast 1 เลือก 2

17 การปรับแต่งสีภาพ Adjustments
3.ปรับค่าความสว่างที่ช่อง Brightness และค่าตัดกันของสีที่ช่อง Contrast 4.สังเกตุผลลัพธ์ 4 3

18 การปรับแต่งสีภาพ Adjustments
ปรับภาพมืดให้สว่างขึ้นด้วย Levels 1.เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมาสังเกตุภาพจะค่อนข้างมืด 2.คลิกปุ่ม จากนั้นเลือก Levels เลือก 1 2

19 การปรับแต่งสีภาพ Adjustments
3.แดรกเมาส์ลากปุ่ม เพื่อปรับค่าความืดให้กับภาพ 4.แดรกเมาส์ลากปุ่ม เพื่อปรับค่าสีกลางของภาพ 5.แดรกเมาส์ลากปุ่ม เพื่อปรับค่าความสว่างให้กับภาพ 6.คลิกปุ่ม Ok 7.สังเกตผลลัพธ์ 7 6 3 5 4

20 การแต่งภาพด้วยเทคนิคพิเศษ Filter
1.เปิดไฟล์ภาพขึ้นมา File > open > เลือกไฟล์ที่ต้องการ 2.คลิกเมนู Filter และเลือก Filter ที่ต้องการ 3.สังเกตภาพผลลัพธ์ Colored Pencil Texturizer Smudge Stict

21 THE END


ดาวน์โหลด ppt การปรับแต่งกราฟฟิกภาพ,สี,Effect ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google