งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28 กรกฎาคม 2547

2 รูปแบบการทยอยลดภาษี ภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม Tariff (x) x>20 x>

3 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร Base Rate ( ) ( ) ตอนที่ 51: ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ สำหรับประเภท – Base Rate

4 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร Base Rate ตอนที่ 52: ฝ้าย ตอนที่ 53: เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ - อัตราอากรลดลงเหลือร้อยละ 0 ทันที่ที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ ยกเว้นประเภทย่อย , และ Base Rate

5 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร Base Rate ตอนที่ 54 และ 55: ใยยาวประดิษฐ์ และเส้นใยสั้นประดิษฐ์ อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , , และประเภท 5502 – 5507 สำหรับใยยาวสังเคราะห์ (55.01) จะทำการลดอัตราอากรเป็นร้อยละ 0 ทันที ยกเว้นในกรณีที่ใยยาวสังเคราะห์นั้นถูกเคลือบหรือหุ้มด้วยพลาสติก จะทำการ ทยอยลดดังตาราง Base Rate

6 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร Base Rate ตอนที่ 56: แวดดิ้ง สักหลาด และผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ เชือก และเคเบิล และของที่ทำด้วยสิ่งดังกล่าว ตอนที่ 57: พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: , , 5608, 5701, และ

7 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร สำหรับพรมที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ( ) และพรม อื่นๆ ( ) นั้น มีรูปแบบการลดภาษีดังตาราง Base Rate Base Rate ตอนที่ 58: ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าลูกไม้ ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก

8 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร ในตอนที่ 58 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: , , , , , และ สำหรับผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย ( และ ) Base Rate

9 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร Base Rate ตอนที่ 59: ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น และของทำด้วย สิ่งทอสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: 5901, , , และ

10 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร สำหรับประเภทย่อย , , , , และ Base Rate Base Rate ตอนที่ 60: ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สำหรับประเภทย่อย และ Base Rate

11 กลุ่มเสื้อผ้า ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร Base Rate ตอนที่ 61: เครื่องแต่งกายและของประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สำหรับประเภทย่อย , , , , , , , , และ (ไม่รวมถุงเท้าและ ถุงน่อง) Base Rate อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: 61.16, และ

12 กลุ่มเสื้อผ้า ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร Base Rate , ตอนที่ 62: เครื่องแต่งกายและของประกอบ ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สำหรับรายการ , 6213, 6215 และ Base Rate , อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับผ้าคลุมและถุงมือ (6214 และ 6216)

13 กลุ่มเสื้อผ้า ( ตอนที่ ): การลดอัตราอากร Base Rate ตอนที่ 63: ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ สำหรับรายการ , , , , Base Rate อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: , , , 6308, 6309 และ 6310

14 กลุ่มรองเท้า ( ตอนที่ 64): การลดอัตราอากร Base Rate , 37, อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย และ ตอนที่ 64: รองเท้า และส่วนประกอบ

15 กลุ่มอัญมณี ( ตอนที่ 71): การลดอัตราอากร Base Rate , 1, 5, ตอนที่ 71: อัญมณี อัตราอากรของอัญมณีทุกรายการในตอนที่ 71 จะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ

16


ดาวน์โหลด ppt TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google