งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28 กรกฎาคม 2547

2 รูปแบบการทยอยลดภาษี ภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม Tariff (x) 254 8 254 9 255 0 255 1 255 2 255 3 x>20 x>20201612850 16 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2217073/slides/slide_2.jpg", "name": "รูปแบบการทยอยลดภาษี ภายใต้ TAFTA สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม Tariff (x) 254 8 254 9 255 0 255 1 255 2 255 3 x>20 x>20201612850 1620 x>20201612850 16

3 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ 51- 60): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 1(51.01-51.05)000000 10(51.06-51.10)885500 ตอนที่ 51: ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ สำหรับประเภท 51.11 – 51.13 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 255310885550

4 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ 51- 60): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 10885500 2016128550 ตอนที่ 52: ฝ้าย ตอนที่ 53: เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ - อัตราอากรลดลงเหลือร้อยละ 0 ทันที่ที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ ยกเว้นประเภทย่อย 5306.20, 5307.10 และ 5307.20 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 255310885500

5 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ 51- 60): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 10885500 2016128550 ตอนที่ 54 และ 55: ใยยาวประดิษฐ์ และเส้นใยสั้นประดิษฐ์ อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: 5402.10, 5402.20, 5403.10 และประเภท 5502 – 5507 สำหรับใยยาวสังเคราะห์ (55.01) จะทำการลดอัตราอากรเป็นร้อยละ 0 ทันที ยกเว้นในกรณีที่ใยยาวสังเคราะห์นั้นถูกเคลือบหรือหุ้มด้วยพลาสติก จะทำการ ทยอยลดดังตาราง Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 255310885550

6 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ 51- 60): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 10885500 2016128550 30201612850 ตอนที่ 56: แวดดิ้ง สักหลาด และผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ เชือก และเคเบิล และของที่ทำด้วยสิ่งดังกล่าว ตอนที่ 57: พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: 5601.211-5601.30, 5607.90, 5608, 5701, 5702.10 และ 5702.20

7 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ 51- 60): การลดอัตราอากร สำหรับพรมที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ (5703.10) และพรม อื่นๆ (5705.00) นั้น มีรูปแบบการลดภาษีดังตาราง Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30151210850 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 25532016128550 ตอนที่ 58: ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าลูกไม้ ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก

8 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ 51- 60): การลดอัตราอากร ในตอนที่ 58 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย: 5801.22, 5801.32, 5803.10, 5804.10-5804.30, 5805.00, 5806.40 และ 5809.00 สำหรับผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย (5802.11 และ 5802.19) Base Rate 4849505152535455565758 2012.512.512.512.512.5555550

9 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ 51- 60): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 10885500 151285500 2016128550 30201612850 ตอนที่ 59: ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น และของทำด้วย สิ่งทอสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: 5901, 5902.20, 5911.10, 5911.31 และ 5911.32

10 กลุ่มสิ่งทอ ( ตอนที่ 51- 60): การลดอัตราอากร สำหรับประเภทย่อย 5903.10, 5903.20, 5903.90, 5911.20, 5911.40 และ 5911.90 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 10885550 Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 25532016128550 ตอนที่ 60: ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สำหรับประเภทย่อย 6001.211 และ 6001.219 Base Rate 48495051525354555657582012.512.512.512.512.5555550

11 กลุ่มเสื้อผ้า ( ตอนที่ 61- 63): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2016128550 30201612850 ตอนที่ 61: เครื่องแต่งกายและของประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สำหรับประเภทย่อย 6111.101, 6111.201, 6111.301, 6111.901, 6115.20, 6115.91, 6115.92, 6115.93, 6115.99 และ 6117.20 (ไม่รวมถุงเท้าและ ถุงน่อง) Base Rate 484950515253545556575830201612.512.512.5555550 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: 61.16, 6117.70 และ 6117.80

12 กลุ่มเสื้อผ้า ( ตอนที่ 61- 63): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30, 37 201612850 ตอนที่ 62: เครื่องแต่งกายและของประกอบ ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สำหรับรายการ 6212.90, 6213, 6215 และ 6217.10 Base Rate 4849505152535455565758 30, 37 201612.512.512.5555550 1088550000000 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับผ้าคลุมและถุงมือ (6214 และ 6216)

13 กลุ่มเสื้อผ้า ( ตอนที่ 61- 63): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 30201612850 ตอนที่ 63: ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ สำหรับรายการ 6302.10-6302.39, 6302.60, 6305.32, 6305.33, 6305.39 Base Rate 48495051525354555657581088555000000 30201612.512.512.5555550 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับ: 6305.10, 6305.20, 6305.90, 6308, 6309 และ 6310

14 กลุ่มรองเท้า ( ตอนที่ 64): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 10885500 30, 37, 40 201612850 อัตราอากรลดลงเป็นร้อยละ 0 ทันที สำหรับประเภทย่อย 6406.10 และ 6406.91 ตอนที่ 64: รองเท้า และส่วนประกอบ

15 กลุ่มอัญมณี ( ตอนที่ 71): การลดอัตราอากร Base Rate 2548 2549 2550 2551 2552 2553 0, 1, 5, 20 000000 ตอนที่ 71: อัญมณี อัตราอากรของอัญมณีทุกรายการในตอนที่ 71 จะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในทันทีที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ

16 E-mail: rits@mof.go.th


ดาวน์โหลด ppt TAFTA: การลดภาษี ศุลกากรของไทย สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า อัญมณี ฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการส่วนเปิดเสรีการค้าทวิภาคีและ พหุภาคี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google