งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 งบประมาณ รอบแรก ปี 52(2 แสนบาท / แห่ง ) ยังได้รับไม่ครบ  งบประมาณ ปี 52 -53 ไม่เป็นไปตามแผน และไม่ชัดเจน  งบประมาณที่ได้รับไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " งบประมาณ รอบแรก ปี 52(2 แสนบาท / แห่ง ) ยังได้รับไม่ครบ  งบประมาณ ปี 52 -53 ไม่เป็นไปตามแผน และไม่ชัดเจน  งบประมาณที่ได้รับไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับความต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6  งบประมาณ รอบแรก ปี 52(2 แสนบาท / แห่ง ) ยังได้รับไม่ครบ  งบประมาณ ปี 52 -53 ไม่เป็นไปตามแผน และไม่ชัดเจน  งบประมาณที่ได้รับไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับความต้องการ - ครุภัณฑ์ถูกกำหนดให้มีมากเกินไป - ไม่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อน เช่น งบปรับโฉม  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน รพ. สต. ขาดหลักเกณฑ์ การจัดสรรที่ชัดเจน เช่น CUP ละ 1 ลบ. ไม่ได้รับการจัดสรร

7  งบประมาณไม่ได้ตามกำหนดเนื่องจากความขัดแย้งภายใน  หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณไม่ยืดหยุ่น  เร่งรัดระยะเวลามากเกินไป  ความชัดเจนของงบประมาณด้านกำลังคน ( พยาบาล, ทันตาภิบาล ) มีความสอดคล้องกบเป้าหมายรพ. สต. หรือไม่

8

9


ดาวน์โหลด ppt  งบประมาณ รอบแรก ปี 52(2 แสนบาท / แห่ง ) ยังได้รับไม่ครบ  งบประมาณ ปี 52 -53 ไม่เป็นไปตามแผน และไม่ชัดเจน  งบประมาณที่ได้รับไม่ตรงและไม่สอดคล้องกับความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google