งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มวนเพชรฆาต (Kissing bug, Assassin bug) ดร. อุรุญากร จันทร์แสง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานกีฏวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มวนเพชรฆาต (Kissing bug, Assassin bug) ดร. อุรุญากร จันทร์แสง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานกีฏวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มวนเพชรฆาต (Kissing bug, Assassin bug) ดร. อุรุญากร จันทร์แสง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานกีฏวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3 อุบัติการณ์การพบปัญหา เนื่องจากมวนเพชรฆาต - 21 ม. ค 2530 : พบในชุมชนคลองเตย สนง. กรุงเทพมหานคร - 08 มี. ค 2531 : พบในชุมชนคลองเตย สนง. กรุงเทพหมานคร - 25 พ. ค 2533 : พบที่ อ. ย่านตาขาว สำนักงานสาธารณสุขตรัง - 10 พ. ย 2538 : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร - 19 ก. ค 2541 : ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย - 12 ก. ย 2546 : โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ. พังงา ผู้ถูกกัดทั้งหมด จะเป็นตุ่ม มีอาการ เจ็บปวด และมีไข้ ข้อมูลจากฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน มวนเพชรฆาตจัดอยู่ใน Order Hemiptera, Family Reduviidae ลักษณะที่สำคัญของมวนชนิดนี้คือ มีศีรษะแคบยาวส่วนที่อยู่หลังตา คอดคล้ายคอ มีปากแบบเจาะดูด โค้งงอสอดอยู่ ใต้แผ่นแข็งของอกปล้องแรก ส่วนท้องตรงกลางกว้าง กว่าส่วนอื่น และปีกคลุมไม่หมด มวนชนิดนี้มีเกือบ 100 ชนิด เท่าที่ มีรายงานว่าพบในประเทศไทยคือชนิด Triatoma rubrofasciata

5 ชีววิทยา เป็นแมลงที่มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Metamorphosis ) 2 สัปดาห์ 8-10 วัน ตัวอ่อนลอกคราบ 5 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 120 วัน ชีพจักรรวม 210 วัน

6 นิเวศวิทยา มวนชนิดนี้มักจะพบได้ตามบ้านหรือ สิ่งก่อสร้างสกปรก เช่น ตามใต้ถุนบ้านที่รกรุงรัง มีขยะและมี หยากไย่ หรือตามใต้ถุนที่ชื้นแฉะเนื่องจากตั้งอยู่ ในที่ลุ่มจะเป็นที่อยู่ อาศัยของมวนพวกนี้เป็นอย่างดี

7 โดยทั่วไปตัวมวนมักจะขึ้นมากัดคน ตามร่องกระดาน เพื่อดูดกินเลือดคนเป็นอาหาร ตัวอ่อนมักจะซุกซ่อนอยู่ตามใต้เศษขยะที่รกรุงรัง ตามบ้านเรือน หรืออาศัยอยู่ตามรังนก รังหนูหรือสัตว์เลือดอุ่น

8 ความร้ายแรงของมวนเพชรฆาต 1. การทำให้ผิวหนังอักเสบ (dermatitis) พบว่ามวนพวกนี้ดูดกินเลือดได้มาก ทำให้เกิดบาดแผลที่เจ็บปวด บวม หรือการซึมของเลือด ผู้ที่แพ้มากจะเกิดความเจ็บปวดรุนแรง เนื่องจากพิษในน้ำลาย อาจทำให้เกิดลมพิษทั่วร่างกาย จะกัดผิวหนังที่ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุม 2. การนำโรค (disease transmission) ในลักษณะการเป็นพาหะ

9 ความแตกต่างของมวนเพชรฆาต Reduviidae และ มวน Pentatomid Reduviidae Pentato midae


ดาวน์โหลด ppt มวนเพชรฆาต (Kissing bug, Assassin bug) ดร. อุรุญากร จันทร์แสง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานกีฏวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google