งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โฟโตไดโอด (PHOTODIODE) ไดโอดทำงานด้วยแสง เป็นอุปกรณ์สารกึ่ง ตัวนำอีกชนิดหนึ่งที่ค่าความต้านทาน ภายในตัวไดโอดเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือ น้อยลง ขึ้นอยู่กับแสงที่ส่องมากระทบกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โฟโตไดโอด (PHOTODIODE) ไดโอดทำงานด้วยแสง เป็นอุปกรณ์สารกึ่ง ตัวนำอีกชนิดหนึ่งที่ค่าความต้านทาน ภายในตัวไดโอดเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือ น้อยลง ขึ้นอยู่กับแสงที่ส่องมากระทบกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โฟโตไดโอด (PHOTODIODE) ไดโอดทำงานด้วยแสง เป็นอุปกรณ์สารกึ่ง ตัวนำอีกชนิดหนึ่งที่ค่าความต้านทาน ภายในตัวไดโอดเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือ น้อยลง ขึ้นอยู่กับแสงที่ส่องมากระทบกับ สารกึ่งตัวนำในตัวไดโอด โฟโตไดโอด มี ขาต่อออกมา ใช้งาน 2 ขา คือขาแอโนด (A) และ ขาแคโถด (K)

2 การต่อวงจรทำงานให้โฟโตไดโอด วงจรแสดงดังรูป

3 รูปร่างของโฟโต ไดโอด

4 โฟโตทรานซีสเตอร์ (PHOTOTRANSISTOR) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำทางแสงอีกชนิด หนึ่ง ที่ถูกสร้างและพัฒนามาใช้งาน แทนโฟโตไดโอด เพราะมีข้อดีกว่าโฟโต โอดตรงที่ในการใช้งานสามารถทำการ ขยายสัญญาณที่ส่งออกได้ แสงเพียง เล็กน้อยก็สามารถทำงานได้ดี

5

6 ออพโต โอโซเลเตอร์ (OPTO ISOLATOR) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสง ด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้วน ๆ การ ส่งผ่านแสง และการรับแสง จะอยู่ในตัว อุปกรณ์เดียวกันทั้งหมดโดยใช้ หลักการเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าไป เป็นสัญญาณแสง และเปลี่ยนกลับจาก สัญญาณแสงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เหมือนเดิม ส่วนมากจะสร้างขึ้นมาในรูปของตัว IC แสดงดังรูป

7 อุปกรณ์ตัวกำเนิดแสงจะเป็นพวก LED ส่วนมากจะเป็นชนิดอินฟราเรด อุปกรณ์ รับแสงพวกโฟโตดีเทรเตอร์ (PHOTODETECTOR) จะนำมาใช้งานหลาย ชนิดด้วยกัน คือ โฟโตไดโอด โฟโตทรานซีสเตอร์ทั้งแบบธรรมดาและ แบบดาร์ลิงตัน หรืออาจเป็นโฟโต SCR เป็นต้น

8 สัญลักษณ์ของออพโตไอโซเลเตอร์ในรูป IC

9 วงจรการเชื่อมต่อทางแสงโดยใช้ ออพโตไอโซเลเตอร์

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt โฟโตไดโอด (PHOTODIODE) ไดโอดทำงานด้วยแสง เป็นอุปกรณ์สารกึ่ง ตัวนำอีกชนิดหนึ่งที่ค่าความต้านทาน ภายในตัวไดโอดเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือ น้อยลง ขึ้นอยู่กับแสงที่ส่องมากระทบกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google