งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low Power Laser For PT รศ. สมชาย รัต นทองคำ. LASER Light Amplification by Stimulation Emission Rays.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low Power Laser For PT รศ. สมชาย รัต นทองคำ. LASER Light Amplification by Stimulation Emission Rays."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low Power Laser For PT รศ. สมชาย รัต นทองคำ

2 LASER Light Amplification by Stimulation Emission Rays

3 LOW POWER LASER ประวัติของเลเซอร์ 1895 Photon Theory: Einstein 1950 Ruby laser: Mainman 1970 LILT laser: Mester

4 LOW POWER LASER ธรรมชาติของเลเซอร์ แสงสีเดียว มีพลังงานสูง ลำแสงไม่กระจาย แสงอาพันธ์ : เฟสและ ความเร็วเท่ากัน ความยาวคลื่น : ย่าน IR-visible rays

5 LOW POWER LASER การแบ่งชนิดของเลเซอร์

6 LOW POWER LASER การสร้างแสงเลเซอร์ ทบทวนโครงสร้างอะตอมและการ ถ่ายทอดพลังงาน

7 LOW POWER LASER การสร้างแสงเลเซอร์ ทบทวนโครงสร้างอะตอมและการ ถ่ายทอดพลังงาน

8 LOW POWER LASER การสร้างแสงเลเซอร์ การเกิดเลเซอร์

9 LOW POWER LASER การสร้างแสงเลเซอร์ หลักการสร้างแสงเลเซอร์ ก ข

10 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : เครื่อง ทั่วไป ตัวกลางสำหรับผลิตเลเซอร์ ช่องกำทอนและอุปกรณ์ต่อเชื่อม แหล่งพลังงาน / แหล่งจ่ายไฟ

11 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : เครื่อง ทั่วไป

12 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : ไดโอดเลเซอร์

13 LOW POWER LASER ทบทวนสารกึ่งตัวนำ ลักษณะสารกึ่งตัวนำ

14 LOW POWER LASER ทบทวนสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำชนิด N, P N-type P-type

15 LOW POWER LASER ทบทวนสารกึ่งตัวนำ N-P junction และการต่อวงจร

16 LOW POWER LASER ทบทวนสารกึ่งตัวนำ N-P junction และการต่อวงจร reverse bias Forward bias

17 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : ไดโอดเลเซอร์ ตัวกลางสำหรับผลิต เลเซอร์ ช่องกำทอนและอุปกรณ์ ต่อเชื่อม แหล่งพลังงาน / แหล่งจ่ายไฟ

18 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : ไดโอดเลเซอร์

19 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : ไดโอดเลเซอร์

20 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : ไดโอดเลเซอร์

21 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : ไดโอดเลเซอร์

22 LOW POWER LASER เครื่องเลเซอร์ : applicators Cluster Probe

23 LOW POWER LASER ชนิดของเลเซอร์ที่ใช้ทาง การแพทย์

24 LOW POWER LASER ชนิดของเลเซอร์ที่ใช้ทาง กายภาพบำบัด

25 LOW POWER LASER ผลทางสรีรวิทยาของ เลเซอร์ เลเซอร์กำลังสูง เนื้อเยื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น / เนื้อเยื่อขาดน้ำ coagulation of protein thermolysis evaporation ใช้แทนมีดสำหรับการทำ ผ่าตัด

26 LOW POWER LASER ผลทางสรีรวิทยาของ เลเซอร์ เลเซอร์กำลังต่ำ กระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซม เนื้อเยื่อ ใช้ระงับอาการปวด ใช้แทนเข็มสำหรับฝังที่จุด ฝังเข็ม

27 LOW POWER LASER เทคนิคการใช้เลเซอร์ ทางกายภาพบำบัด เทคนิคแบบไม่สัมผัส : grid

28 LOW POWER LASER เทคนิคการใช้เลเซอร์ ทางกายภาพบำบัด เทคนิคแบบไม่สัมผัส : scan

29 LOW POWER LASER เทคนิคการใช้เลเซอร์ ทางกายภาพบำบัด เทคนิคแบบอยู่นิ่ง : point

30 LOW POWER LASER เทคนิคการใช้เลเซอร์ ทางกายภาพบำบัด เทคนิคแบบอยู่นิ่ง : point

31 LOW POWER LASER เทคนิคการใช้เลเซอร์ ทางกายภาพบำบัด เทคนิคแบบผสมผสาน

32 LOW POWER LASER การคำนวณโดสที่ใช้ รักษา พลังงานเลเซอร์ : ปล่อย อย่างต่อเนื่อง

33 LOW POWER LASER การคำนวณโดสที่ใช้ รักษา พลังงานเลเซอร์ : ปล่อยเป็น ช่วงๆ

34 LOW POWER LASER การคำนวณโดสที่ใช้ รักษา ความหนาแน่นพลังงาน = พลังงานที่ ส่งออก / พื้นที่ที่รักษา

35 LOW POWER LASER การคำนวณโดสที่ใช้ รักษา energy density(J/cm 2 ) = power (W) x time (s) surface (cm 2 ) energy density(J/cm 2 ) = energy (J) surface (cm 2 ) time (s)= energy (J) x surface (cm 2 ) power (W)

36


ดาวน์โหลด ppt Low Power Laser For PT รศ. สมชาย รัต นทองคำ. LASER Light Amplification by Stimulation Emission Rays.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google