งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการส่งสัญญาณ (R-Y) และ (B-Y) ออกอากาศ 1 แนวคิดการสร้างสัญญาณ G-Y จากสัญญาณ R-Y กับ B-Y 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการส่งสัญญาณ (R-Y) และ (B-Y) ออกอากาศ 1 แนวคิดการสร้างสัญญาณ G-Y จากสัญญาณ R-Y กับ B-Y 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวคิดการส่งสัญญาณ (R-Y) และ (B-Y) ออกอากาศ 1

3 แนวคิดการสร้างสัญญาณ G-Y จากสัญญาณ R-Y กับ B-Y 2

4 แนวคิดของเครื่องส่งโทรทัศน์ ขยายสัญญาณภาพ เครื่องส่ง สัญญาณภาพ การสะแกนและซิงค์ ขยายสัญญาณเสียง เครื่องส่ง สัญญาณเสียง 3

5 ส่วนประกอบของสัญญาณ โทรทัศน์เบื้องต้น 1. สัญญาณเสีย ง 2. สัญญาณภาพ เป็นสัญญาณที่ ใช้เพื่อทำให้เกิด ภาพที่เครื่องรับได้ตามต้องการ 3. สัญญาณแบล๊งกิ้ง เป็นสัญญาณ ที่ทำหน้าที่ลบ เส้นสะบัดกลับทางแนวนอนและ ทางแนวตั้ง เป็นสัญญาณที่ทำให้ เกิดเสียง

6 4. สัญญาณ ซิงค์ เป็นสัญญาณที่ทำให้การสะแกนของ เครื่องส่งเป็นไปอย่างถูกต้องทั้งการ หักเหทางแนวนอนและทางแนวตั้ง ซึ่งสัญญาณซิงค์จะมีอยู่ 2 สัญญาณ คือ 4.1 สัญญาณซิงค์ทางแนวตั้ง (vertical synchronization, vertical sync) ซึ่งจะมีค่าความถี่เท่ากับ 50 Hz 4.2 สัญญาณซิงค์ทางแนวนอน (Horizontal synchronization, Horizotal sync) ซึ่งจะมีความถี่ เท่ากับ 15625 Hz

7 เป็นสัญญาณที่ใช้เพื่อช่วยให้ สัญญาณทางแนวตั้ง ยังมีรูปร่างดี เหมือนเดิมหลังจากที่แยกออกจาก สัญญาณซิงค์ทางแนวนอน 5 สัญญาณ อีควอไลซิง

8


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการส่งสัญญาณ (R-Y) และ (B-Y) ออกอากาศ 1 แนวคิดการสร้างสัญญาณ G-Y จากสัญญาณ R-Y กับ B-Y 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google