งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ ต้านทานและจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ ต้านทานและจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ ต้านทานและจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ชนิดของตัวต้านทาน แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ 2. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ 3. ตัวต้านทานชนิดพิเศษอื่น ๆ

2 ตัวต้านทานแบบค่าคงที่
ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่มีหลายประเภท ที่นิยมในการนำมาประกอบใช้ในวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปมีดังนี้ 1. ตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสม (Carbon Composition) เป็นตัวต้านทานที่นิยมใช้กันแพร่หลายมาก มีราคาถูก โครงสร้างทำมาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นตัวต้านทานผสมกันระหว่างผงคาร์บอน และผงของฉนวน อัตราส่วนผสมของวัสดุทั้งสองชนิดนี้จะทำให้ค่าความต้ายทานมีค่ามากน้อย เปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ บริเวณปลายทั้งสองด้านของตัวต้านทานต่อด้วยลวดตัวนำ บริเวณด้านนอกของตัวต้านทานจะฉาบด้วยฉนวน

3 2. ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะ ( Metal Film)
ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะทำมาจากแผ่นฟิล์มบางของ แก้วและโลหะหลอมเข้าด้วยกันแล้วนำไปเคลือบที่เซรามิค ทำเป็นรูปทรงกระบอก แล้วตัดแผ่นฟิล์มที่เคลือบออกให้ได้ค่าความต้านทานตามที่ต้องการ ขั้นตอนสุดท้ายจะทำการเคลือบด้วยสารอีป๊อกซี (Epoxy) ตัวต้านทานชนิดนี้มีค่าความผิดพลาดบวกลบ 0.1% ถึงประมาณบวกลบ 2% ซึ่งถือว่ามีค่าความผิดพลาดน้อยมาก นอกจากนี้ยังทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากภายนอกได้ดี สัญญาณรบกวนน้อยเมื่อเทียบกับตัวต้านทานชนิดอื่น ๆ

4 3. ตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน ( Carbon Film)

5 4. ตัวต้านทานแบบไวร์วาวด์ (Wire Wound)
โครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้เกิดจากการใช้ลวดพันลง บนเส้นลวดแกนเซรามิค หลังจากนั้นต่อลวดตัวนำด้านหัวและท้ายของเส้นลวดที่พัน ส่วนค่าความต้านทานขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำเป็นลวดตัวนำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเซรามิคและความยาวของลวดตัวนำ ขั้นตอนสุดท้ายจะเคลือบด้วยสารประเภทเซรามิคบริเวณรอบนอกอีกครั้งหนึ่ง ค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบนี้จะมีค่าต่ำเพราะต้องการให้มีกระแสไหลได้ สูง ทนความร้อนได้ดี สามารถระบายความร้อนโดยใช้อากาศถ่ายเท

6 5. ตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มหนา ( Thick Film Network)
โครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้ทำมาจากแผ่นฟิล์มหนา มีรูปแบบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน ในรูปแสดงตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มหนาประเภทไร้ขา (Chip Resistor) ตัวต้านทานแบบนี้ต้องใช้เทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ในการผลิต มีอัตราทนกำลังประมาณ วัตต์ ถึง 500 วัตต์ ค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ 1% ถึง บวกลบ 5%

7 6. ตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มบาง ( Thin Film Network)
โครงสร้างของตัวต้านทานแบบนี้ทำมาจากแผ่นฟิล์มบาง มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับตัวไอซี (Integrate Circuit) ใช้เทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ในการผลิตเช่นเดียวกับตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มหนา โดยส่วนใหญ่จะมีขาทั้งหมด 16 ขา การใช้งานต้องบัดกรีเข้ากับแผ่นลายวงจร อัตราทนกำลัง 50 มิลลิวัตต์ มีค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ 0.1% และอัตราทนกำลัง 100 มิลลิวัตต์ จะมีค่าความคลาดเคลื่อนบวกลบ 5% ที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 50 VDC

8

9 ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้
แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด 1. แบบรีโอสตัล จะเป็นลักษณะการปรับค่าแบบเคลื่อนที่เป็นแนวตรงและบางครั้งก็เป็นลักษณะการปรับแบบเคลื่อนที่เป็นวงกลม อุปกรณ์ที่นำมาใช้สร้างเป็นความต้านทานภายในตัวรีโอสตัลมีหลายชนิด แต่ที่ได้รับความนิยมจะใช้ไวร์วาวด์และแถบคาร์บอน

10

11 2. แบบโพเทนชิโอมิเตอร์ บางครั้งจะนิยมเรียกความต้านทานแบบนี้ว่า พอต ความแตกต่างระหว่างความต้านทานแบบรีโอสตัลและแบบโพเทนชิโอมิเตอร์คือ จำนวนขั้วที่ต่อใช้งาน

12 3. ตัวต้านทานชนิดพิเศษอื่น ๆ
- ชนิดเปลี่ยนค่าได้โดยใช้แสง LDR (Light Dependent Resistor)  เป็นอุปกรณ์ที่มีความต้านทานลดลง เมื่อได้รับแสงสว่างเนื่องจาก LDR ถูกสร้างขึ้นมาจากสารกึ่งตัวนำที่มีความไวแสงมาก เช่น แคดเมียมซัลไฟด์ สามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานได้ระหว่าง 100 โอห์ม ถึง 1เมกะโอห์ม

13 - ชนิดเปลี่ยนค่าโดยใช้ความร้อน(Thermister )
1. PTC (Positive Temperature Coefficient) ในสภาวะปกติจะมีค่าความต้านทานต่ำ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าความต้านทานจะสูงขึ้นตาม

14 2. NTC (Negative Temperature Coefficient) ในสภาวะปกติจะมีค่าความต้านทานสูง แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าความต้านทานจะต่ำลง

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ ต้านทานและจำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google