งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 การทำงานกับ ข้อความ (string). สตริงในภาษา PHP ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จำนวน 8 บิต เก็บได้ 256 ตัว Unicode.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 การทำงานกับ ข้อความ (string). สตริงในภาษา PHP ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จำนวน 8 บิต เก็บได้ 256 ตัว Unicode."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 การทำงานกับ ข้อความ (string)

2 สตริงในภาษา PHP ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จำนวน 8 บิต เก็บได้ 256 ตัว Unicode มีจำนวน 16 บิต ซึ่งเก็บ ได้ 65,536 ตัว

3 ความหมายของเครื่องหมาย \ ใน double quote \n ขึ้นบรรทัดใหม่ \r การปัดแคร่ \t การเว้นระยะแท็บ แนวนอน \\ พิมพ์เครื่องหมาย \ \$ พิมพ์เครื่องหมาย $ \” พิมพ์เครื่องหมาย ” \0 ถึง \777 พิมพ์อักษรที่อยู่ในรูป ฐานแปด \x0 ถึง \xFF พิมพ์อักษรที่อยู่ ในรูปฐานสิบหก

4 สตริงแบบ heredoc $str = <<< HTMLBLOCK Nooknet's Books หนังสือของนุกเน็ต สีแสนสนุก สี่เหลี่ยมหรรษา HTMLBLOCK; echo $str; ต้องไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ใน บรรทัดนี้ ต้องเว้นว่าง 1 บรรทัด heredoc_string.php

5 การทำงานกับตัวอักษรในสตริง H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 elloWorld\nFrom\tPHP 1 ไบต์ รหัสแอสกี้ 32 รหัสแอสกี้ 10 รหัสแอสกี้ 9 $str = "Hello World\nFrom\tPHP"; echo "$str \n"; echo " หมายเลข 0 คือตัว ". $str[0]. " \n"; echo " หมายเลข 5 คือตัว ". $str[5]. " \n"; echo " หมายเลข 10 คือตัว ". $str[10]. " \n"; $str[17] = " ก "; $str[18] = " ข "; $str[19] = " ค "; echo "$str \n"; for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) { echo " หมายเลข {$i}: ". $str[$i]. ", รหัสแอสกี้ = ". ord($str[$i]). " \n"; } access_char_in_string.php


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 การทำงานกับ ข้อความ (string). สตริงในภาษา PHP ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จำนวน 8 บิต เก็บได้ 256 ตัว Unicode.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google