งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ RN. M.Ed (Nursing Administration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ RN. M.Ed (Nursing Administration)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ RN. M.Ed (Nursing Administration)

2 2 DepressionHearing loss IncontinenceDementia Musculoskeletal stiffnessDental problems FallingPoor nutrition AlcoholismSexual dysfunction OsteoporosisOsteoarthritis “Hidden” in illness: the Elderly

3 3 การเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือ เจ็บป่วยเรื้อรังอาการนำมักจะ ไม่แน่นอน (vague) ไม่เฉพาะ หรือดูว่าอาการเล็กน้อย อาการนำที่ ไม่เฉพาะ อาการและอาการแสดงเฉพาะอาจไม่ มีหรือมีแต่เกิดช้า สมองมีความเปราะบางต่อความ เจ็บป่วยจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของ การรู้คิด หรืออารมณ์ซึ่งเป็น nonspecific sign of illness

4 4 Nonspecific Symptoms Ham, 2006 ConfusionApathy Self-neglectAnorexia FallingDyspnea IncontinenceFatigue

5 5 In the elderly, an abrupt change in functional status is a vital sign of potential illness

6 6 Typical Altered Presentations of specific Illnesses in the elderly

7 7 Depression without sadness Infections disease without leukocytosis, fever, or tachycardia Silent surgical abdomen Silent malignancy “(mass without symptoms”) Myocardial infarction without chest pain Nondyspnic pulmonary edema Apathetic thyrotoxicois

8 8 ทำไมอาการนำของการ เจ็บป่วยในผู้สูงอายุจึงไม่ เหมือนทั่วไป กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ ระบบประสาท เจตคติเชิงลบ ยอมรับ อดทนเอาและเพราะสูงอายุ อธิบายไม่ได้ กลัว ( นอกเหนือจากความ เจ็บป่วยคือเข้า รพ.) ไม่เอาใจใส่ ละเลย (ignorance) ความเสื่อมของระบบประสาท ( ความปวดลดลง )

9 9 Multiple causes for each syndrome ตัวอย่าง Urinary incontinence Falling – interaction of multiple factors

10 10 Functional Status : Losing, maintaining, Recording

11 11 Age in and of itself is never a criterion for medical decision-making ; function is

12 12 อย่ารอเจ็บป่วยแล้วจึงรักษา Three essentials for a successful old age : good exercise, good nutrition, and a sense of purpose

13 13 Common Clinical problems : Physiological Alteration in mobility Potential for injury from falls Alteration in skin integrity Altered nutritional status Sleep pattern disturbances Iatrogenesis

14 14


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ RN. M.Ed (Nursing Administration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google