งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RN. M.Ed (Nursing Administration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RN. M.Ed (Nursing Administration)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RN. M.Ed (Nursing Administration)
Illness and Aging โดย รศ.ประคอง อินทรสมบัติ RN. M.Ed (Nursing Administration)

2 in illness: the Elderly
“Hidden” in illness: the Elderly Depression Hearing loss Incontinence Dementia Musculoskeletal stiffness Dental problems Falling Poor nutrition Alcoholism Sexual dysfunction Osteoporosis Osteoarthritis

3 อาการนำที่ไม่เฉพาะ การเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเจ็บป่วยเรื้อรังอาการนำมักจะไม่แน่นอน (vague) ไม่เฉพาะหรือดูว่าอาการเล็กน้อย อาการและอาการแสดงเฉพาะอาจไม่มีหรือมีแต่เกิดช้า สมองมีความเปราะบางต่อความเจ็บป่วยจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของการรู้คิด หรืออารมณ์ซึ่งเป็น nonspecific sign of illness

4 Nonspecific Symptoms Ham, 2006 Confusion Apathy Self-neglect Anorexia
Falling Dyspnea Incontinence Fatigue Ham, 2006

5 In the elderly, an abrupt change in functional status is a vital sign of potential illness

6 Typical Altered Presentations of specific Illnesses in the elderly

7 Depression without sadness
Infections disease without leukocytosis, fever, or tachycardia Silent surgical abdomen Silent malignancy “(mass without symptoms”) Myocardial infarction without chest pain Nondyspnic pulmonary edema Apathetic thyrotoxicois

8 ทำไมอาการนำของการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุจึงไม่เหมือนทั่วไป
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เจตคติเชิงลบ ยอมรับ อดทนเอาและเพราะสูงอายุอธิบายไม่ได้ กลัว (นอกเหนือจากความเจ็บป่วยคือเข้า รพ.) ไม่เอาใจใส่ ละเลย (ignorance) ความเสื่อมของระบบประสาท (ความปวดลดลง)

9 Multiple causes for each syndrome ตัวอย่าง
Urinary incontinence Falling – interaction of multiple factors

10 Functional Status : Losing , maintaining , Recording

11 Age in and of itself is never a criterion for medical decision-making ; function is

12 อย่ารอเจ็บป่วยแล้วจึงรักษา
Three essentials for a successful old age : good exercise, good nutrition, and a sense of purpose

13 Common Clinical problems : Physiological
Alteration in mobility Potential for injury from falls Alteration in skin integrity Altered nutritional status Sleep pattern disturbances Iatrogenesis

14 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt RN. M.Ed (Nursing Administration)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google