งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี จัดประชุมลูกค้าระดับปฏิบัติการครั้งที่ 1/2550 ลูกค้าเส้นท่อหนองค้อ - แหลมฉบัง - พัทยา และบางปะกง - ชลบุรี เมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี จัดประชุมลูกค้าระดับปฏิบัติการครั้งที่ 1/2550 ลูกค้าเส้นท่อหนองค้อ - แหลมฉบัง - พัทยา และบางปะกง - ชลบุรี เมื่อวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี จัดประชุมลูกค้าระดับปฏิบัติการครั้งที่ 1/2550 ลูกค้าเส้นท่อหนองค้อ - แหลมฉบัง - พัทยา และบางปะกง - ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 เม. ย. ณ ห้องชมวิว โรงแรม Best Western Bella Villa Cabana พัทยา และลูกค้า เส้นท่อบางปะกง - ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 เม. ย. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี

2

3

4 กนอ. แหลมฉบัง ไทยออยล์ สหพัฒน์ฯ สหโคเจน ปิ่นทอง ประปาแหลมฉบัง ประปาชลบุรี ประปาพัทยา ประปาศรีราชา

5 รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น ร่ ว ม กั น

6

7 อมตะนครนิคมฯเวลโกรว์ บีพีเค เพาเวอร์ ซัพพลาย ประปาฉะเชิงเทรา ประปาบางปะกง TOYOTA


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา - ชลบุรี จัดประชุมลูกค้าระดับปฏิบัติการครั้งที่ 1/2550 ลูกค้าเส้นท่อหนองค้อ - แหลมฉบัง - พัทยา และบางปะกง - ชลบุรี เมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google