งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปลัด อบต.ท่าสะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปลัด อบต.ท่าสะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปลัด อบต.ท่าสะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ
แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับประชาชน อบต.ท่าสะอ้าน วันศุกร์ที่ ๒๖ต.ค.๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.โดยนางธนรัตน์ แม้นมาศ ชจก.(บ)เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ และ ว่าที่รท.ดร. สมโพชน์ กวักหิรัญ ปลัด อบต.ท่าสะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ ชจก.(บ)กล่าวรายงานจุดประสงค์ของโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ว่าที่รท.ดร. สมโพชน์ กวักหิรัญ ปลัดอบต.ท่าสะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ

2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง ผู้จัดทำโครงการ

3 คุณกรกิจฯ ผชน.๘ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ
นายสุขัณ กุลละวณิชย์ ชผ.วต. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ นายธวัชชัย จันทร์ลือ วศก.๔ ผวต. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีประชาชน ต.ท่าสะอ้าน จำนวน ๒๗ คน เข้าร่วมรับฟังความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด,อย่างปลอดภัย ด้วยความสนใจและมีความสนใจในโครงการฯนำความรู้ไปใช้ต่อไป บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง ผู้ร่วมโครงการฯถ่ายภาพร่วมกัน ประชาชนรับฟังอย่างสนใจ คุณธวัชชัยฯ วศก.๔ ผวต.เป็นวิทยากร บรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย คุณกรกิจฯ ผชน.๘ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ

4 คุณดอนฯนักข่าวmssทีวี ผู้สัมภาษณ์
บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง คุณธนรัตน์ แม้นมาศ ชจก.(บ) ให้สัมภาษณ์ วัตถุประสงค์ของโครงการฯกับนักข่าว MSSทีวี อาจารย์สุขัณ กุลละวณิชย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ประชาชนให้ความสนใจและให้คำชมเชยในการบรรยายยกตัวอย่างที่เห็นได้จริงฟังง่ายเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ง่าย

5 ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการบรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชน
กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง ผู้จัดทำโครงการ

6 ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการบรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชน
กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง ผู้จัดทำโครงการ

7 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการบรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชน กฟอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้าร่วมประชุมการชี้แจงความพร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำท่วม ของกฟอ.บางปะกง ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้จัดทำโครงการ


ดาวน์โหลด ppt ปลัด อบต.ท่าสะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google