งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกวิศวกรรมและ การตลาด แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บาง ปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกวิศวกรรมและ การตลาด แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บาง ปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บาง ปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับ ประชาชน อบต. ท่าสะอ้าน วันศุกร์ที่ ๒๖ต. ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๐๐น.- ๑๖. ๐๐น. โดยนางธนรัตน์ แม้นมาศ ชจก.( บ ) เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของ โครงการ และ ว่าที่รท. ดร. สมโพชน์ กวักหิรัญ ปลัด อบต. ท่าสะอ้านกล่าวเปิด โครงการฯ แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บาง ปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับ ประชาชน อบต. ท่าสะอ้าน วันศุกร์ที่ ๒๖ต. ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๐๐น.- ๑๖. ๐๐น. โดยนางธนรัตน์ แม้นมาศ ชจก.( บ ) เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของ โครงการ และ ว่าที่รท. ดร. สมโพชน์ กวักหิรัญ ปลัด อบต. ท่าสะอ้านกล่าวเปิด โครงการฯ ชจก.( บ ) กล่าวรายงานจุดประสงค์ของ โครงการไฟฟ้าพบประชาชน ว่าที่รท. ดร. สมโพชน์ กวักหิรัญ ปลัดอบต. ท่า สะอ้านกล่าวเปิดโครงการฯ

2 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด จุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง ผู้จัดทำ โครงการ

3 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง นายสุขัณ กุลละวณิชย์ ชผ. วต. เป็น วิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด และ นายธวัชชัย จันทร์ลือ วศก. ๔ ผวต. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย มีประชาชน ต. ท่าสะอ้าน จำนวน ๒๗ คน เข้าร่วมรับฟังความรู้การ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด, อย่างปลอดภัย ด้วยความสนใจและมีความสนใจใน โครงการฯนำความรู้ไปใช้ต่อไป ผู้ร่วมโครงการฯ ถ่ายภาพร่วมกัน ประชาชนรับฟัง อย่างสนใจ คุณกรกิจฯ ผชน. ๘ ให้เกียรติเข้า ร่วมโครงการ คุณธวัชชัยฯ วศก. ๔ ผวต. เป็นวิทยากร บรรยายการใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย

4 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง อาจารย์สุขัณ กุลละวณิชย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ บรรยายการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ประชาชนให้ความสนใจ และให้คำชมเชยในการบรรยายยกตัวอย่างที่เห็นได้จริงฟัง ง่ายเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ง่าย คุณธนรัตน์ แม้นมาศ ชจก.( บ ) ให้ สัมภาษณ์ วัตถุประสงค์ของโครงการฯกับ นักข่าว MSS ทีวี คุณดอนฯนักข่าว mss ทีวี ผู้สัมภาษณ์

5 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการบรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชน กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการบรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชน กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง ผู้จัดทำ โครงการ

6 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง ผู้จัดทำ โครงการ ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการ บรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบ ประชาชน กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการ บรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบ ประชาชน กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

7 แผนกวิศวกรรมและ การตลาด ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการบรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชน กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับฟังการบรรยาย และผู้ร่วมโครงการ ไฟฟ้าพบประชาชน กฟอ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา บริษัทในนิคมเวลโกรลเข้า ร่วมประชุมการชี้แจงความ พร้อมในการจ่ายไฟเมื่อน้ำ ท่วม ของกฟอ. บางปะกง ผู้จัดทำ โครงการ ข้อเสนอแนะจาก ผู้เข้าร่วมโครงการ


ดาวน์โหลด ppt แผนกวิศวกรรมและ การตลาด แผนกวิศวกรรมและการตลาด กฟอ. บาง ปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการไฟฟ้าพบประชาชน ให้ความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ ปลอดภัยกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google