งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE REQUIREMENTS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE REQUIREMENTS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความต้องการเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE REQUIREMENTS)

4 ความต้องการเชิงคุณภาพ (Qualitative Requirements) ความ ปลอดภัย (Security) ข้อจำกัด (Constraints) ผลกำไร (Benefits) ความ เสถียรภาพ ของระบบ (Reliability)

5 ความปลอดภัย (Security) ปัญหาในการพัฒนาระบบแผนการป้องกัน 1. ระบบควรให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาต เท่านั้น 1. ระบบมีการกำหนดสิทธิของผู้ใช้ ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ 2. ข้อมูลสำคัญของ จะต้องถูกเก็บ ไว้เป็นความลับ 2. ข้อมูลสำคัญต่างๆของสมาชิกใน ระบบ จะมีการเข้ารหัสข้อมูลไว้ 3. การรับ - ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคาร จะต้องสามารถเชื่อถือ ได้ 3. ข้อมูลที่จะทำการรับ - ส่งกับระบบ ภายนอก จะต้องมีการเข้ารหัส ข้อมูล 4. ผู้ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง ระบบ จะต้องยืนยันได้ว่าเป็นผู้ถือ บัตรเครดิตจริง 4. ระบบจะทำการตรวจสอบจาก ข้อมูลที่ธนาคารส่งให้บริษัทและ ข้อมูลจากลูกค้า 5. ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบ จะต้อง มีความถูกต้อง เชื่อถือได้แน่นอน และมีความตรงกัน 5. ระบบจะสามารถป้องกันการบุกรุก เข้าสู่ระบบเครือข่ายของบริษัทได้ 6. ระบบจะต้องป้องกันการรั่วไหล ของข้อมูลเนื่องจากความไม่ มั่นคงของระบบได้ 6. เครื่องเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งระบบ ป้องกันไวรัส โดยอาจมีทั้งแบบที่ เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

6 ข้อจำกัด (Constraints)  ทรัพยากร (Resource)  Hardware and Software  Staff  Budget  ตารางเวลา (Scheduling)

7 ข้อบังคับด้านตารางเวลา (Scheduling Constraints) Developing PhaseTesting Plan มิถุนายน กรกฎาค ม สิงหาคมกันยายนวันสิ้นสุด Requirement AnalysisSystem Test 8 กรกฎาคม 2552 High Level DesignIntegration Test 30 กรกฎาคม 2552 Detailed DesignUnit Test 18 สิงหาคม 2552 Coding 9 กันยายน 2552 Unit Test 12 กันยายน 2552 Integration Test 14 กันยายน 2552 System Test 16 กันยายน 2552 Acceptance Test 17 กันยายน 2552

8 ผลกำไร (Benefits)  Tangible Benefits ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบจะช่วยให้บริษัทมียอดขายเพิ่มมากขึ้น ระบบจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ ระบบช่วยลดค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  Intangible Benefits ระบบจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า และการ ติดต่อกับบริษัท ระบบช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ระบบช่วยให้ลูกค้าติดตามสถานการณ์สั่งซื้อสินค้าของตนเองได้ ระบบจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับพนักงานในบริษัท การใช้ระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและทันสมัย ให้กับบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

9 ความเสถียรภาพของระบบ (Reliability)  รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง  รับผู้ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 100 หน้าจอ  ระบบจะต้องตรวจสอบความผิดพลาดจากการกรอก ข้อมูลของผู้ใช้ได้  หากระบบเกิดการขัดข้อง จะใช้เวลาในการปรับปรุง แก้ไข ไม่เกิน 3 วัน  จะต้องมีการบำรุงรักษาระบบทุกๆ 1 เดือน  หากเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทีม พัฒนาระบบสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความ เสียหายใดๆทั้งสิ้น

10 การจัดทำเอกสาร (DOCUMENTATION)

11 การจัดทำเอกสาร (Documentation) Problem Statement Document Requirement Specification Document Design Documentation Testing Plan Document เอกสารระบบ (System Document) เอกสารผู้ใช้ออนไลน์ (Online User Manual) คู่มือการใช้งานอ้างอิง (Reference Manual) เอกสารผู้ใช้ (User Document)

12 ปัจจัยด้านบุคคล (HUMAN FACTOR)

13 ปัจจัยด้านบุคคล (Human Factor) ประเภทของ ผู้ใช้ (Type of User) ระดับของ ผู้ใช้ (Level of user) การ ฝึกอบรม ผู้ใช้ (User Training)

14 ประเภทของผู้ใช้ (Type of User)  ลูกค้าทั่วไป (Interest Customer)  ลูกค้าที่เป็นสมาชิก (Member Customer)  พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า (Order clerk)  พนักงานจัดส่งสินค้า (Packing clerk)  ผู้ดูแลระบบ (Administrator)  ผู้จัดการ (Manager)

15 ระดับของผู้ใช้ (Level of user)  ลูกค้าทั่วไป (Interest Customer)  ลูกค้าที่เป็นสมาชิก (Member Customer)  พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า (Order clerk)  พนักงานจัดส่งสินค้า (Packing clerk)  ผู้จัดการ (Manager)  ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

16 การฝึกอบรมผู้ใช้ (User Training)  เอกสารการใช้งานระบบ  การให้ปรึกษา  การจัดอบรม

17 เกณฑ์การยอมรับระบบ (ACCEPTANCE CRITERIA)

18 เกณฑ์การยอมรับระบบ (Acceptance Criteria) แจ้งข้อผิดพลาดหากไม่สามารถ ติดต่อกับส่วนอื่นๆได้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (validation) ในแบบฟอร์ม แผนการ ทดสอบใน ระดับส่วน (Unit Test Plan) จัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ สินค้าที่แจ้งเตือนจะต้องถูกเพิ่มใน รถเข็นตอนเริ่มต้น แผนการทดสอบ ในระดับบูรณา การ (Integration Test Plan)


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการเชิงคุณภาพ (QUALITATIVE REQUIREMENTS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google