งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาว ของ รพ. สต. ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาว ของ รพ. สต. ปีงบประมาณ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาว ของ รพ. สต. ปีงบประมาณ 2556

2 ผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ ติดดาวของ รพ. สต. ( ระดับ 4 ดาวขึ้นไป ) ของ จ. ตรัง จำแนก รายอำเภอ ( ข้อมูล ณ 4 เม. ย.56) อำเภอ จำนวน รพ. สต. ทั้งหมด รพ. สต. ที่ผ่านมาตรฐานส้วมติดดาว (4 ดาวขึ้น ไป ) จำนวนร้อยละ เมือง % ห้วยยอด % กันตัง % ย่านตา ขาว % สิเกา 99100% นาโยง รัษฎา % รวม % ข้อมูล เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่รายงานผลการ ดำเนินงานและผ่านการรับรองจาก สสจ. แล้ว

3 ร้อยละของผลงานส้วมติดดาว (4 ดาวขึ้นไป ) ของ รพ. สต. จำแนกรายอำเภอ ( ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2556) อำเ ภอ ร้อย ละ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การดำเนินงาน พัฒนาส้วมสาธารณะติด ดาว ของ รพ. สต. ปีงบประมาณ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google