งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลาการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลาการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลาการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา

2 เปรียบเทียบผลการจับกุม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

3 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมของแต่ ละ ศตส. อ. ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม จำแนก ตามข้อกล่าวหา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

5 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม เฮโรอีน ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

6 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม กัญชา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

7 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม ยาบ้า ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

8 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

9 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นกิโลกรัม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

10 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาแก้ไอ

11 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมวัตถุออก ฤทธิ์ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

12 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

13 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาไอซ์

14 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมสาร ระเหย ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

15 เปรียบเทียบตามลักษณะการบำบัด

16 เปรียบเทียบการบำบัดจำแนกราย อำเภอ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)

17 เปรียบเทียบจำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ( บำบัด ) ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – ก. ย.)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลาการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google