งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส. อ. ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อ กล่าวหา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

5 สถิติการจับกุมเฮโรอีน ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

6 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

7 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

8 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

9 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น ลิตร ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

14 สถิติการจับกุมสารระเหย ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

16 ลักษณะการบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 - 15 มิ. ย. 51)

17 การบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 มิ. ย. 51)

18 - อำเภอเมือง 7 ครั้ง - อำเภอบันนังสตา 5 ครั้ง - อำเภอกาบัง 7 ครั้ง - อำเภอกรงปินัง 4 ครั้ง - อำเภอยะหา 1 ครั้ง - อำเภอรามัน 2 ครั้ง - อำเภอเบตง 1 ครั้ง - อำเภอธารโต ยังไม่ได้รับรายงาน การประชุม ศตส. อ.


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google