งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียด ระดับตำบล. คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียด ระดับตำบล. คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียด ระดับตำบล

2 คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ

3 ข้อมูลในส่วนของตารางก็จะมีครบทุก อำเภอและตำบลเช่นเดียวกัน ส่วนสีเหลืองคือส่วนของ “ ตรัง ” ที่ถูก เลือก

4 ตัดเฉพาะจังหวัดตรังออกจากแผนที่

5 ภายในแผนที่จะมีข้อมูลประกอบ เท่ากับจำนวนอำเถอ

6 จากนั้นไปที่ website หาข้อมูล จปฐ.

7 Website นี้จะมีข้อมูล จปฐ. ตั้งแต่ ระดับภาคถึงระดับตำบล

8 ค้นหาข้อมูล จปฐ. ของอำเภอใน จังหวัดตรัง

9 อำเภอสุราบุหรี่ ตรัง 9198 กันตัง ย่านตาขาว ปะเหลียน สิเกา ห้วยยอด วังวิเศษ นาโยง รัษฎา กิ่งอำเภอ หาดสำราญ คัดลอก ข้อมูล จปฐ. ของ อำเภอ ใน จังหวัด ตรัง ด้วยมือ หรือการ Copy

10 อาจคัดลอกโดยการ Copy

11 เอาข้อมูลที่คัดลอกมาสร้างเป็นตาราง ( ที่ไม่มีแผนที่ประกอบ )

12

13 เอาตารางข้อมูลกับตารางแผนที่มา รวมกัน

14 ได้เป็นแผนที่ซึ่งแสดงผลการบริโภค สุราและบุหรี่

15 แผนที่แสดงการสูบบุหรี่ในจังหวัด ตรัง


ดาวน์โหลด ppt เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียด ระดับตำบล. คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google