งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียด ระดับตำบล. คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียด ระดับตำบล. คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียด ระดับตำบล

2 คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ

3 ข้อมูลในส่วนของตารางก็จะมีครบทุก อำเภอและตำบลเช่นเดียวกัน ส่วนสีเหลืองคือส่วนของ “ ตรัง ” ที่ถูก เลือก

4 ตัดเฉพาะจังหวัดตรังออกจากแผนที่

5 ภายในแผนที่จะมีข้อมูลประกอบ เท่ากับจำนวนอำเถอ

6 จากนั้นไปที่ website www.cdd.go.th หาข้อมูล จปฐ. www.cdd.go.th

7 Website นี้จะมีข้อมูล จปฐ. ตั้งแต่ ระดับภาคถึงระดับตำบล

8 ค้นหาข้อมูล จปฐ. ของอำเภอใน จังหวัดตรัง

9 อำเภอสุราบุหรี่ ตรัง 9198 กันตัง 98.588.9 ย่านตาขาว 97.690.2 ปะเหลียน 99.489.4 สิเกา 99.186.4 ห้วยยอด 97.589.6 วังวิเศษ 99.389.8 นาโยง 99.388 รัษฎา 98.887 กิ่งอำเภอ หาดสำราญ 98.184.6 คัดลอก ข้อมูล จปฐ. ของ อำเภอ ใน จังหวัด ตรัง ด้วยมือ หรือการ Copy

10 อาจคัดลอกโดยการ Copy

11 เอาข้อมูลที่คัดลอกมาสร้างเป็นตาราง ( ที่ไม่มีแผนที่ประกอบ )

12

13 เอาตารางข้อมูลกับตารางแผนที่มา รวมกัน

14 ได้เป็นแผนที่ซึ่งแสดงผลการบริโภค สุราและบุหรี่

15 แผนที่แสดงการสูบบุหรี่ในจังหวัด ตรัง


ดาวน์โหลด ppt เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียด ระดับตำบล. คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google