งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียดระดับตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียดระดับตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียดระดับตำบล

2 คัดเลือกตำบลในจังหวัดที่สนใจ

3 ข้อมูลในส่วนของตารางก็จะมีครบทุกอำเภอและตำบลเช่นเดียวกัน ส่วนสีเหลืองคือส่วนของ “ตรัง” ที่ถูกเลือก

4 ตัดเฉพาะจังหวัดตรังออกจากแผนที่

5 ภายในแผนที่จะมีข้อมูลประกอบเท่ากับจำนวนอำเถอ

6 จากนั้นไปที่ website www.cdd.go.th หาข้อมูล จปฐ.

7 Website นี้จะมีข้อมูล จปฐ.ตั้งแต่ระดับภาคถึงระดับตำบล

8 ค้นหาข้อมูล จปฐ.ของอำเภอในจังหวัดตรัง

9 คัดลอกข้อมูล จปฐ. ของอำเภอในจังหวัด ตรัง ด้วยมือหรือการ Copy
สุรา บุหรี่ ตรัง 91 98 กันตัง 98.5 88.9 ย่านตาขาว 97.6 90.2 ปะเหลียน 99.4 89.4 สิเกา 99.1 86.4 ห้วยยอด 97.5 89.6 วังวิเศษ 99.3 89.8 นาโยง 88 รัษฎา 98.8 87 กิ่งอำเภอหาดสำราญ 98.1 84.6 คัดลอกข้อมูล จปฐ. ของอำเภอในจังหวัด ตรัง ด้วยมือหรือการ Copy

10 อาจคัดลอกโดยการ Copy

11 เอาข้อมูลที่คัดลอกมาสร้างเป็นตาราง (ที่ไม่มีแผนที่ประกอบ)

12

13 เอาตารางข้อมูลกับตารางแผนที่มารวมกัน

14 ได้เป็นแผนที่ซึ่งแสดงผลการบริโภคสุราและบุหรี่

15 แผนที่แสดงการสูบบุหรี่ในจังหวัดตรัง


ดาวน์โหลด ppt เริ่มโดยการหาแผนที่ที่ละเอียดระดับตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google