งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลาการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลาการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลาการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) คน

3 ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส. อ.

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อ กล่าวหา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) ผลการจับกุมรวมทั้ง 228 คน จน. คน ผลิต / นำเข้า คน คค. คน คค./ จน. คน เสพ คน

5 สถิติการจับกุมเฮโรอีน ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) กรัม

6 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) กรัม

7 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) เม็ด

8 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดง เป็นกิโลกรัม ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51)

9 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดง เป็นลิตร ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51)

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) ลิตร

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) เม็ด

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) เม็ด

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) กรัม

14 สถิติการจับกุมสารระเหย ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51) ซีซี

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51)

16 ลักษณะการบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติด ยาเสพติด ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51)

17 การบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51)

18 - อำเภอเมืองยะลา รวม 2 ครั้ง - อำเภอบันนังสตา รวม 3 ครั้ง - อำเภอกาบัง รวม 1 ครั้ง - อำเภอกรงปินังรวม 2 ครั้ง - อำเภอยะหา รวม 1 ครั้ง - อำเภอรามัน รวม 1 ครั้ง - อำเภอเบตง รวม - ครั้ง - อำเภอธารโต รวม 2 ครั้ง การประชุม ศตส. อ. ตั้งแต่เดือน ต. ค. 51 – 15 พ. ย. 51


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลาการดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google