งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน

2 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือ อะไร? Liquefied Petroleum Gas : LPG ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หมายถึง “ก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว คือ โปรเปน โปรปิลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทีลีน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ผสมกันเป็นส่วนใหญ่” มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีน้ำหนัก ประมาณ เท่าของอากาศ ถูกอัดให้อยู่ในสภาพของเหลวภายใต้ ความดันเพื่อสะดวกต่อการเก็บและการขนส่ง เมื่อลดความดันก๊าซ เหลวจะกลายเป็นไอ 2

3 ภาพรวมความต้องการใช้และการจัดหา LPG พันตัน/เดือน 3 kTons/month Supply Local Production Import Consumption Cooking Auto Industry PetChem Own Use Export

4 การจัดหา LPG, พันตัน/เดือน 4 kTons/month GSPs Refineries Others Import Total

5 การจัดหา LPG, kTons/month2554% GSPs289 52% Refineries130 23% Others37 7% Import102 18% Total558100%

6 การผลิต LPG ภายในประเทศ, Ktons/month2554% GSPs28963% Refineries13029% PetChem378% Total %

7 การนำเข้า LPG, Ktons/month2554% China % Philippines % Vietnam % Australia % Kuwait % Qatar % Saudi Arabia % UAE % Total %

8 สัดส่วนการใช้ LPG แยกรายสาขา, kTons/month Cooking69%70%65%67%64%60% 59%55%52%48%46%44%43%41%38% Auto8%6% 5%8%11%9%8% 10%13%14%16%13%11%12% Industry15%16%15%17%15%14%16%17%16%15%14%15%14%11%13%11% PetChem8% 14%10%14%16%15%16%21%23%19% 25%27%33% Own Use0% 6% 7%8% 6% Total100%

9 ปริมาณความต้องการใช้ LPG รวม 4 สาขา ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคปิโตรเคมี พันตัน/เดือน 9

10 การใช้ LPG แยกตามสาขา, kTons/month2554% Cooking21438% Auto6912% Industry6512% PetChem18633% Own Use326% Total566100%

11 การส่งออก LPG, kTons/month2554% Cambodia % Laos0.0848% Malaysia % Myanmar % Total %

12 ราคาจำหน่าย LPG ในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มา : ปตท., 10 มิ. ย ประเทศบาท/กก. ลาว46.10 พม่า35.00 กัมพูชา44.10 มาเลเซีย20.42 เวียดนาม46.80 ไทย

13 Cooking gas vs. GDP Cooking Growth rate4.6%-7.8%6.8%11.8%6.1%2.7%2.3%0.7%6.0%7.3%9.5%12.7%5.1%9.2%5.4% GDP2.6%-2.2%0.2%6.2%4.3%6.2%8.6%9.7%9.3%10.6%5.0%2.5%-2.3%7.8%3.0% 13

14 Auto Gas vs. Number of LPG Station Tons per month Tons per month / No. of Station Auto Gas47,65464,63255,50456,67769,143 LPG Station ,020 Avg Sale per Station

15 15


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง 30 มิถุนายน 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google