งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มทักษะการ สังเกต และตรวจสอบรถยนต์ที่ผิด กฎหมาย ศปจร. ภ.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มทักษะการ สังเกต และตรวจสอบรถยนต์ที่ผิด กฎหมาย ศปจร. ภ.5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มทักษะการ สังเกต และตรวจสอบรถยนต์ที่ผิด กฎหมาย ศปจร. ภ.5

2 การสังเกตรถยนต์ผิด กฎหมาย การแจ้งรถยนต์หาย 1. รถที่ถูกโจรกรรมไปจริง 1.1 ลักรถตามสถานที่จอดต่างๆ งัดหูช้าง งัดขอบยางกระจกบังลม สร้างกุญแจ ลอกแบบกุญแจโดยใช้ดินน้ำมัน ใช้ลวดเกี่ยวปุ่มล็อกประตูรถ ใช้ไขควงฉาก หรือคีมล็อคจับเห, กปีกเครื่องบิน ทำลายแม่กุญแจที่ประตู รถ งัดฝาถังน้ำมัน เอาแม่กุญแจไปทำลูกกุญแจ ( ส่วนมากใช้กับ จยย.) หลังจากเข้าในรถแล้ว จะใช้แก๊สตัดเหล็กทำลายล็อคเบรก - คลัช

3 การสังเกตรถยนต์ผิด กฎหมาย การแจ้งรถยนต์หาย – 1.2 รอโอกาสที่เจ้าของรถเผลอ หรือประมาท เช่น จอดรถข้างทางเพื่อลง ไปซื้อของเล็กๆน้อยๆ หรือจอดรถเพื่อลงไปเปิดประตูบ้าน โดยไม่ดับ เครื่องยนต์ 1.3 ลักรถโดยใช้กลอุบาย เช่น ปลอมบัตรประจำตัวประชาชน แล้ว นำไปเช่ารถตามจังหวัดท่องเที่ยว นำไปเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อได้รถแล้วจะ นำไปขายต่อประเทศเพื่อนบ้าน หรือถอดชิ้นส่วนจำหน่ายหรือนำไปจำนำ

4 การสังเกตรถยนต์ผิด กฎหมาย การแจ้งรถยนต์หาย 2. รถที่แจ้งหายโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น - แจ้งหายเพื่อขอรับสินไหมทดแทน คนร้ายเป็นเจ้าของหรือผู้เช่า ซื้อ นำรถของตนไปขาย หรือจำนำ แล้วแจ้งความว่ารถหายเพื่อขอรับสินไหม ทดแทนจากบริษัทประกันภัย อีกทางหนึ่ง ทำให้ยากต่อการป้องกันและติดตามรถ คืน เนื่องจากอาจมีการนำออกนอกประเทศ หรือตัดเป็นชิ้นส่วน ทำเป็นอะไหล่ ไป แล้ว - แจ้งของรถเช่าแจ้งรถหาย หลังจากถูกลูกค้ายักยอกรถเช่าไป แล้ว

5 การตรวจสอบตัวรถที่ต้อง สงสัยจะถูกโจรกรรม 1. ยวงกุญแจประตูรถ ฝากระโปรงท้าย ฝาถังน้ำมันมีรอยดึงยวงกุญแจ 2. รูกุญแจสภาพยับเยิน กว้าง เพราะคนร้ายใช้เหล็กปีกเครื่องบินเปิด 3. รอบยวงมีรอยบุบ สีมีรอยขูด 4. ลูกกุญแจยี่ห้อตรงกับรถ 5. ลูกกุญแจสตาร์ ฝาถังน้ำมันฝากระโปรงท้ายส่วนใหญ่เป็นดอกเดียวกันลองเปิด ทดสอบ 6. สังเกตอุปกรณ์ภายใน เช่น เครื่องเสียง ลำโพง เครื่องปรับอากาศถูกถอด 7. สังเกตอุปกรณ์ตกแต่งไม่สัมพันธ์กับตัวรถ 8. ความไม่สัมพันธ์สภาพรถและสีรถ 9. อุปกรณ์ป้องกันขโมยถูกทำลาย รีโมท ที่ล็อคเกียร์พวงมาลัย 10. ถอดวัสดุหุ้มพวงมาลัยออกว่าถูกตัดหรือไม่ 11. สังเกตรถที่มีสติ๊กเกอร์ตำรวจทหาร นักข่าวมูลนิธิ นักการเมือง เพื่ออำพรางและ เกิดความเกรงใจ

6 ดึงยวงกุญแจประตูรถ ฝา กระโปรงท้าย ฝาถังน้ำมันเพื่อ นำไปทำลูกกุญแจ

7 เหล็กปีกเครื่องบินที่คนร้าย ใช้ทำลายรูกุญแจรถยนต์

8 ตัวอย่างวิธีการ โจรกรรมรถยนต์ ช่องเปิดประตูฉุกเฉิน งัดหูช้างรถ ใช้คัตเตอร์กรีดกระจกหลังรถ ทำลายที่ล็อค

9 กลุ่มคนร้ายที่กระทำผิดเกี่ยวกับ การโจรกรรมรถ 1. คนร้ายที่มีพฤติกรรมในการโจรกรรมรถที่มี ลักษณะเป็นขบวนการ 2. กลุ่มพ่อค้า นายทุน ที่รับซื้อ ดัดแปลง สวม ซาก รถที่ถูกโจรกรรม 3. แหล่งรับซื้อ - ขายรถเก่า ศูนย์รับแลกเปลี่ยน รถที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถ 4. กลุ่มผู้ลักลอบนำรถโจรกรรมออกนอก ประเทศ 5. กลุ่มวัยรุ่นที่โจรกรรมรถจักรยานยนต์ไว้ใช้ และแข่งกันเอง หรือถอดชิ้นส่วนไว้ใช้เอง หรือนำไปแลกกับยาเสพติด

10 รถที่ได้จากการกระทำผิดนำไปไหน 1. นำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย โดยสวมทะเบียนคันอื่น และใช้เอกสารทะเบียนปลอม 2. นำออกไปขายประเทศเพื่อนบ้าน 3. ถอดชิ้นส่วนขายเป็นอะไหล่มือสอง ชิ้นส่วนที่มีเลข หมาย เลขรหัสจะทำลาย ขายเป็นเศษเหล็ก 4. สวมซากรถที่เกิดอุบัติเหตุ แล้วขายในตลาดรถมือ สอง

11 การตรวจสอบรถยนต์ 1. การตรวจสอบเอกสารประจำรถ 2. การตรวจสอบตัวรถ 3. การตรวจสอบประวัติ

12 1. การตรวจสอบเอกสารประจำรถ 1.1 เครื่องหมายทะเบียนการเสียภาษี ประจำปี 1.2 แผ่นป้ายทะเบียนรถ 1.3 สำเนาใบคู่มือจดทะเบียน 1.4 เลขตัวรถ 1.5 เลขเครื่องยนต์ 1.6 รหัสลับประจำรถ

13 เครื่องหมายการเสียภาษี ประจำปี (ป้ายวงกลม) ตรวจว่าเป็นแผ่นป้ายฯที่ทางกรมการขนส่งทางบก จัดพิมพ์ขึ้นหรือไม่ – สีของแผ่นป้ายว่าถูกต้องตามประเภท รถใช้ในปี พ. ศ. นั้น หรือไม่ – ตรวจรอยตำหนิที่ทางราชการจัดทำขึ้น – เลขที่ประจำแผ่นป้าย ว่าตรงกับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี ประจำปี และรายการในเล่มทะเบียน – หน้ารายการการชำระภาษี หรือไม่ – นำแผ่นป้ายฯจริงกับที่สงสัย ตรวจเปรียบเทียบกัน – การปลอมโดยการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

14 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ โฮโลแกรม เลเบล ตัวอักษร “ ขบ ” ตราราชรถ

15 เครื่องหมายพิเศษ จะปรากฎคำว่า “ ปลอม ” ให้เห็น เมื่อนำไปถ่ายเอกสารสี

16 การตรวจสอบสมุดคู่มือจดทะเบียน ตรวจสอบว่า ปลอมหรือไม่ วิธีการสังเกต 1. ตรวจสอบว่าเป็นป้ายวงกลมที่ทางราชการ ออกให้หรือไม่ 2. มีร่องรอยการแก้ไขหรือไม่ ห้ามใช้ยางลบหรือน้ำยาลบคำผิด กรณีผิดให้ใช้การขีดฆ่าและลงนามกำกับโดย นายทะเบียน 3. เป็นของรถคันนั้นหรือไม่ หมายเลขทะเบียนรถ ยี่ห้อรถ วันสิ้นอายุ ภาษี


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มทักษะการ สังเกต และตรวจสอบรถยนต์ที่ผิด กฎหมาย ศปจร. ภ.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google