งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการขึ้นรับทุนและถ่ายรูป พิธีมอบโล่และรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และชมเชย ประจำปีการศึกษา 2553 พิธีมอบโล่รางวัล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการขึ้นรับทุนและถ่ายรูป พิธีมอบโล่และรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และชมเชย ประจำปีการศึกษา 2553 พิธีมอบโล่รางวัล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการขึ้นรับทุนและถ่ายรูป พิธีมอบโล่และรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และชมเชย ประจำปีการศึกษา 2553 พิธีมอบโล่รางวัล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นและ รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 พิธีมอบทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัย yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 2 ขั้นตอนที่ 1 - นิสิตขึ้นด้านซ้ายมือ ไปยืนบนเวทีตรงจุดที่กำหนดไว้ และรอพิธีกร อ่านชื่อ

3 3 ขั้นตอนที่ 2 - ไหว้/คำนับ ท่านอธิการบดี พร้อมรับโล่ (มองกล้อง)

4 4 ขั้นตอนที่ 3 - รับเสร็จ เดินออกทางซ้ายมือ เข้าด้านหลังอ้อมในห้องควบคุม กลับมานั่งที่เดิม


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการขึ้นรับทุนและถ่ายรูป พิธีมอบโล่และรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และชมเชย ประจำปีการศึกษา 2553 พิธีมอบโล่รางวัล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่นและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google