งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 2 มิถุนายน 2549 เวลา – น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Service Center

2 หัวข้อการประชุม รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 49
รายงานการปรับปรุง Firewall รายงานปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง แจ้งซ่อมบำรุงระบบ SAN รายงานการป้องกันของอุปกรณ์ IPS รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละหน่วยงาน แจ้งการปรับปรุง 3 แยกสาธารณสุข แจ้งการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน เตือนภัยการถูกเจาะระบบและการดูแล Server ประชาสัมพันธ์การประชุม WUNCA #15 ประชาสัมพันธ์งาน CMU IT LIFE ประชาสัมพันธ์การทดสอบ Internet Speed เรื่องอื่นๆ Computer Service Center

3 1) รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 49
สามารถ Download ได้ที่ network.cm.edu หัวข้อ ดาวน์โหลด -> รายงานการประชุมผู้บริหารระบบเครือข่าย 4 พ.ค. 49 Computer Service Center

4 2) รายงานการปรับปรุง Firewall
Firewall ที่ติดตั้งใหม่ SUN Fire V UltraSPARC IV 2 x 1.35 GHz Memory 8 GB Harddisk 2 x 140 GB Firewall ตัวเดิม SUN 280R UltraSPARC® III 1.2 GHz Memory 2 GB Harddisk 2 x 36 GB Computer Service Center

5 3) รายงานปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง
5 พ.ค : พ.ค :00 Link CAT เชียงใหม่ไปกรุงเทพชำรุด ทำให้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยใช้งานเส้นทางของ CAT ไม่ได้ 8 พ.ค : พ.ค :40 Port ของ Tipping Point มีปัญหาทำให้ไม่สามารถรับ-ส่ง packet ได้ 30 พ.ค – 30 พ.ค TT&T ชำรุด เนื่องจาก TT&T ซ่อมบำรุงสาย Fiber 31 พ.ค – 31 พ.ค mail.cm.edu หยุดให้บริการ เนื่องจากอุปกรณ์ SAN มีปัญหา 31 พ.ค – 31 พ.ค mail.chiangmai.ac.th หยุดให้บริการ เนื่องจากอุปกรณ์ SAN มีปัญหา Computer Service Center

6 4) แจ้งซ่อมบำรุงระบบ SAN
ดำเนินการวันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 49 ตั้งแต่เวลา – น. มีผลกระทบต่อ - Server ที่เชื่อมต่อกับ SAN - mail.cm.edu - mail.chiangmai.ac.th - Wireless - Remote Access - e-learning แต่ยังคงสามารถใช้งาน Internet ได้ตามปกติ Computer Service Center

7 5) รายงานการป้องกันของอุปกรณ์ IPS
1. Spyware: Gator Information Transfer 2. Invalid TCP Traffic: Possible nmap Scan (FIN no ACK) 3. HTTP: PHP File Include Exploit 4. Spyware: 180solutions/n-Case Program Download 5. Spyware: MyWay/MyWeb/MySearch Search Bar Information Transfer 6. Spyware: Hotbar Browser Communication 7. Spyware: SaveNow/WhenU Program Download 8. HTTP: ASN.1 Bitstring Processing Heap Overflow 9. IP: Source IP Address Spoofed (Multicast) 10. Spyware: BestOffers Information Transfer Computer Service Center

8 6) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละหน่วยงาน
ข้อมูลเก็บตั้งแต่ 1 พ.ค น. ถึง 26 พ.ค น. จัดเก็บตลอด 24 ชั่วโมง ลำดับ หน่วยงาน ปริมาณการใช้ (kbps) สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด การใช้งาน 1. คณะวิทยาศาสตร์ 14,419.32 24,003.60 35.43 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,074.43 17,192.20 10.01 3. คณะเทคนิคการแพทย์ 3,670.12 12,047.50 9.02 4. คณะสังคมศาสตร์ 2,330.91 11,969.80 5.73 5. คณะพยาบาลศาสตร์ 2,208.75 8,064.10 5.43 6. สำนักงานอธิการบดี 2,149.68 11,903.70 5.28 7. คณะเกษตรศาสตร์ 1,453.15 12,064.20 3.57 Computer Service Center

9 สำนักทะเบียนและประมวลผล 1,265.50 12,018.80 3.11 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
1,228.41 10,279.40 3.02 10. คณะแพทยศาสตร์ 1,209.47 7,143.90 2.97 11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,110.81 9,943.40 2.73 12. คณะบริหารธุรกิจ 927.18 9,390.00 2.28 13. สำนักหอสมุด 873.52 4,312.60 2.15 14. คณะทันตแพทยศาสตร์ 692.55 12,040.00 1.70 15. คณะมนุษยศาสตร์ 675.98 7,917.70 1.66 16. คณะศึกษาศาสตร์ 587.87 8,149.50 1.44 17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 573.00 9,791.90 1.41 18. คณะเศรษฐศาสตร์ 498.06 3,885.70 1.22 19. คณะวิจิตรศิลป์ 409.70 8,095.70 1.01 20. คณะเภสัชศาสตร์ 335.63 3,596.70 0.82 รวมทั้งหมด 40,694.04 kbps 100.00 Computer Service Center

10 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะวิทยาศาสตร์ (1)
วันที่ 31 พ.ค เวลา น. Computer Service Center

11 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (2)
Computer Service Center

12 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะเทคนิคการแพทย์ (3)
Computer Service Center

13 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะเศรษฐศาสตร์ (-3)
Computer Service Center

14 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะวิจิตรศิลป์ (-2)
Computer Service Center

15 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะเภสัชศาสตร์ (-1)
Computer Service Center

16 สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละหน่วยงาน
Computer Service Center

17 7) แจ้งการปรับปรุง 3 แยกสาธารณสุข
สาย Fiber Optic เส้นทาง COM->MED, ENG->MED Computer Service Center

18 8) แจ้งการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน
นายยุทธการ ประเสริฐวัฒน์ ลาออกวันที่ 30 มิถุนายน 2549 รับสมัครพนักงานใหม่ - พนักงานสถาน - เงินเดือน 10,890 บาท - ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สมัครถึง 9 มิ.ย. 2549 - สัมภาษณ์ 16 มิ.ย. 2549 Computer Service Center

19 9) เตือนภัยการถูกเจาะระบบและการดูแล Server
Computer Service Center

20 9) เตือนภัยการถูกเจาะระบบและการดูแล Server (ต่อ)
Computer Service Center

21 10) ประชาสัมพันธ์การประชุม WUNCA #15
wunca15.uni.net.th Computer Service Center

22 11) ประชาสัมพันธ์งาน CMU IT LIFE
ปฐมนิเทศนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28 มิ.ย. 49 08.30 – น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียน 09.00 – น. ผู้อำนวยการสถาน ฯ กล่าวรายงาน อธิการบดีกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านไอที” 09.30 – น. สัมมนา “ชีวิต มช. ชีวิตไอที ชีวิตคนรุ่นใหม่” สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 13.00 – น. สัมมนา “ชีวิต มช. ชีวิตไอที ชีวิตคนรุ่นใหม่” สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 2 15.00 – น. สัมมนา “ชีวิต มช. ชีวิตไอที ชีวิตคนรุ่นใหม่” สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 3 Computer Service Center

23 12) ประชาสัมพันธ์การทดสอบ Internet Speed
Computer Service Center

24 13) เรื่องอื่นๆ ประเมินการสัมมนาในวันนี้
ประเมินการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ CMU-Net ประเมินการใช้งาน Jumbo-Net ประเมินการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประเมินการให้บริการของฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ Computer Service Center


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google