งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติชีวิตและการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติชีวิตและการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติชีวิตและการทำงาน
ชื่อ : นายไชยสิทธิ์ กิรติเสวี เกิด : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2490 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขา ครอบครัว : สมรสกับนางโสภา กิรติเสวี มีบุตรธิดา 2 คน 1. นางสาวหฤทภัค กิรติเสวี 2. นายกิติจัณฑ์ กิรติเสวี

2 การศึกษา : จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย การทำงาน : * เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2519 ณ โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในตำแหน่งนายแพทย์ 4 * วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ ได้ย้ายมาประจำ อยู่ที่โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ ในตำแหน่งนายแพทย์ 5 * เมื่อประมาณเดือน พฤษภาคน พ.ศ ได้ย้าย มาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์ ในตำแหน่ง นายแพทย์ 7

3 การทำงาน : * วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ได้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมทั่วไป) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า แทนนายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ * ตำแหน่งก่อนการเกษียณอายุราชการ คือ ดำรง ตำแหน่ง นายแพทย์ 9 (ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า * ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ รวมเป็น เวลานาน 30 ปี 11 เดือน 20 วัน

4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับพระราชทาน * เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ชั้นช้างเผือก คือชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก * เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย คือชั้น ประถมภรณ์มงกุฎไทย (สายสาย)

5 คติประจำใจในการทำงาน
สำหรับผมการทำงานในวันนี้ก็เพื่อคนรุ่นหลังที่จะมาสืบสานงานต่อจาก ผมได้วางรากฐานต่าง ๆ ไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่และ ด้านสาธารณูปโภค สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือ เราควรทำวันนี้เพื่อคนในวันข้างหน้า โดยที่ อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้พยายามเพิ่ม ศักยภาพของตัวเอง เพื่อเป็นการเพิ่ม ศักยภาพของโรงพยาบาลของเราต่อไป

6


ดาวน์โหลด ppt ประวัติชีวิตและการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google