งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ : นายไชยสิทธิ์ กิรติเสวี เกิด : วันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2490 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขา ครอบครัว : สมรสกับนางโสภา กิรติเสวี มีบุตรธิดา 2 คน 1. นางสาวหฤทภัค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ : นายไชยสิทธิ์ กิรติเสวี เกิด : วันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2490 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขา ครอบครัว : สมรสกับนางโสภา กิรติเสวี มีบุตรธิดา 2 คน 1. นางสาวหฤทภัค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ : นายไชยสิทธิ์ กิรติเสวี เกิด : วันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2490 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขา ครอบครัว : สมรสกับนางโสภา กิรติเสวี มีบุตรธิดา 2 คน 1. นางสาวหฤทภัค กิรติเสวี 2. นายกิติจัณฑ์ กิรติเสวี

2 การศึกษา : จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย การทำงาน :* เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ. ศ. 2519 ณ โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอ ผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในตำแหน่งนายแพทย์ 4 * วันที่ 1 พฤศจิกายน พ. ศ. 2523 ได้ย้ายมาประจำ อยู่ที่โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ ในตำแหน่งนายแพทย์ 5 * เมื่อประมาณเดือน พฤษภาคน พ. ศ. 2535 ได้ย้าย มาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์ ในตำแหน่ง นายแพทย์ 7

3 การทำงาน :* วันที่ 18 พฤศจิกายน พ. ศ. 2535 ได้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 8 ( ด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมทั่วไป ) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า แทนนายแพทย์ประวัติ จิตร์เจริญ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ * ตำแหน่งก่อนการเกษียณอายุราชการ คือ ดำรง ตำแหน่ง นายแพทย์ 9 ( ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ) รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า * ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ รวมเป็น เวลานาน 30 ปี 11 เดือน 20 วัน

4 * เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ชั้นช้างเผือก คือชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก * เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย คือชั้น ประถมภรณ์มงกุฎไทย ( สายสาย )

5 สำหรับผมการทำงานในวันนี้ก็เพื่อคนรุ่นหลังที่จะมาสืบสานงานต่อจาก ผมได้วางรากฐานต่าง ๆ ไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารสถานที่และ ด้านสาธารณูปโภค สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือ เราควรทำวันนี้เพื่อคนในวันข้างหน้า โดยที่ อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้พยายามเพิ่ม ศักยภาพของตัวเอง เพื่อเป็นการเพิ่ม ศักยภาพของโรงพยาบาลของเราต่อไป

6


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ : นายไชยสิทธิ์ กิรติเสวี เกิด : วันที่ 15 กันยายน พ. ศ. 2490 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขา ครอบครัว : สมรสกับนางโสภา กิรติเสวี มีบุตรธิดา 2 คน 1. นางสาวหฤทภัค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google