งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้าน กันเอง. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาย กูล นรินทร์ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้าน กันเอง. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาย กูล นรินทร์ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้าน กันเอง

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาย กูล นรินทร์ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ ที่ตั้งเลขที่ 152 หมู่ 3/3 ถนนเลย - ด่านซ้าย ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย 42120 เบอร์โทรศัพท์ร้าน 089-8429640 มือถือ 081- 0488040

3 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร ชื่อสถานประกอบการ ร้านกันเอง ลักษณะการจดทะเบียนสถาน ประกอบการ เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ 10 ปีขึ้น ไป ความสามารถในการรับรองลูกค้า 11-16 โต๊ะ ขนาดพื้นที่สถานประกอบการ 1 งาน ลักษณะของสถานประกอบการ 1 ชั้น 1 หลัง

4 ประเภทของอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการ อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม รายการอาหาร เช่น ต้มยำทะเล, ต้มยำไก่, ยำผักกูด, ยำ รวมมิตร, ยำถั่วพู, ข้าวผัด, ปลานิลทอดกรอบนอกนุ่มใน, ผัดผัก, แกงเลียง ฯลฯ ราคาอาหาร 30-180 บาท

5 ประเภทอาหารเป็นที่นิยม / ขายดีที่สุด อันดับ 1 แกงเลียง อันดับ 2 ปลานิลทอดกรอบนอกนุ่มใน อันดับ 3 ยำถั่วพู

6 สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร ที่จอดรถ

7 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน พัดลมและน้ำดื่ม

8

9 ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ได้แก่ ชาวไทย เช่น ชาว จ. พิษณุโลก และ ชาว จ. เพชรบูรณ์

10 สถานที่ใกล้เคียง

11


ดาวน์โหลด ppt ร้าน กันเอง. ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นาย กูล นรินทร์ อายุ มากกว่า 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google