งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด 1. จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่า วีดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย แฟ้มสมาชิก (member) ข้อมูลที่เก็บ รหัส ลูกค้า, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร แฟ้มชื่อเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด 1. จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่า วีดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย แฟ้มสมาชิก (member) ข้อมูลที่เก็บ รหัส ลูกค้า, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร แฟ้มชื่อเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด 1. จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่า วีดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย แฟ้มสมาชิก (member) ข้อมูลที่เก็บ รหัส ลูกค้า, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร แฟ้มชื่อเรื่อง (title) ข้อมูลที่เก็บ รหัสเรื่อง, ชื่อ เรื่อง, ผู้กำกับ, นักแสดง (Mutivalue attribute) แฟ้มประเภท (category) ข้อมูลที่เก็บ รหัส ประเภท, รายละเอียด จากนั้นให้แปลง ER Diagram ข้างต้น ให้เป็น ตารางให้ถูกต้อง

2 จงแปลง ER Diagram ต่อไปนี้ให้เป็นตาราง

3 แบบฝึกหัด อาจารย์ที่ ปรึกษา นักศึกษา ประวัติ นักศึกษา วิชา มี ลงทะเ บียน มี รหัส อาจารย์ ชื่อ อาจาร ย์ ห้องพั ก เลขที่ บัตร วันเกิด เชื้อ ชาติ ที่อยู่ วันที่เข้า เรียน รหัส นักศึกษา ชื่อ คณะ ชั้นปี รหัส วิชา ชื่อ วิชา หน่วย กิต

4 แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด 1. จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่า วีดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย แฟ้มสมาชิก (member) ข้อมูลที่เก็บ รหัส ลูกค้า, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร แฟ้มชื่อเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google