งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด 1. จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่าวีดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย แฟ้มสมาชิก(member) ข้อมูลที่เก็บ รหัสลูกค้า , ชื่อ , ที่อยู่,เบอร์โทร แฟ้มชื่อเรื่อง(title)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด 1. จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่าวีดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย แฟ้มสมาชิก(member) ข้อมูลที่เก็บ รหัสลูกค้า , ชื่อ , ที่อยู่,เบอร์โทร แฟ้มชื่อเรื่อง(title)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด 1. จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่าวีดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย แฟ้มสมาชิก(member) ข้อมูลที่เก็บ รหัสลูกค้า , ชื่อ , ที่อยู่,เบอร์โทร แฟ้มชื่อเรื่อง(title) ข้อมูลที่เก็บ รหัสเรื่อง, ชื่อเรื่อง , ผู้กำกับ , นักแสดง (Mutivalue attribute) แฟ้มประเภท(category) ข้อมูลที่เก็บ รหัสประเภท,รายละเอียด จากนั้นให้แปลง ER Diagram ข้างต้น ให้เป็นตารางให้ถูกต้อง

2 จงแปลง ER Diagram ต่อไปนี้ให้เป็นตาราง

3 แบบฝึกหัด วันที่เข้าเรียน คณะ เลขที่บัตร วันเกิด รหัสวิชา รหัสนักศึกษา
ชื่อ มี ลงทะเบียน ประวัตินักศึกษา นักศึกษา วิชา ชั้นปี ชื่อวิชา เชื้อชาติ ที่อยู่ มี หน่วยกิต อาจารย์ที่ปรึกษา รหัสอาจารย์ ชื่ออาจารย์ ห้องพัก

4 แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด 1. จงวาดรูป ER Diagram ของระบบร้านเช่าวีดีโอแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย แฟ้มสมาชิก(member) ข้อมูลที่เก็บ รหัสลูกค้า , ชื่อ , ที่อยู่,เบอร์โทร แฟ้มชื่อเรื่อง(title)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google